היקף הראיות בבקשה לתשלום תכוף

מהו היקף הראיות אותו נדרש מבקש להביא בכדי לזכות בסעד של תשלום תכוף לפי סעיף 5א? ההליך של תשלום תכוף נועד לתת מענה מיידי לצרכי נפגע בתאונת דרכים, עד אשר תתברר תביעתו העיקרית. אין צורך בהוכחה מלאה של העובדות הנטענות אלא רק הוכחה לכאורית. יתר על כן, לשון סעיף 5א קובעת "סבר ביהמ"ש כי לכאורה זכאי המבקש לפיצויים..." וזאת להבדיל, למשל, מדרישת "ראיות מהימנות המקימות זכות לכאורה" לפי תקנה 360 לתקנות סדר הדין האזרחי, לעניין צו עיקול. נראה לכן שמכלל הן שומעים לאו ולעניין תשלום תכוף אין צורך לקבוע ממצא של מהימנות לגבי ראיות המבקש. כל שצריך הוא לבדוק האם מתצהיר המבקש והראיות הנוספות שצירף עולה לכאורה עילת תביעה כנגד המשיבה. רק אם הבקשה נראית על פניה כמשוללת כל יסוד, אין להיעתר לה. מהם סוגי הנזק המכוסים בהליך של תשלום תכוף? סוגי הנזק המכוסים בהליך של תשלום תכוף לפי סעיף 5ב(1) לחוק ניתן לבקש במסגרת תביעה לתשלום תכוף הוצאות רפואיות בעבר לרבות הוצאות אישפוז. במסגרת תביעה לתשלום תכוף רשאי ביהמ"ש לקבוע סכומים גם ללא ראיות מדויקות. מה דינו של תשלום תכוף, כשלא הוגשה התביעה העיקרית? תשלום תכוף הוא סעד זמני בלבד ואינו בא להחליף את הסעד העיקרי. המחוקק קבע בסעיף 5א הסדר לפיו בהחלטה למתן תשלום תכוף יקבע ביה"ש את המועד האחרון להגשת התביעה העיקרית. במידה ולא הגיש המבקש תביעה כזו או ביטל אותה, יופסק התשלום התכוף. יצוין כי בפסק דינו של השופט פינקלמן בעניין ת"א 303/86 (מחוזי י-ם) לוי נ' הסנה. השופט פינקלמן סבור ש"לו ניתנה לו, לבית המשפט הסמכות, מנימוקים מיוחדים שירשמו, למחוק תביעה לתשלום תכוף ובדרך זאת לכפות את הבירור המשפטי בתביעה העיקרית לגופה... ...ניתן היה לחסוך זמן שיפוטי רב." (פסקה 2 לפס"ד). תשלום תכוףראיות