צילום חומר חקירה בתיק משטרה

ביום אשר נקבע לשמיעת ההוכחות, ביקש המערער לדחות את הדיון, מאחר שחרף ניסיונותיו לצלם את חומר הראיות שבתיק המשטרה לא עלה הדבר בידו, קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צילום חומר חקירה בתיק משטרה: .1המערער הועמד לדין והואשם בביצוע מעשה מגונה, עבירה לפי סעיף 348ג' לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ובית המשפט הרשיעו בדין וגזר את עונשו. לפנינו הוגש הערעור ביחס להרשעה. .2טוען הסניגור המלומד, עו"ד י' זילברברג, ואומר, כי המערער הופיע בבית המשפט קמא בלא ייצוג, כפר בעובדות, והדיון נדחה לשמיעת ההוכחות. ביום אשר נקבע לשמיעת ההוכחות, ביקש המערער לדחות את הדיון, מאחר שחרף ניסיונותיו לצלם את חומר הראיות שבתיק המשטרה לא עלה הדבר בידו, אלא בו ביום. בית המשפט קמא החליט כדלקמן: "לאחר שהתברר לי - מפי הנאשם - שאכן עשה מאמץ לקבל את חומר החקירה, אלא שעשה כן במאוחר, כאשר הדיון שנקבע להוכחות, להיום, נקבע עוד ביום 8.11.93, אשמע היום לפחות אותם עדים שהוזמנו וגם הופיעו בפועל. בהמשך, אחזור להתיחס לבקשת הדחיה של הנאשם, לאחר שהרשתי לחלק מהעדות שלא להופיע באופן מידי, ולאחר שאני עסוק היום בשמיעת עדויות גם בתיקים נוספים". .3לאור החלטה זו של בית המשפט קמא ניתן היה להניח, כי בית המשפט ישמע את העדים בו ביום, אולם יימנע מלשמוע את העדות המרכזית, עליה מושתת כתב האישום, הלוא היא עדות המתלוננת. אולם בפועל נשמעה עדותה של המתלוננת בו ביום, וזאת, בלי שבית המשפט התייחס פעם נוספת לבקשת הדחייה הנ"ל של הנאשם. ניתן היה להניח, כי הדבר נשתכח מבית המשפט, דהיינו, כי הוחלט לחזור ולהתייחס לבקשת הדחייה של הנאשם, אולם בפועל אין מדובר בשיכחה כאשר הנאשם חזר על בקשתו זו בראשית חקירתה הנגדית של המתלוננת בהאי לישנא: "מאחר וקיבלתי רק היום את החומר, ולא הספקתי לעיין בו כראוי, אני מבקש לדחות בו את הדיון כדי שאערך לנושא ואתכונן להגנתי". ניתן היה להניח, כי עתה ימלא בית המשפט אחרי הבטחתו לשוב ולהתייחס לבקשת הדחייה של הנאשם (כאמור בעמ' 2לפרוטוקול), אולם בית המשפט קבע בהחלטתו: "מהטעמים שבגללם דחיתי קודם את בקשת הנאשם, אני חוזר ודוחה אותה גם עתה". .4אי-יכולתו של הנאשם לחקור את המתלוננת חקירה נגדית עניינית גררה בעקבותיה, כנראה, את התערבותו של בית המשפט אשר נטל את החקירה הנגדית של המתלוננת לידיו, מדי בפעם. .5משהאמין בית המשפט קמא לנאשם, כי רק ביום הדיון ניתנה לו ההזדמנות לצלם את חומר החקירה, הרי היה מקום לדחות את הדיון למועד אחר, כדי שהנאשם יוכל להתכונן כראוי למשפטו, ואפילו היה הדבר כרוך בהטלת הוצאות של ממש. לפיכך נראה, כי הגנתו של המערער נפגמה. שקלנו אם להחזיר את הדיון לבית המשפט קמא, אולם בנסיבות העניין נראה לנו, כי יש מקום לזכות את המערער, ולו מכוח הספק. חומר חקירהמשטרה