סעיף 147 לחוק הירושה

בחוק הירושה מצויים שני מונחים "ירושה" ו"עזבון". חוק הירושה עוסק בדינו של העזבון ודינם של היורשים לאחר פטירת אדם. סעיף 147 לחוק הירושה קובע כדלקמן: "סכומים שיש לשלם עקם מותו של אדם ע"פ חוזה - ביטוח, ע"פ חברות בקופת-קצבה או בקופת-תגמולים עו ע"פ עילה דומה אינם מכלל העזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון". המחוקק לא קבע כי כספים שכאלו אינם בגדר ירושה אלא קבע שאינם בכלל העזבון. עם זאת קבע המחוקק כי יכול וגם העזבון יהנה כעזבון, מכספים שכאלו אם הותנה כזאת. בית המשפט ציין בפסיקתו בעבר כי המילים "בקשר לירושה" באות להרחיב את סמכותו של ביהמ"ש לעניני משפחה באופן שיכללו תובענות שעילתן לאו דוקא במה שנכלל בגדר עזבון לפי חוק הירושה, אלא, בכל הקשור לסכסוך שעילתו קשורה לפטירת אדם ואשר הותיר אחריו.ירושה