מי יכול להיות אפוטרופוס ?

מי יכול להיות אפוטרופוס ? יכול להתמנות אפוטרופוס אחד מאלה: (1) יחיד; (2) תאגיד; (3) האפוטרופוס הכללי. (4) ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה שהרכבה: (1) נציג משרד הבריאות; (2) נציג גוף המטפל בעניני נפגעי השואה. אם מינה בית-המשפט תאגיד להיות אפוטרופוס, רשאי הוא לקבוע יחיד שיבצע את תפקידי האפוטרופוס מטעם התאגיד. שאלות משפטיותאפוטרופסות