רישום שכירות בטאבו

מה הדין לגבי רישום שכירות בטאבו ? מה החוק אומר לגבי רישום שכירות מוגנת ? מה החוק אומר לגבי רישום שכירות מעל 5 שנים ? כעיקרון עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום, ורואים את השעה שבה אישר הרשם את העסקה לרישום כשעת הרישום ועסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה. עם זאת שכירות לתקופה שאינה עולה על 5 שנים אינה טעונה רישום, והתחייבות לעשות עסקה כזאת אינה טעונה מסמך בכתב. על אף האמור בחוק המקרקעין, תשכ''ט-1969, שכירות לתקופה שאינה עולה על עשר שנים בדירה או בבית עסק שחוק הגנת הדייר אינו חל עליה, ואין עמה ברירה להאריכה לתקופה העולה על עשר שנים - אינה טעונה רישום בפנקסי המקרקעין; ואין בסעיף זה כדי למנוע רישום שכירות לתקופה של עשר שנים או פחות, אם ביקשו זאת הצדדים לחוזה השכירות. יש לציין כי דיירות מוגנת אינה ניתנת לרישום מאחר שלא מדובר ב"זכות" על פי חוק המקרקעין. רישום בטאבושכירות