סוגי שכירות

מהם סוגי השכירות ? שכירות מקרקעין היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות. שכירות קצרת מועד היא שכירות עד 5 שנים שכירות לתקופה שלמעלה מ-5 שנים תיקרא ''חכירה''; שכירות לתקופה שלמעלה מ-25 שנים תיקרא ''חכירה לדורות''. יש לציין כי שכירות קצרת מועד שאינה עולה על 5 שנים אינה טעונה רישום, והתחייבות לעשות עסקה כזאת אינה טעונה מסמך בכתב. שכירות