מאמץ בלתי רגיל - אוטם שריר הלב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מאמץ בלתי רגיל - אוטם שריר הלב: סגן הנשיא (אדלר) 1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב יפו (השופטת א. סלע ונציג ציבור הרטנשטיין; תב"ע נה/ 0-1372) אשר דחה את תובענת המערער להכיר באוטם שריר הלב שבגינו אושפז ביום 9.10.1994 כתאונת עבודה, לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995. 2. המערער, יליד 1947, מועסק בחברת החשמל ככבאי בתחנת הכוח "רוטנברג". עבודתו של המערער כוללת עריכת ביקורת של ציוד כיבוי אש והחלפת ציוד לא תקין לרבות מטפים במשקל 12-18 ק"ג. במהלך הביקורת בודקים פריטים רבים, כולל מטפים. באם מטף זקוק לטיפול, אזי מורידים אותו, סוחבים אותו למעלית ומשם לרכב חשמלי עמו נוסעים לבית המלאכה ופורקים את המטף שם. 3. בית הדין האזורי שמע את העדים, עיין בחומר הראיות והגיע למסקנה שלא היה "מאמץ בלתי רגיל" ביום 9.10.1994, שניתן לקשרו להופעת האוטם. 4. בא כוח המערער עשה מאמצים לשכנענו להתערב בקביעות העובדתיות של בית הדין האזורי, אולם אין מקום לחרוג מן הכלל של אי התערבות בהחלטה מנומקת של הערכאה ששמעה את העדים והתרשמה מעדותם. כמו כן, אין מקום להתערב במסקנה המשפטית-עובדתית של בית הדין, שהאירועים בעבודה ביום 9.10.1994 לא היוו "מאמץ בלתי רגיל". 5. לאחר עיון בחומר הראיות ושמיעת טיעוני הצדדים, מחליטים אנו לאמץ את נימוקיו של בית הדין האזורי. נדגיש את הטעמים הבאים. מחומר הראיות הנוגעות לתקופה הקודמת לדחיית התביעה על ידי המוסד, היינו בהזדמנויות הראשונות שהיו למערער למסור את גרסתו, עולה שעבודת המערער ביום 9.10.1994 לא היתה חריגה ולא כללה מאמץ בלתי רגיל. א) בהודעת המערער לחוקר המוסד אמר: "בתוקף עבודתי פעם בחודש ביום ראשון בבוקר אני עושה רישום של מטפים מטפי כיבוי-אש ביחידות של יצור לחשמל וזה בקומת התחנה ואים יש צורך אז מחליפים את המטפים ובאותו יום עשיתי בדיקת מטפים וגם החלפתי מס' מטפים (לא הרבה) וסיימתי חלק מהעבודה וירדתי לאכול ארוחת בוקר בשעה 10: 30 וסימתי את הארוחה בשעה 11: 00 בערך. הארוחה היתה במישרד (המוקד שלנו) ושתיתי כוס קפה ובשעה 11: 15 התחלתי להרגיש תחושה של מחנק וחוסר אויר למרות שמזגן עבד..." (ההדגשה הוספה - ס.א.). ב) כמו כן, בטופס התביעה חסר ציון של מאמץ שאפשר להגדירו כ"בלתי רגיל": "בזמן ביקורת ציוד שבועית, אחרי עליה לקומות עליונות בתחנה והחלפת ציוד לא תקין + רישום, הרגיש לחץ בחזה וכאבים עזים ביד שמאל". ג) בטופס "מעקב מטפים שבועי" צוין שהמערער בדק מטפים רבים באותו יום ושלח לבדיקה רק שישה מהם. ד) בית הדין האזורי התרשם כי בעדות המערער, ובתצהירו בבית הדין היתה הגזמה מכוונת, שמטרתה היתה לסייע לו בתיאור העבודה כ"מאמץ בלתי רגיל". 6. בתובענות הנוגעות לאוטם בשריר הלב, השלב הראשון של הדיון הינו קביעה האם היה "אירוע חריג" או מאמץ בלתי רגיל". בדב"ע נג/ 0-153 פארג' - המוסד לביטוח לאומי (פד"ע כ"ז ע' 50), נאמר בעניין: "10. לבחינת נפקותה של החזקה ותנאי חלותה נפנה אל סעיף 39 [סעיף 83 בנוסח החדש] סיפא הפותח במילים: "תאונה שאירעה לעובד" (להבדיל מן המילים "נזק שאירע לעובד"). מכאן נובע כי על מנת שתוכר חזקת הסיבתיות יש להוכיח בראש ובראשונה כי אירעה תאונה וזו מורכבת משני יסודות חיוניים: גורם, או מחולל מחד גיסא ונזק או פגיעה, מאידך. רק לאחר שהוכחה תאונה על שני יסודותיה ובית הדין שוכנע כי היו הגורמים לתאונה חיצוניים הנראים לעין, רק אז תקום חזקת הסיבתיות בדבר הקשר הסיבתי בין הגורם לפגיעה. (דב"ע לח/ 0-112 ארמון כץ - המוסד לביטוח לאומי לקט, 2213, דב"ע מד/ 0-90 צבי שפיר נ' המוסד פד"ע טז' 93, בג"צ 1619/91 זהר פרץ - המוסד לביטוח לאומי פ"ד מו(3) 306). לו די היה בהוכחת הנזק שהוסב למבוטח השכיר, ללא הוכחת הגורם לנזק על מנת להקים את החזקה הנדונה, היתה נגרמת בכך "רתימת העגלה לפני הסוס": כל אימת שמדובר בגורמי תאונה נעלמים (ובענינו הם נעלמים נוכח דחיית גירסת המערער ואי קביעת גירסה אחרת), לא ידע בית הדין אל-נכון אם גורמים חיצוניים הנראים לעין הסבו לפגיעה ועל כן נשלט המיקרה ע"י הרישא לסעיף 39 (כולל החזקה הנדונה) או שמא גורמים שאינם חיצוניים ונראים לעין הסבו לתאונה וסעיף 39 סיפא יחול, על כל השלכותיו. העדר כלים בידי בית הדין לסווג את גורמי התאונה לצורך ברירת הרישא או הסיפא של סעיף 39 לחוק, עד אם הוכחו לפניו גורמי התאונה היא הנותנת כי רק לאחר הוכחתם, ואם אכן הוכחו - תקום החזקה הכלולה הנותנת כי רק לאחר הוכחתם, ואם אכן הוכחו - תקום החזקה הכלולה בסעיף 39 רישא על-פיה תאונה שארעה תוך כדי העבודה, יראוה כאילו נגרמה גם עקב העבודה" (ההדגשות במקור - ס.א.). 7. בהעדר "מאמץ בלתי רגיל", שניתן לקשור להופעת האוטם, אין מקום למנות מומחה יועץ רפואי. אנו דוחים את הערעור, מהטעמים של בית הדין קמא, ולאור האמור לעיל.מאמץ יתר בעבודההתקף לב / אוטם שריר הלבהכרה בתאונת עבודהאירוע חריג