ליקויים בעמוד השדרה עקב העבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויים בעמוד השדרה עקב העבודה: 1. התובע טוען שיש לראות ליקויים מהם הוא סובל בגבו - בעמוד השדרה המותני, ובצווארו - בעמוד שדרה צווארי כתולדה של עבודתו. יש לפיכך להכיר בליקויים אלה כתאונת עבודה. 2. בהחלטה מיום 7.9.00 (להלן ההחלטה) נדחתה טענת התובע באשר לאירוע ספציפי, ביום 7.6.98 לפיה, נפל מהטרקטור עליו עבד ונפגע בגבו. בנימוקי ההחלטה הנ"ל נקבע כי התובע ביקר פעמים רבות אצל רופאיו ונרשמו תעודות רפואיות בהן תואר מצבו לאחר האירוע אך באף אחת מהתעודות (שהוצאו בסמוך לארוע הנטען) לא הופיעה הטענה כי נפל בעבודתו ונפגע בגבו. נחזור ונדגיש כי בסמוך לאותה עת ביקר התובע מספר רב של פעמים אצל רופאים שונים כדי לברר את מקור הכאבים עליהם התלונן בגבו. באותם ביקורים נערכו רישומים רפואיים רבים חלקם צוינו בהחלטה (צוין בטעות בהחלטה 4.2.98 ו 10.2.98 חלף 4.8.98 ו 10.8.98). בכל אותם מסמכים רפואיים לא נזכר האירוע הספציפי הנטען. נהפוך הוא במסמך מיום 15.6.98 שנכתב על ידי אורטופדית, צוין מפורשות כי התובע התלונן על כאבי גב תחתון מזה מספר שנים וכי "אינו זוכר אירוע של תאונה ספציפית וגם לא קיבל טופס 250". יש לזכור שדברים אלה נרשמו כשבוע לאחר אותו אירוע ספציפי של נפילה לו טוען התובע. דברים אלה שנרשמו על ידי הרופאה האורטופדית מכחישים את הטענה כאילו התלונן אותה שעה על אירוע ספציפי. מדובר בגרסה כבושה שלא היתה מהימנה עלינו ולכן הטענה באשר לאירוע ספציפי נדחתה, הכל כמפורט באותה החלטה. יחד עם זאת לאור הסכמת הנתבע מונה מומחה רפואי שהתייחס לענין המקרוטראומה באשר לליקוים הרפואים בצווארו ובגבו התחתון של התובע והופנו אליו מספר שאלות. לאחר קבלת חוות הדעת הופנו שאלות הבהרה ובסופו של דבר נדרשו הצדדים להגיש סיכומים. 3. יחד עם הסיכומים הגיש ב"כ התובע תעודה רפואית מיום 8.6.98 היינו יום לאחר האירוע הנטען. מדובר בדף סיכום רפואי חתום על ידי ד"ר סטוליאר לאוניד ממרפאת מבועים. בדף סיכום רפואי זה, שהינו למעשה גיליון רפואי הופיע כאילו התובע התלונן ביום 8.6.98 על תאונת עבודה ועל נפילה מטרקטור וכך גם רישום נוסף בעמוד השני נושא תאריך 22.6.98. נציין כי בצילום קודם שהוגש מתוך דף הסיכום הרפואי (נ/1) מאותו מועד שנערך ע"י אותו רופא לא הופיעו רישומים אלה שהוספו ככל הנראה מאוחר יותר. חרף ההחלטה מיום 7.9.00 לפיה נדחתה הטענה באשר לאירוע ספציפי, לאור התיעוד הרפואי שהוגש - דף הסיכום הרפואי - מצא בית הדין שיש מקום לזמן את מי שחתום על דף הסיכום הרפואי ד"ר סטוליאר. ביום 2.1.03 קויים דיון בבית הדין האזורי לעבודה בב"ש אליו זומן התובע, בא כוחו, ועורך התעודה. במהלך הדברים התבקש הרופא ד"ר סטוליאר לאוניד להתייחס לדף הסיכום הרפואי נ/1 בו הוספו רישומים כאילו התובע התלונן בפניו ביום 8.6.98 על תאונת עבודה וכי רשם הדברים כאילו באותה עת. ד"ר סטוליאר, שהינו עולה חדש, הסביר, מה שלא נרשם בפרוטוקול, כי עשה זאת חודשים רבים לאחר המועד הנחזה להיות מועד רישום הדברים, לאור דרישותיו של התובע. דברים אלה לא נרשמו בפרוטוקול לאחר שבית הדין התרשם כי נעשו על ידי הרופא בלא מחשבה פלילית ולאור לחצים שהופעלה עליו על ידי התובע. יחד עם זאת מדובר במעשים חמורים ביותר המצביעים על חוסר תום לב וחוסר הגינות של התובע. דברים אלא כמובן מחזקים את מסקנתו כאמור בהחלטה מיום 7.9.00 באשר לחוסר המהמנות של גרסת התובע. 4. באשר לטענת המיקרוטראומה הרי שכאן היתה עמדת המומחה בשאלות שהופנו אליו כדלקמן: "עמוד שדרה צווארי ומותני - תנועתיות חופשית מלאה אין עווית פאראברטברלית אין סימנים נוירולוגיים בגפיים העליונות ו/או התחתונות אין רגישות לאורך עמוד השדרה הצווארי ו/או המותני . ולשאלות כבוד השופט: 6.א לא מצאתי ליקויים פתלוגיים בגבו התחתון של הנפגע. תעודה זו ניתנה על ידי לשם הגשתה לבית המשפט כראיה והנני מצהיר כי ידוע לי שדין תעודה זו כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט". בהחלטה מיום 21.4.02 נתבקש המומחה להשלים חוות דעתו בקשר לעמוד השדרה הצוארי ולהתיחס בין היתר לבדיקה הרפואית ממכון מ.א.ר, לפרוטוקול הועדה הרפואית לעררים. לאחר עיון השיב המומחה כדלקמן: "עיינתי פעם נוספת בחומר הרפואי כפי שהועבר לי מבית המשפט יחד עם החלטת כבודו מתאריך 21.4.2002. בחוות דעתי קיימת התייחסות לטווחי התנועות, לעוויתות פאראברטברליות, לסימנים נוירולוגיים או רגישויות לאורך עמוד השדרה הצווארי והמותני. לא מצאתי כאמור ליקויים פתלוגיים. הבדיקות האחרונות אינן שופכות אור נוסף על הנאמר בחוות דעתי, מדובר בשינויים ניווניים הגורמים לרדיקולופטאיה צווארית, ממצא שהינו חלק מתהליך ההזדקנות של השלד ולא בעניין הקשור ספציפית לאירוע מסויים או לעבודה מסויימת". 5. ב"כ התובע הגיש שאלות הבהרה אליהם התבקש המומחה להתייחס כדלקמן: "1. מהם המסמכים הרפואיים או חומר רפואי אחר שהיו בפניך עובר לעריכת חוות הדעת. האם ביקשת או ביצעת בנפגע בדיקות רפואיות כגון EMG או הסתפקת רק בבדיקה חזותית פיזית. 2. מהו הבסיס לקביעתך כי המבקש סובל מזה 10 שנים מכאבי גב תחתון. האם תוכל להצביע על מסמכים רפואיים המורים כן. כיצד מתיישב הדבר עם האמור בחוות הדעת של פרופ' עטר לפיה על פי עדות רפואית המשפחה שלו במכתב מיום 22.3.01 לא סבל המבקש לפני כן מבעיה כלשהי בע"ש צווארי. 3. מדוע בחוות דעתך אתה מתייחס רק לאי קיומם של ליקויים פתולוגים בגבו התחתון של הנפגע בעוד המינוי הוא ליתן חוות דעת גם לענין ליקויים בצווארו של הנפגע. 4. כיצד מתיישבים ממצאי בדיקתך הפיזית את הנפגע לפי אין מגבלות תנועתיות עם האמור בחוות דעתו של פרופ' עטר ועם ממצאים של הועדה הרפואית לעררים המורים על קיומן של מגבלות תנועתיות. 5. כיצד מתיישבת חוות דעתך עם ממצאי בדיקת EMG מיום 06.04.01 לפיה קיימת פגיעה שורשית צווארית ניכרת כאמור בחוות הדעת של פרופ' עטר. 6. האם הטלטולים הכרוכים בעבודה על כלי מכני כבד בשטח לא מעובד וסלעי עלולים לגרום לפגיעות זעירות ובלתי הפיכות בע"ש הצווארי של העובד, העלולות להצטבר לפגיעה בלתי בגבו. 7. האם קיימת אפשרות (וכיצד ניתן לבדוק) להבחין בין השינויים ההדרגתיים המתרחשים בעמוד השדרה עקב הגיל לבין שינויים כאלה המתרחשים לפי תיאוריית המיקרוטראומה מנזקים זעירים מצטברים. כיצד נבחן הענין אצל המבקש. על כך השיב המומחה: המסמכים הרפואיים שהיו בידי הוא תיקו הרפואי של הנפגע כפי שהועבר אלי פעם נוספת לצורך כתיבת שורות אלו. עיינתי בחומר שכלל גם את תוצאות בדיקות ההדמייה, לא ביצעתי בנפרד בדיקות כגון EMG.ו באשר לכאבי גב תחתון ממנו סובל הנפגע מזה עשר שנים, מדובר בדיווחו של החולה עצמו בהיותו במרפאתי. לא דובר בחוות דעתי בכאבים בעמוד השדרה הצווארי מזה עשר שנים אלא בעמוד השדרה המותני מזה עשר שנים. בכרטיסו הרפואי מקופת חולים נזכר ב 15.6.98 שכבר במועד זה היו שינויים ספונדילוטיים בעמוד השדרה הצווארי כמו כן נאמר בתשובת היועץ בטופס זה שכאבי גב קיימים מזה "מספר שנים לפחות". בחוות דעתי מדובר, כפי שכבר נכתב בתשובות קודמות (7.5.02) בכך שנבדק גם בעמוד השדרה הצווארי וגם שם לא נמצאו ממצאים שיזכו בנכות עקב האירוע הנדון.נ הממצאים כפי שמצאתי אותם מתועדים בחוות דעתי. פרופ' עטר ציין ממצאים שונים, כך הוא מצא אותם והחלטה באשר לאימוץ חוות דעת זו או אחרת ניתנה כמובן לבית הדין. בדיקת EMG מלמדת על ממצאים שאינם בהכרח ממצאים פוסטראומטיים אלא מתיישבים עם שינויים ספונדילוארטריטיים בעמוד השדרה שאינם קשורים לנשוא התביעה. 6. כן. 7. היות והממצאים שיכולתי למצוא בבדיקת הנפגע ממילא אינם מזכים בנכות אין אבחנה זו חשובה". 6. ב"כ התובע הגיש סיכומיו ביום 1.4.03. ב"כ הנתבע הפנתה לסיכומים שהוגשו מטעמה. 7. חוות הדעת של המומחה ותשובותיו לשאלות ההבהרה מקובלות עלינו. בפני המומחה היו מסמכים רפואיים רבים והוא אף ערך בדיקה פיזית של התובע. המומחה מציין, בהתיחסו לחוות הדעת שהוגשה מטעם התובע כי הממצאים שמצא שונים מאלה עליהם הצביע פרופ' עטר. 8. על תפקידם של בית-המשפט והמומחה קיימת פסיקה רבה (ראה דב"ע לד/0-25, טורק - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ה, 240; ודב"ע שן/0-48). התובע הגיש חוות דעת של רופא פרטי מטעמו - פרופ' עטר ואין מקום להעדיף אותה על פני חוו"ד המומחה שכן נקבע בפסיקה כי חוות הדעת הקובעת היא זאת של המומחה היועץ הרפואי שהתמנה על ידי בית-הדין, מקבל את שכרו מבית-הדין ומבסס את חוות דעתו של העובדות אשר נקבעו על ידי בית-הדין ועל כל המסמכים הרפואים שהוגשו לבית-הדין. 9. נדגיש כי אף חוות הדעת של פרופ' עטר אינה מדברת כלל על נזק כתולדה של מנגנון המקרוטראומה כי אם מתייחסת לאירוע ספציפי מיום 7.6.98 של נפילה, אירוע שלא היה ולא נברא כפי שקבענו קודם לכן. אין בחוות דעתו הצבעה כלשהי על כי הליקויים מהם סובל התובע הינם תולדה של מנגנון המקרוטראומה. אף בחוות הדעת הנוספת שנערכה לתובע על ידי מנתח אורטופד ד"ר קובו אין קישור בין הליקויים מהם הוא סובל לבין מנגנון המקרוטראומה אותו אנו בוחנים כי אם קישור בין הליקויים לבין האירוע שלא היה ולא נברא. 10. נדגיש כי המומחה היה בדיעה כי למעשה אין כלל נזק המזכה בנכות ביחס לליקוי בעמוד השדרה הצווארי וכי הליקויים הקיימים הינם חלק מתהליך ההזדקנות של השלד ולא בענין הקשור ספציפית למאורע מסוים או לעבודה מסוימת. כאמור עמדתו של המומחה מקובלת עלינו וממנה עולה כי לא הוכח קיומו של קשר סיבתי רפואי בין הליקויים הנטענים (אם בכלל יש ליקויים) לבין מנגנון המקרוטראומה שיכול היה להתרחש בשים לב לעבודתו של התובע על טרקטור כבד. 11. לאור זאת התביעה נדחית. בשים לב להתנהגות התובע כאמור לעיל, אני מחייב אותו בהוצאות משפט בסך 4,000 ₪ שישולמו לנתבע תוך 30 יום מהיום. הכרה בתאונת עבודהעמוד השדרה