סבל עצמאי - תאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סבל עצמאי - תאונת עבודה: 1. התובע מבוטח עצמאי, הינו סבל במקצועו ובעליו של תלת אופנוע. 2. בתאריך 26.8.1979, שעה שהתובע הרים דוד שמש, נתקף לפתע בכאבים עזים בצד שמאל של גופו וכתוצאה מאותם כאבים נבצר ממנו לעבוד עד 14.9.1979. 3. השאלה העומדת לדיון היא, האם התובע נפגע שעה שעסק במשלח ידו והאם נפגע עקב עיסוקו במשלח ידו. 4. מתוך עדותו של התובע בפנינו ומתוך הודעתו לחוקר המוסד (מוצג נ/1) עולה, כי שעה שהתובע התארח אצל בתו וחתנו, התלוננו הללו כי דוד השמש בביתם פגום לפי הודעתו במוצג נ/1, הציע התובע לבני הזוג לדאוג להם לדוד שמש חדש והוא אכן קנה כזה. לפי דבריו בפנינו הוא לא קנה דוד שמש חדש, אלא לקח אותו לתיקון אל אחיו המסגר שביצע את התיקון ללא תמורה. בין כה ובין כה, אין ספק מדברי התובע בפנינו, כי הוא פרק את דוד השמש מגג הבית, העבירו לתיקון לאחיו המסגר והובילו חזרה לבית בתו ואף ניסה להרכיבו במקום (עד אשר נפגע) ללא תמורה. 5. מהאמור עד כה, ואם נקבל את הגרסה שהושמעה בבית-הדין, הרי עולה, כי היזמה לביצוע פעולת תיקון הדוד יצאה מעם התובע, כי כל העבודות הקשורות בתיקון הדוד נעשו על-ידי התובע ללא תמורה וכי הוא אף דאג שהדוד יתוקן על-ידי אחיו, גם כן ללא תמורה. 6. הנסיבות הללו במצטבר מוכיחות, כי שעה שהתובע עסק בהרכבת הדוד בביתה של בתו לא עשה פעולה הקשורה במשלח ידו כסבל, אלא עשה פעולה המקובלת בין בני משפחה העוזרים אחד לשני בשעת הצורך. אין זה סביר כי במסגרת עבודתו כסבל יבצע התובע עבודות מסוג זה ללא תמורה, כשהיזמה לביצוען נובעת ממנו עצמו וכאשר הוא מטפל בכל שלבי הפירוק, התיקון וההרכבה. עבודתו של התובע כסבל מצטמצמת בהובלה, בהעמסה ובפריקה, ולא בטיפול, בתיקון ובהרכבה. 7. אנו קובעים, איפוא, כי התובע לא נפגע שעה שעסק במשלח ידו ולא נפגע עקב עיסוקו זה ועל כן דין תביעתו להידחות. 8. אנו דוחים את תביעת התובע נגד הנתבע.עצמאיםתאונת עבודה