חלופת מעצר בעבירות אונס

מה הדין בסוגיית חלופת מעצר בעבירות אונס ? מפסיקת בית המשפט עולה כי יש לשקול בכל מקרה קיומה של חלופת מעצר. ואולם, בעבירות של אינוס או נסיון של אינוס - הסיכוי שבית המשפט יחליט על חלופת מעצר מצטמצם עד מאוד, ובית המשפט עשוי להורות על מעצר הנאשם, משום חומרתה המופלגת של העבירה (וראו: בש"פ 861/95 אבוקרינט נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(5), 873; בש"פ 2092/95 טלקר נ' מדינת ישראל, פ"ד מט(1), 641). מעצרמשפט פליליעבירות מיןחלופת מעצר