תביעה בגין התקנת מזגן מיני מרכזי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה בגין התקנת מזגן מיני מרכזי: 1. התובע, שהינו בעל עסק למכירת, התקנת ושירותי מזגן, סיפק לנתבעים, עפ"י הזמנתם, מזגן מיני מרכזי מסוג דור לב, תמורת סך של 15,286 ₪, וביום 1.3.99 הותקן המזגן בביתו של הנתבע 2, עפ"י הזמנת עבודה מיום 21.2.99. אין חולק כי הנתבעים שילמו לתובע סך של 8000 ₪ ע"ח התמורה הכוללת, ואין גם חולק שיתרת הסכום לא שולמה. 2.א. הנתבע 2 טען בכתב הגנתו שאין יריבות בינו לבין התובע, ועל התובע להפנות תביעתו כנגד נתבעת 1 בלבד - אך הוא לא חלק על הטענה שהמזגן הותקן בדירתו הפרטית שלו, בה הוקצה חלק לפעילות נתבעת 1. ב. הנתבע 2 הוסיף וטען שהתובע התחייב לספק מיני מזגן מדגם תדיראן, לאחר ששיכנע את הנתבע כי לא ניתן להתקין מזגן כזה מדגם אלקטרה, משום שהשטח המיועד להתקנת המזגן היה צר מלהכיל מזגן מדגם אלקטרה. ג. עוד הוסיף הנתבע שהמחיר המוסכם היה 10,000 ₪ + מע"מ, ולא כפי שנטען ע"י התובע. ד. טענתם העיקרית של הנתבעים היתה שבניגוד למוסכם, הותקן ע"י התובע מזגן מדגם "דור לב", ולא מדגם תדיראן או אלקטרה, ומאחר וזו "פירמה" לא מוכרת, דרש הוא מהתובע להחליפו ולהתקין מזגן אחר תחתיו. מוסיפים הנתבעים שברגע שהם פנו לתובע בנדון, פרץ התובע לדירה, חיבל בצנרת המזגן, קרע חוטי חשמל וגרם לנזק בלתי הפיך. 3. בדיון שהתקיים בפני ביום 13.11.00, נעתרו הצדדים להמלצת בית המשפט, לשמיעת התיק במתכונת של תביעה קטנה. 4. דיון ההוכחות התקיים ביום 4.3.01, ובו הם חזרו על עיקר טענותיהם. התובע חזר וטען שלאחר ביקור בבית נתבע 2, מסר לו הצעה מפורטת, וכך בחלוף שבוע ימים חזר אליו הנתבע 2, והודיעו כי הוא מקבל הצעת המחיר, ומזמינו להתקנת המזגן. התובע טען שביקש לקבל את כל כספו עוד בשלב ראשון, כאשר הנתבע 2 הסכים לשלם לו מקדמה ע"ס 8000 ₪ בעת ההתקנה, ודחה אותו בלך ושוב לגבי היתרה, תוך שמבטיח לו שהיתרה תשולם בהקדם - אך לא העלה בפניו כל טענה לגבי איכות המזגן וטיבו. התובע הודה כי משלא קיבל כספו כמוסכם, נכנס לדירת הנתבע ורוקן את הגז מהמזגן - באופן שלא איפשר לנתבעים להפעילו. עוד הוסיף התובע כי נכון שבשלב מסויים ביקש ממנו הנתבע להחליף את המזגן לתדיראן או אלקטרה, אך לא יכל לעשות כן, כי מדובר במזגן שהוזמן מלכתחילה במידות מיוחדות, ולפיכך, אם היה מפרקו לא יכול היה לשווקו מחדש, כמזגן חדש. 5. הנתבע 2, גם הוא חזר על גירסתו, והוסיף שמהרגע הראשון שראה שהמזגן לא מדגם תדיראן, כפי שהוסכם בע"פ, ביקש להחליפו. עוד הוסיף שנאלץ להזמין בעל מקצוע אחר, "פסו מזגנים", שביצע את התיקונים הדרושים, ובשלב יותר מאוחר, החליף את כל המזגן לאחר שמהנדס המזגנים קבע שיש צורך במזגן בהספק גבוה יותר למיזוג כל הדירה. לבסוף טען הנתבע 2, כי שילם למתקין המזגן החדש סך של 6,000 ₪ וזאת בנוסף למזגן הישן שנלקח ע"י המתקין החדש. בחקירתו הנגדית טען כי שילם את המקדמה לפני שראה שמדובר במזגן מדגם דור לב, והוסיף כי בתום התקנת המזגן - נכח לדעת שהמזגן פועל כראוי. 6. לאחר שנשמעו שני הצדדים, ניתן לקבוע בוודאות שהמזגן הותקן בביתו של הנתבע 2, הותקן בשלמותו, פעל כראוי, וטרונייתו של נתבע 2 היתה כל כולה לגבי דגם המזגן. עוד ניתן לקבוע, שהמכתב של "פסו מזגנים" אינו יכול לשמש חוות דעת, לא ניתן לקבוע כי הליקויים שלכאורה קיימים הם תוצאה של עבודת התובע או של התקנה לקויה. זאת ועוד, הנתבע 2 טען שאין לו כל קשר לפסו מזגנים - ולפיכך לא יכול היה להזמינם לעדות. מכל הטעמים האלה - לא ניתן לייחס כל משקל למכתב הנ"ל שאמנם הוגש לבית המשפט, אך הוא חסר כל ערך ראייתי. 7. הנתבע גם לא טרח לצלם את מצב המזגן ו/או החוטים שלו כדי להוכיח טענתו כי התובע גרם במזיד נזק למזגן ו/או כדי להסתיר את טענת התובע כי למעט ריקון הגז מהמזגן, לא עשה דבר כדי לגרום נזק למזגן. 8. התובע הציג בפני בית המשפט טופס של הזמנת עבודה מיום 21.2.99, חתומה, ממנה עולה כי בהזמנה צויין מפורשות שההזמנה מתייחסת למזגן מדגם "דור לב". התובע לא נחקר נגדית אודות הזמנה זו - כך שטענתו של הנתבע, שרק לאחר שהותקן המזגן הוא גילה להפתעתו כי מדובר במזגן מדגם שכזה, היא בגדר טענה בעל פה שעומדת בסתירה למסמך בכתב. 9. אם לא די בכל אלה, הרי אישורו של הנתבע 2 שהמזגן פעל כראוי לאחר התקנתו, תומכת בגירסת התובע. זאת ועוד, עובדה היא שמי שהתקין לבסוף את המזגן בהספק 5 כ"ס, הסכים לתמורה מופחתת של 6000 ₪, בתוספת נטילת המזגן שהותקן על ידי התובע, תומכת בגירסת התובע כי מדובר במזגן תקין. יחד עם כל אלה, אינני יכול להתעלם מהתנהגותו של התובע, כאשר עשה דין לעצמו, נכנס לביתו של הנתבע ללא רשות, רוקן את המזגן מהגז ובכך גרם בהכרח לאי יכולת של הנתבע לעשות שימוש במזגן, עד כדי צורך בהזמנת טכנאי לבדיקה. 11. סופו של דבר, ובהתחשב בעובדה שאני מקבל את טענותיו של התובע, הן בקשר למחיר שהוסכם, והן בקשר לדגם המזגן, אני מקבל את תביעתו של התובע כנגד שני הנתבעים (והרי המזגן, הותקן בדירה ששימשה בחלקה כמשרדי הנתבעת 1, אך גם בדירת המגורים של הנתבע 2), גם מכח העילות שפורטו בכתב התביעה וגם מכח דיני עשיית עושה ולא במשפט. אך יחד עם זאת, מצאתי לנכות מהסכום שמגיע לתובע, את הפיצוי שזכאי לו הנתבע עקב כניסתו של התובע שלא כדין לדירת הנתבע, מניעת יכולת שימוש במזגן, ואומדן הוצאות של הזמנת טכנאי לתיקון. 12. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע סך של 6000 ₪ לסילוק מלא וסופי של תביעות התובע כנגד הנתבעים. כמו כן, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע סכום כולל של 1000 ₪ הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, (בהתחשב בהסכמה לניהול התיק במתכונת תביעה קטנה). מזגן