הימנעות מהרשעת נאשם שאין לו הרשעות קודמות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הימנעות מהרשעת נאשם שאין לו הרשעות קודמות / הימנעות מהרשעה בעבירת תקיפה: הנאשמת הואשמה בעבירה של תקיפה והפרת הוראה חוקית. מדובר בארוע שהוא על רקע יחסי אישות בין הנאשמת ובין גרושה. אציין שגם גרושה של הנאשמת נדון בפני בקשר לעבירות הקשורות ליחסים במשפחה בינו ובין הנאשמת וגם תיקיו הסתיימו . לנאשמת אין הרשעות קודמות . אשר על כן: א. אני קובע כי הנאשמת ביצעה את המעשה המיוחס לה בכתב האישום, אך נמנע מלהרשיעה בדין. ב. אני מחייב את הנאשמת לחתום על התחייבות להמנע מעבירה דומה בסכום של 1,000.- ש"ח למשך 2 שנים מהיום, לא תחתם ההתחייבות, תאסר הנאשמת למשך 10 ימים. הודעה זכות הערעור.משפט פליליהרשעות קודמותהרשעהנאשם