תאונה בזמן יציאה מהמכונית כדי לבדוק תקלה

ירידה של אדם מהרכב בו נסע לצורך בחינת אפשרות קיומה של תקלה ברכב לא רק שאינה מנתקת את השימוש שהוא עושה ברכב כ"נוסע", אלא שהיא אף עונה לכאורה על הגדרת "תיקון דרך" או "טיפול דרך". אף שהגדרה זו, על מרכיביה השונים, כוללת כיום אך אותם טיפולים שאינם מורכבים יתר על המידה ואינם מצריכים בעל מקצוע (ראו רע"א 5099/08 חסן נביל נ' הדר חברה לביטוח בע"מ, מיום 4.2.09; רע"א 10875/08 שרון נ' קארו, מיום 19.4.09; רע"א 372/10 הראל נ' ספנייב, מיום 16.6.10; ע"א 3392/09 אליסן דהן נ' אריה, מיום 24.11.10), הרי שירידה של נהג או נוסע מהרכב לצורך בחינה של טיב התקלה אינה מהווה פעולה השמורה לבעלי מקצוע. וכי כיצד ידע המשתמש ברכב אם התיקון מצריך מעורבות של בעל מקצוע אם לא ירד ויראה בעיניו ? שמא אין מדובר אלא במכסה מנוע שלא נסגר היטב, או בחפץ כלשהו שנתקע בכונס האויר? לפיכך נראה שיש לראות פעולה זו של הנפגע כ"תיקון דרך", שעה שהוא עונה לכל תנאי הפסיקה שנזכרה לעיל (המבחן הגיאוגרפי; מבחן הפתאומיות ואף מבחן סמיכות הזמן; תיקון שאינו מצריך איש מקצוע; תיקון הנחוץ להמשך הנסיעה; תיקון ברכב עצמו או ברכיביו). למצער ניתן לראותו כמעורב ב"טיפול דרך" (לאפשרות לפיה מונח זה רחב מהמונח "תיקון דרך" ראו האמירות בהילכת חסן נביל ובהילכת אליסן דהן). רכב