נזקים למבנה עקב התנגשות מכונית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזקים למבנה עקב התנגשות מכונית: 1. סכסוך אשר במעט יותר רצון טוב ונכונות לפשרה ,היה ניתן לפתרו בלא להזקק להתערבותו של בית משפט זה ואולם עמדת הנתבעים חסמה את הדרך לפתרון של פשרה, וחבל ! 2. התביעה, לתשלום סך 9,760.- ש"ח בגין נזק שנגרם על ידי מכוניתו של נתבע מספר 2 (המבוטח אצל הנתבעת מספר 1 ) למבנה אלומיניום השייך לתובע ומשמש אותו לפרנסתו כדוכן למכירת מוצרי סדקית. הפגיעה ארעה בתאריך 14/08/96 עת נסע הנתבע מס' 2 לאחור ברכבו במהירות נמוכה מאד ולטענת התובע פגע בפגוש האחורי של רכבו במבנה. 3. אף שהנתבע העיד כי לא חש כלל בפגיעה לא חלקו הנתבעים על עצם הפגיעה והמחלוקת התמקדה בשיעור הנזק שנגרם לתובע. התובע צירף לכתב תביעתו חוות דעת שמאי לפיה מגיעות הוצאות תיקון הנזק שנגרם למבנה לסך של 7,663.- ש"ח. סכום זה נקבע לאחר בדיקת הנכס וקבלת הצעת מחיר מחברת "תריסי נוי". הנתבעים הגישו חוות דעת נגדית של השמאי צבי כספי ובה הוערך שיעור הנזק בסך 500.- ש"ח בלבד. בחוות דעת זו נכללו גם אמירות שאין מקומן בחוות דעת מקצועית כגון "במשך 8 חודשים שלא כמקובל ישן מר אבוטבול על זכויותיו כלפי הנהג". 4. בדיון שנערך בפניי העיד התובע כי המבנה נבנה כשנה לפני התאונה בעלות של 30,000.- ש"ח והיה כחדש בעת התאונה. הוא תיאר את הנזקים שנגרמו למבנה עקב הפגיעה, לרבות חוסר אפשרות להרים את התריס או לסגור את הדלת ואת נזילת המים בחורף. את משך הזמן הניכר מאז התאונה ועד לקביעת חוו"ד השמאי ולאחר זאת עד להגשת התביעה הסביר בכך שפנה אל הנתבעת ונדחה על ידה בלך ושוב - עד אשר נדרש על ידה להגיש חוו"ד שמאי מטעמו. כמו כן הסביר מדוע לא תיקן את הנזק עד היום שכן לטענתו חשש לשאת בעלויות גבוהות בהן כופרים הנתבעים. נתבע 2 תיאר את נסיבות התאונה, לדבריו נסע במכוניתו לאחור במהירות נמוכה ביותר של 5-6 קמ"ש מבלי להסתכל לאחור, הוא הבין שפגע במבנה רק כאשר שמע את התובע צועק שכן לא הרגיש בפגיעה . לטענתו, הפגיעה היחידה שנגרמה לנכס הינה סדק בזכוכית בצד שבו פגע, ולא אירעה כל פגיעה בדלת . 5. השמאי מטעם הנתבעים לא התייצב להיחקר על חוות דעתו; לעומת זאת התייצב מר רמון בעל משרד השמאות שחתם על הדו"ח מטעם התובע ואישר אותו (למרות שלא הוא עצמו ערך אותו אלא שמאי במשרדו). הוא העיד עפ"י עיון בטיוטת הדו"ח ושיחה עם השמאי שערך את הדו"ח כי ההפגיעה שנגרמה ע"י הנתבע גרמה לעיוות בקונסטרוקציה של המבנה כולו. לדבריו, גם נסיעה במהירות נמוכה מאד יכולה לגרום לפגיעה כה חמורה שכן מדובר במבנה העשוי מפח דק כאשר מאחוריו קורות תמיכה ולפיכך כאשר נוצר עיוות במקום אחד מתעוות כל המבנה. הוא אישר כי תיקון המבנה כרוך בעלויות שננקבו בחוות הדעת ,זאת בשל הצורך לפירוק המעטה כולו והקונסטרוקציה שנפגעה והחלפת רכיב חדש, זאת אף מבלי לקחת בחשבון אבדן ימי עבודה ועלות פינוי הסחורה מהמבנה לצורך ביצוע העבודות. 6. ההכרעה: התובע הוכיח את התרחשות הפגיעה על ידי נתבע 2 ואת הנזקים שנגרמו למבנה שבעלותו , גם עדותו כי המדובר במבנה חדש לא נסתרה . במחלוקת שנתגלעה בין השמאים מעדיף אני את חוות דעת שמאי התובע בעיקר בשל ששמאי הנתבעת לא התייצב להיחקר על חוות דעתו והן בשל הקביעות שאינן שייכות לתחום המקצועי. הנתבעים לא קיבלו את הצעת בית המשפט לתקן את המבנה על חשבונם ובכך שמטו מידם את האפשרות לפעול לפי חוות דעתם, שהרי אם שיעור הנזק הינו רק 500 ש"ח מדוע סירבו לתקנו ובכך לחסוך מעצמם את העלויות הגבוהות הנקובות בחוו"ד שמאי התובע,עלויות בהן הם כופרים ? לפיכך, אני מקבל את התביעה ככל שהיא נוגעת לנזקים שנגרמו למבנה עצמו ולעלות חוות דעת השמאי בסך כולל 8,260.- ש"ח. 7. אני מחייב את הנתבעים הדדית לשלם לתובע סך של 8,260.- ש"ח, סכום זה יישא ריבית והצמדה כדין מיום 01/07/97 ועד יום התשלום בפועל, ובנוסף על כך עבור הוצאות המשפט וביטול זמנו של התובע סך כולל 600.- ש"ח. התנגשותרכבמבנה