כרסום בראיות

הכלל בדבר כרסום בראיות המצדיק שחרור ממעצר, לאחר שנקבע קודם לכן כי קיימות ראיות לכאורה המבססות סיכוי להרשעה ועילת מעצר, נקבע בשורה של פסקי דין. בבש"פ 8093/09 פלוני נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 22.10.09) נקבע בין היתר כי:  "כידוע, כדי להצליח בטענה של כרסום בחומר הראיות במסגרת בקשה לעיון חוזר יש להצביע על 'שינוי דרמטי במערכת ראיות התביעה, ועל כרסום מהותי ומשמעותי בה עד כדי הטיית הכף לזכות הנאשם באופן שהסיכויים לזיכויו עולים על הסיכויים להרשעתו'".   בבש"פ 4794/95 יובא שאבי נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 6.8.95) התייחס בית המשפט לאופי השינוי הדרמטי בחומר הראיות שיש בו כדי להצדיק שחרור ממעצר בקבעו: "צריך להיות בשינוי שחל כדי להפוך את הקערה על פיה, עד כדי הטיית הכף לזכות הנאשם באופן שהסיכויים לזיכוייו עולים על הסיכויים להרשעתו. מהפך זה צריך להסתבר מניה וביה מתוך העדויות [...] כל עוד אין בחור הראיות על פניו כדי להפוך את גירסת התביעה או לכרסם בה רכסום עמוק, אין מקום להורות על שחרור הנאשמים ממעצר". כרסום ראיותראיות