שיפוץ מקלחת - תביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שיפוץ מקלחת - תביעות קטנות: עניינו של פסק דין זה בתביעה כספית בגדרה עותר התובע לחייב את הנתבע לפצותו בסך של 31,026 ₪ בשל עבודה לקויה שביצע בביתו. ואלה טענות התובע: בחודש יוני 2009 התקשר התובע עם הנתבע בהסכם לשיפוץ ביתו, כאשר עבודה זו כללה את שיפוץ המקלחת והקומה התחתונה. בין הצדדים סוכם כי התשלום שישולם עבור השיפוץ יעמוד על סך של 60,000 ₪. הכסף שולם במלואו, ואולם העבודה בוצעה בצורה לא מקצועית ושלא לשביעות רצון. במסגרת הליקויים במקלחת ציין התובע, כי האסלה נתלתה בגובה חריג, הכיור הורכב באלכסון, קיר נבנה עקום, תיקונים שנעשו ליד המנורה במקלחת בוצעו שלא כהלכה, מעל המקלחון מצוי סדק שלא תוקן אלא נצבע בלבד וקיים צורך בתיקוני צבע. באשר לקומה התחתונה ציין התובע ליקויים אלה: קיר נבנה בצורה עקומה ליד ארונות המטבח, חדירת מים בשל העדר איטום בחלון המטבח, חדירת מים לסלון בגין תריס שחדל מלפעול, הקרמיקה במטבח הודבקה שלא כראוי, הרצפות במטבח ובמרפסת אינן בשיפוע נכון, עבודות הרובע בוצעו שלא כראוי, רצפות שבסלון ובפינת אוכל התרוממו והחיבור בין פינת האוכל לסלון לא בוצע כראוי. עוד נטען, כי למרות קיומו של סיכום בין התובע לנתבע לפיו הנתבע יעקור את כל המרצפות המודבקות בקומה התחתונה (על שתי השכבות שלה), בפועל נעקרה רק שכבה אחת של המרצפות. עוד הלין התובע בכל הנוגע לעלות איטום הגג. לדברי התובע, נגבה ממנו מחיר מופקע בגין עבודה זו, בין היתר נוכח העובדה כי העלות חושבה על בסיס 90 מ"ר שטח גג, שעה שקיימים 72 מטר בלבד. בניסיון לגשר בין הצדדים נפגשו התובע והנתבע במשרדו של עו"ד סעאידה בנוכחות עו"ד (דאז מתמחה) מר אלי מלול. בפגישה זו סוכם כי הנתבע יתקן את הליקויים והמחדלים. בין היתר התחייב הנתבע, כך לטענת התובע, לעקור את כל מרצפות הבית בקומה התחתונה. הנתבע לא התכחש לליקויים ושב לתקנם תחת פיקוחו של המהנדס ישראל משה. אולם, הליקויים תוקנו באופן חלקי בלבד, שכן לא מרצפות הבית לא נעקרו, וכן נוצר סדק בקיר מעל המקלחת. בעניין זה צורף מכתבו של המהנדס. לטענת התובע, סוכם כי יושב הסך שנגבה ביתר עבור עבודת האיטום. הגג נמדד על ידי מר אפרים זבטני ותוצאות המדידה - 72 מ"ר הובאו לידיעת שני הצדדים. למרות התחייבותו, לא השיב הנתבע לתובע את הפרש המחיר. התובע צרף לתביעתו הצעות מחיר אשר קיבל מהקבלן אחמד זועבי לצורך עקירת הריצוף, וכן חשבונית על סך 3,710 עבור רכישת מרצפות מסוג גרניט פורצלן להן יזקק. סך שתי ההצעות כולל מע"מ 22,618 ₪. בגין האיטום גבה ממנו הנתבע ביתר סך של 1,908 ₪, והתובע מפנה להצעת מחיר שצורפה לתביעתו הכוללת גם התייחסות לרכיב זה, שהינה הגיונית לשיטתו. עוד עותר התובע לפסוק לו סך של 6,500 ₪ בגין עוגמת נפש שנגרמה לו בהתקשרות זו. בסך הכל העמיד התובע תביעתו על סך של 31,026 ₪. ואלה טענות הנתבע: הנתבע מצידו ביקש לדחות את התביעה. בראשית דבריו טען, כי הנספח אשר צורף לתביעה כנספח א' הינו טיוטת הסכם בלבד, וכי עד למועד הגשת כתב ההגנה לא עלה בידו לקבל מהתובע את ההסכם, אשר נחתם בסופו של דבר. לדברי הנתבע, מסתיר התובע מבית המשפט כי הסיבה לשיפוץ מלכתחילה הייתה כתוצאה מתזוזות רבות באדמה עליה ממוקם הבית, בעטיין נוצרו בבית ליקויים מבניים רבים. הנתבע הודיע לתובע כבר בתחילת השיפוצים שנכון יהיה ראשית לטפל בבעיית התזוזה של הבית, אולם התובע משיקוליו שלו סרב, וביקש מהנתבע להתחיל לבצע את עבודת השיפוץ. הנתבע אינו מכחיש קיומם של ליקויים בעבודה. יחד עם זאת, לדבריו, הליקויים כולם תוקנו על ידו, בפיקוחו של מר ישראל משה אשר בסיום העבודה החתימו על טופס אחריות לשנה למלוא התיקונים. ראיות לקיומם של ליקויים נוספים לא הובאו. הנתבע אינו מכחיש את הפגישה שנערכה בנוכחות מר אלי מלול. לדבריו, במסגרת הפגישה סיכמו הצדדים כי הנתבע יגיע לבית התובע לצורך תיקון הליקויים בפיקוח המהנדס, אך במשך תקופה ארוכה לא אפשר התובע לנתבע להתחיל בתיקונים מסיבות שונות שהיו קשורות רק בתובע. הנתבע משיב לטענות הליקויים לפרטיהם. לדבריו, במקלחת העליונה - תוקנו הליקויים באסלה ובכיור. הליקוי בקיר הוכחש, לדברי הנתבע הקיר נבנה על פי המבנה הקיים אשר הוא כשלעצמו עקום. אף על פי כן תוקן בפיקוח ואישור המהנדס. כן בוצעו תיקונים ליד המנורה במקלחת ואף ניתנו הסברים לרבות מועד לתיקון הסדק מעל המקלחון שבוצע. ליקויי צבע תוקנו. באשר לקומה התחתונה - הליקוי בקיר תוקן, אף כי הקיר נבנה תחילה בהתאם לזווית הבית. הליקויים שגרמו לרטיבות תוקנו, ואולם ליקויים הנעוצים בתריסים חשמליים אינם באחריות הנתבע אלא באחריות תריסי הגליל והעמק עמם נקשר התובע, וקבלה על כך צורפה לכתב ההגנה. כך גם לגבי תריס הסלון. הנתבע ביצע את הנדרש ממנו כשורה לרבות איטום, ואולם הבעיה הייתה בתריס החשמלי שהותקן בצורה לקויה ואיפשר חדירת מים. לנתבע ידוע שמתקין התריסים הגיע אף הוא לביצוע תיקונים. הליקויים בקרמיקה תוקנו, הליקויים בשיפועי הרצפה אף הם תוקנו וחלק מהמרצפות נעקרו באישור המפקח, אשר אף דרש תוספת עבודה לרבות פירוק קירות גבס המחברים בין חלק הבית הישן לחלק הבית החדש, יצירת פח תפר מכופף בין חלקי הבית וחיבור ישר עם קו המרצפות, הכל ללא תשלום נוסף (אף כי בעלות של 2,500 ₪). ליקוי בשיפוע, אף שהוכחש על ידי הנתבע, אשר טען כי הבית הוא זה ששקע בכסנטימטר, תוקן באישור המפקח. ליקויי הרובע הוכחשו אף הם, ואולם הנתבע חזר שוב על עבודה זו בכל המקומות שנדרשו לכך על ידי המפקח. הנתבע מאשר התנדנדות מרצפת אחת, ככל הנראה כתוצאה של דריכה עליה טרם סיום העבודה. הנתבע אינו מתנגד להגיע לביתו של התובע ולתקנה כפי שהתחייב במסגרת האחריות לשנה. הנתבע מתכחש לליקויים בין חיבור פינת האוכל לסלון. לדבריו, העבודה בוצעה בצורה אופטימאלית בפיקוח מר ישראל משה. ביחס לעקירת הרצפות טוען הנתבע כי סיכם עם התובע שתיעקר רק שכבה אחת של מרצפות, שכן שכבה ראשונה הונחה לפני שנים רבות ונוצר גובה מילוי רב. חרף האמור, במקומות מסוימים נאלץ הנתבע לעקור בכל זאת מס' מטרים של שתי השכבות, הכל באישור המפקח. הנתבע מתכחש לליקוי הנטען במעבר בין המקלחת לבית הישן. לתובע הוסבר כי תיווצר במקום בעיה, הוצעו מס' רב של פתרונות, אך התובע הוא שביקש לשפץ כפי ששופץ. אשר לאיטום הגג - הנתבע אינו מכחיש כי רכש דוד שמש מתוצרת "כרומגן" עבור התובע בעלות של 2,700 ₪. הנתבע טוען כי הסך ששולם בגין האיטום כלל תשלום בגין פירוק אנטנה בגובה 6 מטרים שהייתה מצויה על הגג, פינוי כל הצנרת אשר הייתה על הגג, איסוף חוטי האנטנות שהיו מפוזרים עליו, חיתוך קוצי ברזל בכדי לאטום את הגג כראוי, ניקיון הגג ואטימתו. הנתבע מכחיש כי ההתקשרות הייתה על יסוד מטרים ומדובר בסיכום גלובלי, ומשכך גם שרטוט שעשה מר זבטני אינו רלוונטי. בהקשר זה מוסיף הנתבע וטוען, כי הוסבר למר מלול כי בהתאם למחירון איגוד הקבלנים מחיר איטום מטר גג הינו 80 ₪. בפועל שילם התובע למעשה סך של 5,400 ₪ עבור איטום הגג בעלות של 75 ₪ למטר ועוד 1,100 ₪ נוספים עבור העבודות הנוספות שבוצעו בגג. הנתבע מבקש שלא לייחס משקל לתצהיר שצורף על ידי מר מלול, שכן הוא לא הועמד לחקירה. אשר להצעות המחיר אשר צורפו לתביעה, אין לייחס להן משקל או להסיק מהן מסקנות. לא צורפה כל אסמכתא להוצאות בפועל, נוכח הליקויים הנטענים. דיון והכרעה לאחר ששמעתי את הצדדים באתי לידי מסקנה כי דין התביעה להידחות, ואנמק. ראשית אציין, כי למעט התובע והנתבע העיד לפניי המפקח המהנדס מר ישראל משה, אשר פיקח מטעמו של התובע עצמו על תיקון הליקויים בבית התובע. מדברי המהנדס למדנו כי הליקויים תוקנו תחת פיקוחו והוא נתן להם את אישורו. לדבריו, הסתפק בתיקון שבוצע מבלי להיכנס לשיקולים כאלה ואחרים שבין המזמין לקבלן, הנוגעים כפי שהבהיר להחלפת כל הריצוף או חלקו בלבד. לדבריו:"ברמה העקרונית התיקונים בוצעו. אני בדקתי וראיתי היו הערות כאלה ואחרות. החתמתי את הקבלן על שנה אחריות על דברים שאני בדקתי. הוא חתם על זה אצלי במשרד (מסמך מיום 5/9/10). לא יכולות להיות טענות אלא אם כן במשך תקופת הבדק יווצרו תקלות" (עמ' 5 לפרוטוקול ש' 3 - 6). בנסיבות העניין וכעולה מעדות זו, ככל שהיו ליקויים כפי שצוינו ברשימת הליקויים הארוכה שבכתב התביעה, הרי שליקויים אלה תוקנו כולם ואין התובע זכאי לדרוש בגינם פיצוי. מתברר כי המחלוקת המרכזית נוגעת לשאלת ההסכמות בין הצדדים ביחס לריצוף הבית, וביתר דיוק, לשאלה האם היה צריך להחליף את כל הריצוף, היינו שתי השכבות, או שמא ניתן היה להסתפק בריצוף כפי שפורק על ידי הקבלן. לדברי המהנדס הדבר נוגע בשאלת גובה הרצפה, והבעיה שנוצרת היא שלמעשה הקומה נמוכה יותר. הנטל להוכיח כי זה היה הסיכום מוטל לפתחו של התובע שזו טענתו. סבורני כי התובע לא עמד בנטל זה ואנמק. עיון בהסכם נספח א' לתביעה מעלה כי הצדדים רשמו "עקירת כל המרצפות קומה א' כולל פינוי פסולת והדבקת קרמיקה מחדש, כולל פנלים..." אין המדובר בהסכם הערוך בלשון משפטית והביטוי "כל" לכאורה משקף את כוונתם של הצדדים כפשוטו כי הכל ייעקר. יחד עם זאת, התנהלות הצדדים בהמשך מעידה אחרת. התובע ערך רשימת הליקויים ואלה כוללים בחובם גם יישור שיפועי רצפה כאלה ואחרים ותיקוני רובע. מטבע הדברים, וככל שגובה הקומה עמד בליבת השיפוץ שביצע התובע בביתו, צריך היה התובע לעמוד כך שלא יבוצעו יישורים כאלה ואחרים או תיקוני רובה מבלי שעניין זה נפתר באופן סופי שכן מה טעם לתקן את הליקוי כאשר ממילא יש להסיר את הריצוף? משמע, גם אם הוסכם על עקירת הריצוף במלואו, הרי שהתובע ויתר על רכיב זה בהמשך. אציין כי דווקא ממכתבו של עו"ד עיסא סעאידה עולה כי אפשר שהדברים לא היו ברורים די הצורך כבר בתחילת הדרך, היינו בהסכם, שכן בנקודה זו נכתבו דברים נוספים המבהירים את מה שנכתב בהסכם. במכתב מבהיר עו"ד סעידה כי הסיכום היה שיעקרו כל המרצפות המודבקות בקומה התחתונה "כולל המרצפות שעליהן הודבקה הקרמיקה". הבהרה זו חסרה מההסכם, ונתונה על כן לויכוח ומחלוקת. נוכח העובדה כי ברמה ההנדסית אין כל פגם בריצוף כעת, ומשהצדדים לא השכילו להבהיר עד תום בהסכם המקורי כי היה צריך לפרק את שתי שכבות הריצוף על מנת להנמיך את גובה הרצפה, לא אקבל דרישת התובע ברכיב זה. בדומה, מצאתי לדחות דרישתו להשבת כספים בגין עבודות האיטום שבוצעו. לא נעשה בין הצדדים כל סיכום בעניין זה בכתב, והנתבע אינו מחויב למחירון זה או אחר. אף לשיטתו של התובע צריך היה הסכום להגיע לסך של 7,200 ₪, ומסכום זה, לאחר דין ודברים בין הצדדים, סוכם כי יופחת סך של 700 ₪. יוער, כי גם אם הייתי מקבלת את גרסת התובע כי לא פורקה אנטנה (ועל כך יעידו התמונות שצורפו), הרי שהתובע לא טען דבר בכל הנוגע לצורך בניקוי הגג טרם האיטום, לפינוי הפסולת ממנו וכדומה, שאף להם עלות המתווספת לעלות האיטום ולעניין זה אין כל התייחסות בהצעת המחיר. אשר לסדק במקלחת - עיון בתשובת המהנדס מעלה כי במסגרת שנת הבדק על הנתבע לתקן סדק בקיר המקלחת. עלות התיקון, כפי שהעיד המהנדס בבית המשפט, מתבטאת במאות שקלים בודדות. ראיה מדויקת לעלות התיקון לא הובאה על ידי התובע, אף כי גם ברכיב זה מוטל הנטל עליו. בנסיבות העניין, ולפי שעלות מדויקת אין לפניי ונוכח הסכום אשר בהתאם לעדותו של המהנדס על פניו אינו גבוה, מצאתי כי ניתן לקזזו באמצעות אי פסיקת הוצאות לטובת הנתבע אף שהתביעה נגדו תידחה. לסיכום התביעה נדחית. בהתחשב באמור לעיל, אין צו להוצאות. תביעות קטנותשיפוצניקשיפוצים