עבירת הקשר

מהי עבירת הקשר ? כב' השופט חשין הסביר את ההיגיון העומד בבסיס עבירת הקשר בע"פ 461/92 שמואל זכאי נ' מדינת ישראל פד"י מז חלק שני: "שונים הם פני הדברים בהסכם הקשר הפלילי. פלוני כי יחרוש מזימות רשע ועבירה בלבבו - כך, למשל, לגנוב מכונית פלונית בלילה פלוני - לא יעבור כל עבירה. דברים שבלב אינם דברים ורק "אם הוא מתחיל להוציא את כוונתו אל הפועל במעשה גלוי לעין ובאמצעים מתאימים להגשמתה..." עשוי הוא לחייב עצמו בעבירת ניסיון לעבור עבירה פלילית (סעיף 33(א) לחוק העונשין תשל"ז- 1977). כך דין גם אם בצדו של פלוני, ובלא קשר אליו, יחרוש אלמוני אותן מזימות רשע ועבירה בלבבו; גם אלמוני, כמוהו כפלוני, לא יעבור עבירה הגם שהשניים אמרו לעבור אותה עבירה ממש, ובאותה עת עצמה. ואולם אם יסכימו השניים ביניהם את שכל אחד זמם לעצמו בלבבו, יחויבו שניהם כאחד בעבירת הקשר. מדוע כך, ומה נשתנה זה מזה? אף אתה אמור, הסכמה בין שניים לבצע עבירה מקרבת את הסיכון שהעבירה אמנם תתבצע.השניים כמו מחזיקים איש ביד רעהו, ובהיחלש האחד יחזקנו חברו - ובלשונו של הנביא (ישעיהו, מא, ו [א]): "איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק". בשל סיכון יתר זה קם ונהיה האינטרס החברתי לקבוע הסכם קשר לביצוע עבירה פלילית כעבירה לעצמה". (עמ' 588). עוד הוסיף כב' השופט חשין באותו פסק דין כי : "הסיכון לביצועה של עבירת הקשר יתקיים גם אם לא הסכימו קושרי הקשר ביניהם על אותם פרטים הנדרשים בחוזה האזרחי..." (עמ' 588).קשירת קשר לביצוע פשע / עוון