פתיחת דלת רכב חונה פגיעה ברכב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פתיחת דלת רכב חונה - פגיעה ברכב: אלו הן תביעה ותביעה שכנגד שבבסיסן אירוע של תאונת דרכים בו מעורבות שתי מכוניות, כל אחד נהוגה בידי בעל דין אחד מבעלי הדין . התובע טוען כי החנה את מכוניתו בצד הימני של הכביש ברחוב מוריה פינת שדרות ירושלים ברמת גן, פתח את דלת רכבו השמאלית שליד הנהג, ובק שלצאת מן הרכב . תוך כדי כך עבר רכבו של הנתבע נהוג על ידו ופגע בדלת רכבו של התובע שהייתה בתהליך פתיחה . הנתבעת הגיש כתב הגנה ותביעה שכנגד, בהם טען כי האחריות לאירוע התאונה נופל דווקא על שכמו של התובע , בכך שפתח את דלת רכבו מצד שמאל הופנה אל הנתיב בו נסע , והוא זה אשר גרם לתאונה . בפני העידו שני הנהגים וכל אחד חזר על גרסתו בה ייחס את האחריות לאירוע התאונה ליריבו . התובע טען כי הוא החנה את רכבו למעשה בתחילתו של צומת , מאחורי קו העצירה שהיה בכיוון נסיעתו מקום שהכביש רחב דיו למעבר שני כלי הרכב , והיה בידי הנתבע - אילו נסע רחוק מרכב התובע- למנוע את התאונה . אין מחלוקת בין הצדדים כי מדובר בכביש בו מותרת הנסיעה בכיוון אחד בלבד, חד סטרי, ובו נתיב אחד בלבד לנסיעה . התובע אל ידע למסור מה רוחבו של הכביש בכלל ובמקום התאונה בפרט, אך הנתבע מסר כי רוחבו של הכביש בין אבן השפה לאבן השפה הוא 6:60 מטר כאשר משני צידי הכביש חונים רכבים ,ונותר הרווח אשר ביניהם לנסיעה . התובע לא הכחיש כי בשני צידי הכביש חונים רכבים, אך הוא טען כי במקום התאונה קיים בצד השני , השמאלי של הכביש מפרץ בו יכול היה הנתבע לנסוע . בהנחה שבשני צידי הכביש חונים רכבים, ובהנחה שרוחבו של כל רכב, וזה מידעה כללית הוא כ 1.6 מטר , בתוספת המרחק אשר בין הגלגלים של הרכבים החונים, ניתן לומר כי קרוב לוודאי רוחב הכביש שנותר לנסיעה הינו בסביבות הוא כ 3 מטר . זאת אומרת כאשר רכב נוסע באמצע תוואי הנסיעה , , ובהנחה שרוחבו הוא כאמור 1.5 מטר , נותרו לו כ 75 ס"מ מכל צד . אינני מקבל את גרסתו של התובע כי חנה במקום שרוחב הכביש בו הוא יותר רחב מהרוחב הכללי שלו , קרי בתחום הצומת . אך גם אם נכון הדבר הרי שאין ספק כי הוא ביצע עבירה של חניה בתחום 12 מממרכז הפניה ימינה . מאידך כפי שציין הנתבע , בפינה , כמצוות התקנה בדבר חניה במרחק 12 מטר ממרכז הפניה , היו אבני שפה בצבע אדום לבן האוסרות חניה במקום. אולם לא בגלל ביצוע של עבירת חניה כאמור, הגעתי למסקנתי בפסק דין זה כפי שהגעתי . התובע אמר במקום אחד כי החנה את רכבו במרק 60-70 מטר לפני הצומת, ובמקום אחר אמר כי החנה בשטח הצומת מעבר למעבר החצייה . 60-70 מטר לפני צומת בוודאי ובוודאי כי נמצא רוחבו הכלי של הכביש , כפי שחושב דלעיל. תקנה 80 לתקנות התעבורה קובעת 80. פתיחת דלת וסגירתה (א) לא יפתח אדם את דלתו של רכב אלא לאחר שנקט כל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת שלומם של עוברי דרך. נשאלת השאלה, האם התובע קיים את מצוות התקנה במקרה אשר לפני. לדעתי לא . אומנם התובע טען כי טרם פתיחת הדלת הוא הסתכל במראה השמאלית שלו ולא ראה את רכבו של הנתבע. ., ואולם על פי נסיבות התאונה מסתבר כי רכבו של הנתבע היה סמוך וקרוב אחרי רכבו של התובע, אשר אך פתח את הדלת ונפגע ע"י רכב הנתבע. שנית , נראה כי לא נכון כי הדלת הייתה פתוחה רק כדי עובי רגלו של התובע. התובע מעיד כי המגיע בין דופן ימין של רכב הנתבע ודלתו, גרר את דלתו קדימה , עד שהחלק החיצוני של הדלת פגע בכנף הקדמית השמאלית של הרכב .. פגיעה זו מתיישבת יותר עם המסקנה כי בעת המגע בין הדלת וגוף רכבו של הנתבע זווית הפתיחה של הדלת הייתה למעלה מ40 מעלות. אם הפתיחה הייתה קטנה יותר הרי שהמגע עם רכב הנתבע היה מחזיר אותה כלפי גוף רכב התובע ולא מושך אותה קדימה . ברכבו של הנתבע הפגיעה ברכב מתחילה בכנף הקדמית הימנית בצד הרכב ולא בחזית, הדבר מעיד על כך שהדלת נפתחה כאשר רכבו של הנתבע היה מקביל רכב התובע . בנסיבות אלו אין ספק כי האחריות לאירוע התאונה נופלת על שכמו של התובע . בדקתי גם אם יש משום רשלנות מצד הנתבע שיחוב עליה באירוע התאונה , והגעתי לתשובה שלישית. א- בעת פתיחת הדלת לכיוון הכביש ע"י התובע , רכבו של הנתבע היה קרוב לרכב התובע , בצורה שלא הותירה לו כל מקום להיגב. ב- גם אם היה בידי הנתבע להגיב לפעולת פתיחת הדלת לא היה בידו לעשות דבר מפאת קרבה אל הרכבים החונים בצד שמאל שלו , שלא אפשרו לו לסטות שמאלה תוך בריחה מדלתו של התובע . המסקנה היא שכל האחריות לאירוע התאונה והנזקים נופלת על שכמו של התובע . מכאן שהתביעה נדחית. התביעה שכנגד מתקבלת. על גובה הנזקים ברכבו של הנתבע לא הייתה מחלוקת. התובע שכנגד , תבע רק את הנזקים שלא שולמו לו ע"י חברת הביטוח שלו, קרי השתתפות עצמית, אובדת הנחת העדר תביעות והוצאות כינון הפוליסה בסכום כולל של 3869 ₪ . על כן אני מחייב את הנתבע שכנגד לשלם לתובע שכנגד את הסכום של 3869 ₪ בתוספת אגרת משפט ששולמה עם פתיחת הליך,והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום אירוע התאונה 22/10/10 וכן הוצאות משפט בתביעה ובתביעה שכנגד בסכום של 750 ₪ פגיעת רכברכבדלת רכברכב חונהפתיחת דלת רכבנזק לרכב