יחסי עובד מעביד בין מאמן לאגודת ספורט

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא יחסי עובד מעביד בין מאמן לאגודת ספורט: 1. התובע, מאמן טניס שולחן, עותר לחיוב הנתבעים בתשלום הפרשי שכר מינימום, דמי נסיעות, דמי מחלה, פדיון חופשה, דמי הבראה , גמול עבודה ביום המנוחה, פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסכום השווה ל-24 משכורות ופיצוי בגין נזק לא ממוני. כן עותר התובע להורות לנתבעים להמציא פירוט שכר ו/או תלושי שכר. 2. בכתב ההגנה נטען כי התובע מעולם לא הועסק על ידי מי מהנתבעים אלא על ידי אגודת הפועל ראשון לציין (אגודה עותומאנית), שכפי הנראה פורקה; היעדר יריבות והיעדר עילות תביעה כלפי הנתבע 2; הנתבעת 1 מעולם לא הפעילה בית ספר לטניס שולחן, אלא עיריית ראשל"צ ו/או האגודה; מאמנים מועסקים עונתית ולא במשרה מלאה והתשלום משולם למאמן מהשחקנים עצמם באופן עצמאי; עבודתו של התובע הופסקה על ידי האגודה עקב תלונות על אלימות מילולית ופיזית. למען הזהירות נטען לקיזוז סכום ההודעה המוקדמת בשל התנהגותו של התובע והנזקים הכספיים שנגרמו. כן הועלו טענות של שיהוי והתיישנות. 3. הצדדים הגישו עדויות ראשיות בתצהיר. מטעם התובע הוגש תצהיר הגב' ז'ני צילר, אחותו של התובע (להלן: "גב' צילר"). כן זומנו לעדות בבית הדין מר אבי נתן בראון (להלן: "מר נתן") ומר דוד רוחקיס (להלן: "מר רוחקיס"). מטעם הנתבעים הוגש תצהיר הנתבע 2, יו"ר הנתבעת 1 (להלן: "מר נוי או הנתבע 2"), מר יצחק אברמוביץ, מנהל ומאמן בכיתות מחוננים בטניס שולחן מטעם איגוד הטניס בישראל (להלן: "מר אברמוביץ"), ומר רן קוניק, יו"ר איגוד טניס שולחן בישראל כיום, (להלן: "מר קוניק"). דיון והכרעה 4. התובע, מאמן טניס שולחן, בעל שם בתחום, אימן בנבחרות שונות: קאדטים (ילדים), נוער, נשים ובוגרים. הנתבע 2, ששימש בשנים 1986 - 1990 בתפקיד רכז טניס שולחן בעיריית ראשל"צ, הציע לתובע לעבוד כמאמן טניס שולחן לקבוצות שונות. ביום 15/9/86 החל התובע לעבוד בעיריית ראשל"צ כמאמן טניס שולחן בבית הספר יסוד המעלה בעיר (להלן: "בית הספר"), ועד לשנת 1989 שולם לתובע שכר על ידי עיריית ראשל"צ בהתאם לחוזה שנחתם עימו כעובד עירייה זמני, ואשר הוארך מידי שנה, כדוגמת ת/1. בגין התקופה 1986 - 1989 (כולל) אין לתובע כל תביעה והתקופה הרלוונטית לעניינו היא משנת 1990 ועד חודש 9/02, כנטען בכתב התביעה. 5. הנתבעת 1, (להלן: "העמותה") נרשמה כעמותה ביום 16/7/89 ומטרותיה העיקריות פיתוח ענף טניס השולחן, ארגון, הדרכה, לימוד, אימון ותחרויות מקומיות ובינלאומיות בטניס שולחן (ת/2). 6. העמותה הוקמה על ידי מר נוי יחד עם חברים נוספים, בכללם התובע ומר רוחקיס (ת/2). מר נוי בחקירתו הנגדית העיד כי כאשר ביקש להקים את הנתבעת 1, אחד השמות שהודיעו לרשם העמותות היה "טניס שולחן הפועל ראשון", אולם הוסיף כי לא אושר לרשום שם זה ללא קבלת אישור ממרכז הפועל (עמ' 31 לפרוטוקול). בקשה לשינוי שם העמותה הוגשה לרשם העמותות ביום 4/1/89 בהתאם לפרוטוקול האסיפה הכללית של חברי העמותה מיום 28/12/88 (ת/2). 7. אין חולק כי במהלך השנים 1992/1989 נערכו שינויים בעירייה בתחום הספורט. כפי שהעיד מר נוי "הם סיימו את התפקיד של אגף הספורט בתור מעסיק של כל המדורים, כל סוגי הספורט, הוציאו את זה מתחום שליטתם הישירה" (עמ' 32 לפרוטוקול). אין גם חולק כי תחום פעילותה של העמותה היה בתחום טניס שולחן והפעלת קבוצת מתחרים ואין חולק כי התובע עבד כמאמן טניס שולחן בבית הספר לפחות בחלק מהתקופה הרלוונטית. לטענת הנתבעים, לאחר שהתובע סיים לעבוד בעיריית ראשל"צ, הוא עבר לעבוד במסגרת "אגודת הפועל ראשון (אגודה עותומאנית)", אשר היתה אחראית להפעלת בית הספר לטניס שולחן (להלן: "הפועל ראשון"), בעוד שהעמותה מעולם לא הפעילה בית ספר לטניס שולחן אלא קבוצות המתחרים בליגות השונות בענף, ולא נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין מי מהנתבעים לבין התובע בתקופה הנטענת. 8. עיקר המחלוקת בין הצדדים היא בשאלה את מי יש לראות כמעסיקתו של התובע בעת ששימש כמאמן טניס שולחן בבית הספר יסוד המעלה החל משנת 1990, כאשר התובע מבקש לראות בעמותה כמעסיקתו בכל התקופה הרלוונטית, ואילו לטענת העמותה, מעסיקתו של התובע היתה הפועל ראשון. בבחינת חומר הראיות לא עלה בידי התובע להוכיח כי הועסק במהלך תקופה כלשהי על ידי מי מהנתבעים, ולפיכך דין התביעה להידחות בהיעדר יריבות. 9. טענת התובע כי עבד ברציפות כמאמן בבית הספר החל משנת 1190 ועד לפיטוריו הנטענים בשנת 2002, לא הוכחה. התובע אישר כי בחלק מהתקופה הרלוונטית שולמו לו דמי אבטלה מאת המוסד לביטוח לאומי, עובדה המצביעה על כך שלא עבד כלל במהלך אותה תקופה (עמ' 12 לפרוטוקול). טענת התובע לפיה "לא ידע" מה זה דמי אבטלה, וסבר כי מדובר בקצבת הבטחת הכנסה, איננה סבירה בנסיבות העניין. העובדה כי בקשתו לדמי אבטלה אושרה על ידי המוסד לביטוח לאומי מלמדת כי הוצגו על ידו האישורים הנדרשים לשם תשלומם, לרבות אישור בדבר הפסקת עבודה. בחקירתו הנגדית אישר התובע את טענת הנתבעים לפיה בחלק מהתקופה הועסק כמאמן קאדטים על ידי האיגוד לטניס שולחן, ואף טען כי חתם על חוזה עבודה עם האיגוד (עמ' 11 לפרוטוקול). כן אישר התובע כי במהלך התקופה הרלוונטית אימן במקומות נוספים, מלבד בית הספר, לרבות בכפר ביל"ו ובמטה בנימין (עמ' 13 לפרוטוקול). 10. התובע לא הציג ראיה כלשהי שיש בה כדי להצביע על קיומם של יחסי עובד ומעביד בינו לבין העמותה. כך לא הוצג חוזה העסקה בכתב בין התובע לבין העמותה. זאת שעה שבחקירתו הנגדית אישר התובע כי ידוע לו ש"בשביל לעבוד ולקבל כסף צריך לחתום על חוזה כלשהו", וכלשונו: "צריך לחתום על מסמך אחרת אינני יכול לקבל כסף" (עמ' 11 לפרוטוקול). לא הוצגו לתיק תלושי שכר, שיכולים להצביע באופן ברור על זהות המעסיק, כאשר לטענת התובע תלושי שכר לא נמסרו לו על אף בקשותיו בפני מר נוי. טענת התובע לפיה במשך 12 שנים עבד בעמותה בהיקף משרה מלאה ששה ימים בשבוע, מבלי לחתום על חוזה עבודה בכתב, על אף שנהג לעשות זאת בהתקשרויותיו עם גופים אחרים, מבלי לקבל תלושי שכר ותמורת שכר זעום הנמוך בהרבה משכר מינימום, מעלה תמיהות בנסיבות העניין. זאת בפרט לאור העובדה כי התביעה הוגשה על ידי התובע כ-4 שנים לאחר הפסקת העסקתו הנטענת, כאשר במהלך תקופה זו לא העלה טענות כלשהן כלפי העמותה ו/או כלפי מר נוי ביחס לזכויות אשר לא שולמו לו לטענתו. 11. התובע טען כי שכרו שולם באמצעות שיקים של העמותה, החתומים בידי מר נוי כמנהל - אולם לא הציג לתמיכה בטענתו אף לא העתק של אחד מהשיקים, אשר הופקדו על ידו לחשבון הבנק. מדובר בהימנעות מהצגת ראיה רלוונטית שהיתה מצויה בשליטתו של התובע. טענת התובע כי לא ניתן היה להשיג את צילומי השיקים נוכח פרק הזמן הרב שחלף ממועד הפסקת עבודתו, אינה מצדיקה אי הצגתם כראיה בנסיבות העניין, כאשר התובע הוא שהתמהמה עם הגשת התביעה. לעניין זה יצויין כי גם אם נקבל את טענת התובע לפיה מר נוי היה חתום על השיקים שנמסרו לו כתשלום שכר, אין בכך כדי להצביע על קיומם של יחסי עובד ומעביד בינו לבין התובע, או בין התובע לבין העמותה. מר נוי אישר כי היה בעל זכויות חתימה בהפועל ראשון, וחתימתו כמורשה חתימה מטעם הפועל ראשון, אין בה כשלעצמה כדי להטיל עליו חבות אישית כלשהי, כל שכן כדי להטיל חבות על העמותה. 12. גם בעדותם של עדי התובע לא היה כדי לתמוך בגירסתו בדבר העסקתו על ידי העמותה. העד מר רוחקיס, אשר לטענתו הועסק כמאמן יחד עם התובע בבית הספר, כלל לא ידע לציין את שם העמותה שהעסיקה אותו לטענתו, לאחר שסיים לעבוד כעובד עיריית ראשל"צ (עמ' 22 לפרוטוקול). מר נתן, תלמידו לשעבר של התובע, היה קטין בתקופה שהתובע אימן אותו בבית הספר, ואין לו ידיעה אישית כלשהי בנוגע לגוף שהעסיק את התובע באותה התקופה (עמ' 6-7 לפרוטוקול). 13. התובע אף לא הציג ראיה כלשהי לתמיכה בטענתו כי בית הספר הופעל על ידי העמותה, כאשר הראיות שהוצגו לתיק לעניין זה, לרבות מוצגים שהוגשו מטעם התובע, תומכות דווקא בגירסת העמותה, לפיה מי שהפעילה את בית הספר היתה הפועל ראשון. בהודעה על פתיחת פעילותו של בית הספר לטניס שולחן בחודש 9/90, בה צויין שמו של התובע כמאמן הראשי (ת/1) מי שרשומה כמפעילה של בית הספר היא הפועל ראשון (עמ' 10 לפרוטוקול). המכתב בדבר הישגיו של התובע כמאמן (נספח ב' לתצהירו) החתום בידי מר נוי כמנהל, הוצא מטעם הפועל ראשון, כאשר שמה של העמותה לא מוזכר בו כלל (עמ' 10 לפרוטוקול). גם בכתבה שצירף התובע לתצהירו (נספח א') נכתב כי בית הספר לטניס הופעל על ידי הפועל ראשון, והיא זו ששיגרה את השחקנים לתחרויות. גם כאן לא הוזכר שמה של העמותה. 14. בנסיבות העניין לא עלה בידי התובע להוכיח קיומה של זיקה כלשהי בינו לבין העמותה, שיכולה להצביע על קיומם של יחסי עובד ומעביד בין הצדדים. אשר על כן אין לראות בעמותה כמעסיקתו של התובע בתקופה הרלוונטית ודין התביעה כנגדה להידחות בהיעדר יריבות. 15. אשר לנתבע 2 - הנתבע 2 אישר בחקירתו הנגדית כי היה אחראי מטעם הפועל ראשון על התחום של טניס שולחן בראשל"צ, לאחר הוצאתו מהאחריות הניהולית של העירייה, ובתוך כך ביצע את רוב הפעילות האדמיניסטרטיבית הכרוכה בכך. (עמ' 33 לפרוטוקול). לטענת הנתבע 2 - הועסק על ידי הפועל ראשון עד לשנת 1992. בהמשך חקירתו אישר הנתבע 2 כי טיפל בנושא טניס השולחן מטעם הפועל ראשון גם בשנת 1999, אם כי לטענתו לא כעובד, אלא כמתנדב (עמ' 36 לפרוטוקול). הנתבע 2 הכחיש את טענת התובע לפיה לאורך כל התקופה משנת 1990 ועד לשנת 2002, היה מנהלו הישיר של התובע. 16. גם אם נקבל לעניין זה את גירסת התובע ונראה בנתבע 2 כמי שהיה מנהלו של התובע בתקופה הרלוונטית - הרי שאין בעובדה זו, כשלעצמה כדי להקים יחסי עובד ומעביד בין התובע לבין הנתבע 2 באופן אישי, או בין התובע לבין העמותה. כאמור, לטענת הנתבע 2, טיפל בענייני טניס שולחן מטעם הפועל ראשון ולא מטעם העמותה - ולפיכך אין בניהולו כדי להשליך על קיומם או היעדר קיומם של יחסי עובד ומעביד בינן התובע לבין העמותה. היותו של הנתבע 2 מנהל בפועל מטעם תאגיד כזה אות אחר, אינה מקימה יחסי עבודה אישיים בינו לבין עובדי אותו תאגיד, אף אם הוא זה שטיפל בפועל בכל הקשור להעסקתם, לרבות טיפול אדמיניסטרטיבי, תשלום משכורות, מתן הוראות וכדו'. כידוע, תאגיד הינו גוף משפטי הנפרד מבעלי מניותיו ומנהליו, ואין לייחס את חובותיו לבעלי התפקידים בתאגיד, בהיעדר תנאים שנקבעו לשם כך בחוק. 17. העובדה כי הנתבע 2 מסר לתובע מכשיר טלפון נייד, בשנים 1999 - 2000, ואף שילם את החשבוניות בגינו, אין גם בה כדי ללמד על קיומם של יחסי עובד ומעביד בין הצדדים. התובע החזיר את מכשיר הטלפון לנתבע 2 רק לאחר פתיחת הליך זה, ומכאן כי המכשיר נותר בידו גם בתקופה שאף לשיטת התובע לא הועסק על ידי אף אחד מהנתבעים (לאחר חודש 9/02). עובדה זו תומכת בגירסת הנתבע 2 לפיה מסר לו את המכשיר מתוך יחסי חברות עימו ולא מכח יחסי העבודה שהתקיימו בין התובע לנתבעים. סוף דבר 18. מכל הנימוקים כמפורט לעיל, לא הוכח כי התקיימו יחסי עובד ומעביד בין התובע למי מהנתבעים בתקופה הרלוונטית, ומשכך בנסיבות העניין דין התביעה להידחות בהיעדר יריבות, ומתייתר הצורך לדון ברכיבי התביעה לגופם. העובדה כי בעקבות דחיית התביעה, ייתכן והתובע ימצא עצמו מול שוקת שבורה בנוגע לזכויות המגיעות לו בגין תקופת העסקתו, אינה מצדיקה הטלת חיובים על גורמים שלישיים, שלא העסיקו את התובע. ככל שהגוף אשר העסיק את התובע נקלע לקשיים כלכליים או להליכי פירוק - פתוחה בפני התובע הדלת לפעול בדרכים הקבועות בחוק למימוש זכויות, לרבות הגשת תביעת חוב למפרק וכדו'. 19. התובע יישא בהוצאות הנתבעים ובשכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ₪ צמודים כדין מהיום. דיני ספורטיחסי עובד מעביד