תיקון כתבי טענות בבית הדין לעבודה

החלטות ביניים ניתנות לשינוי בכל עת (דב"ע נד/128-0 ספורה נ. בטל"א), אולם כבר נפסק כי על בית הדין לעבודה לשקול את השלב בו מתבקשת הבקשה, וכן לשקול האם הפגיעה ביריב מונעת הענות לבקשה (דב"ע שנ/90-3 שופרסל בע"מ נ. קייטנברג, פד"ע כב' 22). משכך - לא יטה ביה"ד לאשר תיקון כתבי טענות בשלב שלאחר הגשת ראיות. אומר כבוד הנשיא א. ברק בהקדמתו לספרו של כבוד השופט לובוצקי, סדר הדין בבית הדין לעבודה, (עמ' ח): "הגינותו של הדיון מחייבת ניהול יעיל, פשוט ואפקטיבי של ההליך... כללי הדיון אף בעלי האופי הטכני, ממלאים תפקיד בפעילותו הכולל של בית המשפט. עמידה על כללים אלה מבטיחה ודאות בהסדרים, ויכולת צפיה מראש של פעולתם היא מבטיחה בטחון וודאות בהסדרים הדיוניים". תיקון כתבי טענותמסמכיםבית הדין לעבודהכתבי טענות / כתבי בי דין