קניית מטבח חדש - תביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קניית מטבח חדש - תביעות קטנות: פסק הדין ניתן בהמשך לדיון שהתקיים היום במעמד התובע ומנהל הנתבעת. התובע העלה שורה של טענות לגבי פגמים ואי התאמות במטבח שרכש מהנתבעת, אם כי מכתב התביעה עצמו עולה שמרבית הפגמים הנטענים תוקנו על ידי הנתבעת. כך נטען כי הוחלפו ותוקנו פגמים וליקויים שהתגלו בארון מסוג מג'יק, בארון מייבש הכלים, בארון הכיור התחתון, בארון "בילד אין" ובארון שמעליו וכן בארון בקבוקים. לטענת התובע, ההחלפות והתיקונים נמשכו במשך יותר משנה באופן שגרם לתובע טרטורים, הפסד שעות עבודה ואי נוחות רבה. טענה נוספת בכתב התביעה הינה כי הוסכם שארונות המטבח יהיו מסוג "סנדוויץ'" בלבד, כאשר בפועל התקבלו ארונות מסיבית. עוד נטען כי ארון מייבש הכלים שהותקן לא תאם לתכנון, שעל פיו אמור היה הארון להיות מחולק לשני תאים בלבד ולא לשישה תאים כפי שנעשה בפועל, ושכתוצאה מכך אף נמנע מהתובע לעשות שימוש בשתי נקודות תאורה שהזמין מהקבלן. כמו כן טען התובע לנזק שנגרם לו עקב תשלום מכיסו עבור החלפת שיש, וזאת לדבריו בשל מידות לא נכונות של ההכנה לדלפק. בכתב ההגנה נטען כי הרכבת הארון התבצעה בנוכחות התובע כשהארון תקין ושלם, וההערה היחידה שצוינה בטופס ההרכבה החתום על ידי הלקוח הייתה פגם כתוצאה מהובלה בפינה של פורמייקה באחת היחידות. עוד נטען כי לאחר ההרכבה המשיכו לעבוד בדירה עשרות עובדים של הקבלן סביב ארונות המטבח, כך שאין פלא שלאחר כחודש התגלו 7 יחידות פגומות, כנראה כתוצאה מפעילות הטייח היות שהפגמים היו מכוסים בטיח. כמו כן עולה מכתב ההגנה כי טענותיו הנוספות של התובע לרבות הטענות לגבי החומר שממנו עשויים ארונות המטבח ובעניין ארון מייבש הכלים הועלו לראשונה בחלופת מכתבים בין הצדדים מספר חודשים לאחר ההרכבה. בהמשך נטען כי בעקבות לחץ שהופעל על מנכ"ל הנתבעת מצידם של מכון התקנים והמועצה לצרכנות, ומתוך תקווה לזכות בכל זאת בלקוח מרוצה, הסכימה הנתבעת להחליף את הארונות, והתובע חתם על גמר הרכבת היחידות החדשות, אולם שנתיים לאחר מכן הגיש תביעה כנגד הנתבעת. לגבי החומר שממנו עשויים הארונות הפנתה הנתבעת בכתב ההגנה לשלושה מסמכים שבהם לדבריה אישר התובע בחתימתו כי הארון הינו מחומר סיבית עם יחידת כיור בסנדביץ'. באשר לארון מייבש הכלים נטען כי סופק ויוצר במיוחד בהתאם למוצר שהוזמן, וכי בכל התוכניות שצורפו והוצגו על ידי התובע אין מראים את מבנה פנים הארון ואת חלוקת המדפים בו. בנוגע לשיש נטען כי ספק השיש מקבל תשלום מהקבלן וכי התובע אישר שבעת התקנת השיש נגרם לארון המטבח נזק בסך של 2,462 ₪ שאותו לא העביר התובע לידי הנתבעת. בנוסף נטען בכתב ההגנה כי אין לקבל את טענותיו של התובע לגבי הפסד שכר עבודה ועוגמת נפש. מעיון בנספחים יב'1, יב'2 ו- יב'3 לכתב ההגנה עולה כי התובע אכן אישר בחתימתו הן בתוכנית המטבח מיום 10/4/08, הן במפרט הטכני של הארונות מאותו תאריך והן בטופס ההזמנה מיום 30/5/07 כי חומר גוף הארון יהיה עשוי מסיבית עם כיור סנדוויץ'. אמנם במפרט הטכני שצורף כנספח ה' לכתב התביעה צוין כי חומר הגוף הינו סנדביץ' בלבד, אך מפרט זה אינו רלוונטי ואינו מחייב את הנתבעת, משבחר התובע להזדכות בגין מטבח הסטנדרט שהוצע על ידי הקבלן ולרכוש במקומו מטבח אחר לפי הזמנה פרטנית מהנתבעת (ראו סעיף 9 לכתב התביעה). לגבי נספח ו' שכותרתו "פירוט יחידות להזמנה", מנהל הנתבעת אכן הודה כי נעשתה טעות בטופס, אך כאמור, במסמכים שעליהם חתם התובע מספר ימים לאחר מכן ובמסמך ההזמנה האחרון מיום 30/5/07 צוין במפורש כי גוף הארון יהיה עשוי מסיבית עם כיור סנדביץ'. יתר על כן, מהמסמכים הנ"ל עולה כי מטבח מהסוג המפורט בהם אשר עשוי מסיבית תומחר בסך של 21,800 ₪, כאשר מכתב התביעה עולה כי זהו הסכום ששילם התובע עבור המטבח בפועל, ואין כל טענה כי שולם לנתבעת סכום נוסף מעבר לסכום הנ"ל על מנת לשדרג את הארונות לסנדביץ'. לפיכך, אינני מקבל את טענתו של התובע כי הנתבעת התחייבה שכל ארונות המטבח יהיו מסוג סנדביץ' בלבד. לגבי הטענה בדבר החלפת השיש, לא הוכח כי הסך של 635 ₪ אכן שולם על ידי התובע עבור החלפת שיש עקב מידות שגויות של ההכנה שביצעה הנתבעת. בנוסף לכך, במהלך הדיון הודה התובע כי איש השיש חולל נזק להכנה ולכן חברת השיש לקחה מידות מדויקות של הארון והכינה את הפלטה מעץ, כך שלא הייתה לו טענה בנקודה זו. כמו כן העלה התובע במהלך הדיון טענה חדשה שלפיה היה צורך לעקור את השיש עקב התנפחות ארון המטבח כתוצאה מעובש, אך טענה זו כלל אינה מופיעה בכתב התביעה, ומכל מקום מדבריו של התובע עלה כי נכון למועד הגשת התביעה תוקנו כל הליקויים. לגבי אובדן שכר עבודה ועוגמת נפש, מנספח ד' לכתב ההגנה עולה כי בדוח ההרכבה מיום 16/12/08 החתום על ידי התובע צוין כי קיים פגם ביחידה אחת של ארונות המטבח בלבד כתוצאה מההובלה. כמו כן לא נסתרה טענתה של הנתבעת כי לאחר הרכבת המטבח לראשונה בוצעו עבודות טיח וצבע באזור המטבח על ידי עובדים אחרים מטעם הקבלן, ורק בעקבות זאת, וכחודש לאחר מועד ההרכבה העלה התובע טענות נוספות לגבי פגמים בארונות אחרים. טענה זו של הנתבעת אף נתמכת בתמונות אשר צורפו לכתב ההגנה (נספחים יד'1 ויד'2) אשר מעידות כי ככל הנראה נעשה ניסיון לכסות חלק מהפגמים בטיח. לפיכך, הנני קובע שהתובע לא הרים את הנטל המוטל עליו על מנת להוכיח כי הפגמים שאליהם התייחס בכתב התביעה היו קיימים בעת התקנת המטבח לראשונה. בנוסף לכך, אף אם הנתבעת נשאה באחריות לקיומם של פגמים אלה או חלקם, אזי בנסיבות העניין והואיל ומדובר בדירה שנרכשה מקבלן, היה על התובע לאפשר לנתבעת לבצע תיקונים, אולם הוא סירב לעשות כן ודרש לקבל יחידות חדשות, ובכך גרם בעצמו לעיכוב במועד השלמת ההרכבה של המטבח. כמו כן לא הסביר התובע מדוע היה עליו להיות נוכח באופן אישי ולהיעדר מעבודתו בעת ביצוע כל המדידות, העבודות והתיקונים הקשורים למטבח ומדוע יש לחייב את הנתבעת בגין כך. נותרה, אם כן, טענתו של התובע בנוגע לארון ייבוש הכלים. בכתב התביעה נטען כי הארון עם מייבש הכלים אשר היה אמור להיות עם דלת זכוכית ותאורה בתוכו יוצר בצורה שונה לגמרי ובעיצוב שונה אשר לא מאפשר להרכיב תאורה בתוך הארון. התובע צירף לעניין זה את נספח ח' שממנו עולה לכאורה כי לפי התוכנית אמור היה הארון להיות מחולק לשני חלקים בלבד, חלק עליון וחלק תחתון, כאשר לא מופיעה חלוקה פנימית בכל אחד מחלקים אלה. יחד עם זאת, לא נסתרה טענתו של מנהל הנתבעת אשר באה לידי ביטוי גם בתכתובות בין הצדדים, כי התובע לא העלה כל טענה בנושא הארון בעת או מייד לאחר ביצוע ההתקנה הראשונה של המטבח או החלפת הארונות שבוצעה מאוחר יותר, וזאת על אף שגם לגרסתו היה נוכח במשך כל זמן ההרכבה, אלא העלה את הטענה לראשונה רק בהתכתבות מאוחרת יותר. אף לגבי סכום הנזק, נטען כי התובע "מעמיד את הירידה בשווי הארון עקב אי התאמה על סך של 1,390 ₪ (27,800 ש"ח/ 7 ארונות - 35% משווי הארון)", וזאת מבלי להסביר כיצד העריך את שיעור "ירידת הערך" הנ"ל. כמו כן לא הציג התובע ראיה כלשהי המוכיחה כי שוויו של הארון אשר הותקן בפועל אכן נמוך יותר משווי הארון אשר טען התובע כי אמור היה לקבל, כאשר ההבדל היחיד ביניהם, אף לפי שיטתו של התובע, הוא עניין החלוקה הפנימית. בנוסף נטען בכתב התביעה כי הואיל והעיצוב של ארון ייבוש הכלים אשר התקבל בפועל לא אפשר התקנה של נקודות תאורה בתוך הארון, יש לחייב את הנתבעת בסכום ששילם התובע עבור הכנה לשתי נקודות תאורה בסך כולל של 449 ₪. ואולם, התובע לא צירף לכתב התביעה כל תמונה של הארון שהותקן לתמיכה בטענתו כי עקב החלוקה הפנימית של התא התחתון, אכן לא ניתן לעשות שימוש בנקודות התאורה. מכל מקום, אין חולק כי ההכנה לנקודות התאורה בוצעה בפועל, והתובע יכול יהיה לעשות בהן שימוש בעתיד באם יבחר לבטל או להחליף את הארון הקיים. במהלך הדיון סירב התובע לקבל מהנתבעת ארון ייבוש כלים חדש התואם למה שהוזמן לטענתו ודרש לקבל סכום כספי בלבד, אף שכאמור תביעתו הכספית בעניין זה לא הוכחה כנדרש. יחד עם זאת, לפנים משורת הדין ומשהביע מנהל הנתבעת נכונות להחליף את ארון ייבוש הכלים עבור התובע, הנני קובע כי אם בתוך 10 ימים ממועד קבלת העתק של פסק דין זה יפנה התובע לנתבעת ויבקש להחליף את הארון, תבצע הנתבעת את ההחלפה המבוקשת תוך 60 יום ממועד קבלת הבקשה אשר אינם כוללים את תקופת החגים. לאור כל האמור לעיל, ולמעט הקביעה הנ"ל בעניין החלפת הארון, הנני דוחה את התביעה במלואה, אך עושה כן ללא צו להוצאות. תביעות מטבחיםתביעות קטנות