ממתי סופרים התיישנות

ממתי סופרים התיישנות ? הוראת סעיף 6 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 המסדירה תחילת ההתיישנות מורנו כדלקמן: "תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התביעה." ההיגד "עילת תביעה" פוּרש כמכלול העובדות המולידות את זכות התובע לקבל סעד (יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית 1995, 133-134 (להלן -זוסמן); ע"א 767/77 בן חיים נ' כהן, פ"ד לד(1) 564, 572-573 (1967)). מרוץ ההתיישנות יחל במועד בו נולדה התביעה. דהיינו, במועד בו מתגבשות העובדות המהותיות המזכות את התובע בקיום החיוב כלפיו על-ידי הנתבע (ראו גם, ע"א 242/66 יעקובסון נ' גז, פ"ד כא(1) 85, 95 (1967); ע"א 331/74 כהן נ' גרודיזינסקי, פ"ד כט(1) 689, 697 (1975) (להלן - פס"ד גרודזינסקי); עיזבון המנוח ארידור ז"ל נ' עיריית פתח תקווה, פ"ד ס(4) 437, (2006) (להלן - פס"ד ארידור); ע"א 9382/02 בולוס ובני חברה לאירוח ותיירות בע"מ נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ, טרם פורסם (10.6.2008); ע"א 455/06 חלקה 21 בגוש 6539 בע"מ נ' עירית הרצליה, טרם פורסם (11.6.2009)). הוראת סעיף 8 לחוק ההתיישנות מוסיפה וקובעת, כי תחילת תקופת ההתיישנות אינה תמיד ביום שבו נולדה עילת התביעה אלא ביום שבו העילה נודעה לתובע, בנסיבות בהן העובדות המהוות את עילת התביעה נעלמו מן התובע מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן (ראו, ע"א 148/89 שיכון עובדים בע"מ נ' עיזבון בליבאום ז"ל, פ"ד מט(5) 485, 497 (1996)).התיישנות