מחיקת תביעה בבית הדין לעבודה

מה הדין בסוגיית מחיקת תביעה בבית הדין לעבודה ? הלכה היא, כי סעד של מחיקת תביעה על הסף מופעל ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין לעבודה קצרה המשורה עוד יותר. לעולם יעדיפו בתי הדין את בירור התובענה לגופה על פני מחיקתה על הסף [דב"ע מז/3-15 אפנר יצחק ואח' - מפעלי הדסה לחינוך, עבודה ארצי, כרך כ(2), 242; דב"ע נא/31-3 חיפה כימיקלים בע"מ - כלפון, פד"ע כב, 518 בעמ' 521; דב"ע נא/195-3 תבונה מכונות תרגום בע"מ - עמיחי סגל, פד"ע כג 274]. זאת ועוד, על מנת שכתב תביעה יימחק על הסף חייב בית הדין להיות משוכנע ובטוח, כי גם אם יוכיח התובע את כל אשר הוא טוען בכתב תביעתו, לא יועיל לו הדבר, מאחר שאין במסכת העובדות כדי לבסס עילת תביעה [דב"ע נא/31-3 הנ"ל; בר"ע 1241/01 סורוג'ון משה ואח' - מוריס דהן (לא פורסם)]. מחיקת תביעה / הליךבית הדין לעבודה