תצהיר של אדם שנפטר

ככלל, תצהיר של אדם שנפטר בטרם נחקר דינו כעדות שמועה, אינו קביל, ויחשב כקביל רק אם וככל שיכנס לחריגים לעדות מפי השמועה, היינו- שתוכנו נוגד את עניינו של המצהיר וכן שהיתה למצהיר ידיעה אישית על העובדות שמצהיר. להלן פסיקה רלוונטים בנושא תצהיר של אדם שנפטר: רע"א 258/09 עבד אלרחמאן ג'נם נ' כרימה יונס, ע"א 6/51 קירשנבאום נ' קרויניק, פ"ד ח 562, 565; ע"א 601/68 ביידר נ' לוי, פ"ד כג (1) 594, 597 - 598, ע"א 542/87 הסתדרות אגודת ישראל העולמית הועד הפועל נ. חברת חזקיהו בע"מ, פ"ד מ"ד (1) 686 בעמ' 694- 695 רע"א 7953/99 גלעד פילבר נ. המרכז הרפואי שערי צדק, פ"ד נ"ד (2) 529 בעמ' 533. תצהיר עד שנפטרמסמכים