עיון מחדש - מעצר עד תום ההליכים

פסוקה היא כי משהחליט בית משפט על מעצרו של נאשם עד תום ההליכים, רשאי הוא אותו נאשם לבקש עיון חוזר בהחלטה לעוצרו, בייסדו עצמו על אירועים שאירעו במהלך משפטו. ואולם, אותם אירועים חייבים שיהיו אירועים כבדי משקל ביותר, אירועים הקרובים במאוד להיותם אירועים דרמטיים, אירועים שמשקיף מן הצד יידע ויבין מעצמו, כי משמיטים הם מעצמם את הקרקע מתחת לגירסת התביעה. (בש"פ 2070/98 אלי דאדשב נ' מדינת ישראל מיום 2.4.98). דיון אשר לכרסום בראיות - איני מקבלת טענה זו. הלכה פסוקה היא כי: "משהחליט בית משפט על מעצרו של נאשם עד תום ההליכים, רשאי הוא אותו נאשם לבקש עיון חוזר בהחלטה לעוצרו, בייסדו עצמו על אירועים שאירעו במהלך משפטו. ואולם, אותם אירועים חייבים שיהיו אירועים כבדי משקל ביותר, אירועים הקרובים במאוד להיותם אירועים דרמטיים, אירועים שמשקיף מן הצד יידע ויבין מעצמו, כי משמיטים הם מעצמם את הקרקע מתחת לגירסת התביעה...". (בש"פ 2070/98 אלי דאדשב נ' מדינת ישראל מיום 2.4.98). מעצרעיון חוזרמסמכיםמעצר עד תום ההליכים