יציבות כלכלית של בנק

תחילת הקשר בין הבנק ללקוחותיו בדרך כלל הינו בחוזה שנכרת ביניהם. כתוצאה ועל בסיס חוזה זה, נוצר נוהל בין הצדדים המעיד על התנהלותה של מערכת יחסים ספיציפית ביניהם [דנ"א 1740/91 בנק ברקליס דיסקונט בע"מ נ' שרגא פרוסט, פ"ד מז (5) 31 (1993)]. האינטרס ראשון במעלה של הבנק ושל הציבור כולו, הינו בשמירת יציבותו הכלכלית של הבנק, וזה נעשה בין היתר תוך הקפדה על הימנעות מחשיפה למשברי נזילות ראו פסיקה רלוונטית בנושא אינטרס היציבות הכלכלית של הבנק: ע"א 1304/91 טפחות- בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' ליפרט, פ"ד מז (3) 309, 328 (1993); ע"א 636/89 ד"ר כחולי נ' בנק ברקליס- דסקונט בע"מ, פ"ד מה (3) 265 (1991)). בנק