דוגמא למינוי מומחה בשאלת הקשר הסיבתי בין מחלה לעבודה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דוגמא למינוי מומחה בשאלת הקשר הסיבתי בין מחלה לעבודה:   1.    מינוי מומחה-יועץ רפואי :        לאור השאלות הרפואיות העולות בתיק זה ייעזר בית הדין במומחה-יועץ רפואי שיתמנה מטעם בית הדין.        בית הדין ממנה את ד"ר יובל קריגר על מנת שיחווה דעתו בשאלות המפורטות בסעיף 4 להלן.        המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה והחומר הרפואי.   2.    ואלה העובדות : א.  ה תובע יליד שנת 1956. ב.  לפני גיוסו לצה"ל עבד התובע על טרקטורים חקלאיים כשכיר , ואחרי השירות הצבאי חזר לעבוד על טרקטורים חקלאיים כשכיר במשך מספר שנים, עד שנפגע בתאונת עבודה ביד שמאל (תאונה שאינה מושא הליך זה). בטרקטורים אלה לא היו בולמי זעזועים, ויש להחזיק את ההגה בשתי ידיים, כאשר הידיים לופתות את ההגה. כתוצאה מכך ומהויברציות שהטרקטור מייצר, נוצרים לחצים על כפות הידיים ושורש כף היד. בנוסף לכך ידית העברת ההילוכים, בה משתמשים ביד ימין, הייתה ידית קשה , ושימוש בה יצר לחצים על כף היד ועל הזרוע. ג   בשנים 1983 עד 2002 עבד ה תובע כ גנן במקומות עבודה שונים. במשך כל שנות עבודתו כגנן עבד התובע עם כלים מוטוריים היוצרים ויברציות כגון: מכסחת דשא, שבה הוא מחזיק את הידית בשתי ידיים ע"מ שהמכסחת תהיה במקום הנכון ולא תברח; חרמש מוטורי, שאוחזים בו ע"י היד בחזית המוט של החרמש כדי לייצב אותו כאשר אצבעות הטריגר מחזיקות חזק את המוט, ויד ימין מחזיקה את החרמש ליד אזור המנוע כשחלק מהאצבעות לופתות את ההדק והאגודל נמצא ליד מפסק הביטחון באופן קבוע ; כנ"ל לגבי מגזמת גבהים ומגזמת רגילה , שלהם אות ה צורה באופן כללי , וגם בכ לים אלו החזקת הכלי נעשית כמו שתואר ; מפוח האוויר שמחזיקים חלק מהזמן ביד ימין ולפעמים בשתי ידיים - יד אחת במנוע יד שנייה בצינור המוביל. מזמרות מכניות שבהן לופת התובע את ידיות המזמרה בשתי הידיים ומבצע את העבודה ואז נוצר לחץ על כל הידיים עד הזרועות. לא מדובר במזמרה קטנה לקטיפת ורדים אלא מדובר במספריים גדולות לעיצוב וגיזום. מזמרות קטנות - השימוש בהן נעשה ביד ימין, ואז יש לחץ על כל כף היד והאצבעות. כלים או מגרפות, מקלטרות, טוריות מעשבות מקושים לצורך חפירה .       הכלים שתוארו לעיל אינם כלים חשמליים כי אם כלים שעובדים עם מנוע דלק, והעבודה איתם היא עבודה ידנית, כאשר שתי הידיים לופתות את המקלות והמוטות, וזה יוצר לחץ על שתי כפות הידיים וגם על האצבעות. ד. בשנת 2002, עת עבד התובע כגנן ביישוב עמנואל, נפגע בתאונת עבודה - התקף לב, שאושרה על ידי המוסד לביטוח לאומי. לאחר שחזר לעבודה, נפגע התובע בפעולת איבה, שהוכרה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי. מאז התובע למעשה לא עובד, ונמצא בטיפולים פסיכיאטריים וטיפולי טראומה. 3.    בית הדין מעביר למומחה את החומר הרפואי דלהלן :        מסמכים רפואיים משירותי בריאות כללית. 4 .     המומחה יענה על השאלות הבאות : א.  מה היא מחלת התובע? ב. האם קיים קשר סיבתי בין מחלת התובע לבין עבודתו של התובע כפי שתוארה בסעיף 2 לעיל? ג.  האם מחלת התובע היא תוצאה של תהליך תחלואי, או שהיא תוצאה של אירועים זעירים (מיקרוטראומות) פגיעות זעירות וחוזרות בידיו של התובע, שניתן לאתר בזמן ובמקום? ד . אם היו פגיעות זעירות - האם יש לראות במחלת התובע תוצאה של אותן פגיעות קטנות וחוזרות שבמצטבר גרמו להופעת המחלה ממנה סובל התובע? במלים אחרות, ההייתה כל פגיעה בעלת אופי בלתי הפיך ( IRREVERSIBLE ) כך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים? ו. אם התשובה לשאלה הקודמת חיובית - האם תנאי עבודתו של התובע, כפי שתוארו לעיל בהחלטה, השפיעו על התפתחות המחלה הרבה יותר או הרבה פחות מאשר נתוניו האישיים (גורמי סיכון) של התובע, אם היו כאלה? פרט את גורמי הסיכון האחרים, אם היו כאלה. 5.          מעקב : א.   ההחלטה תומצא לצדדים. ב.   לעיון בתום 45 יום מיום מש לוח ההחלטה למומחה. רפואהמינוי מומחהקשר סיבתימומחה