באילו מקרים מתקבל "ערעור על חומרת העונש" ?

ערכאת הערעור תתערב בעונש שהטילה הערכאה הדיונית רק במקרים שבהם הטילה האחרונה עונש חמור וקיצוני החורג מרמת הגישה המקובלת- לעניין זה ראו למשל ע"פ 9097/05 מדינת ישראל נ' ורשילובסקי (ניתן ביום 3.7.2006); ע"פ 1242/97 גרינברג נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 3.2.1998); ע"פ 3091/08 טרייגר נ' מדינת ישראל, (ניתן ביום 29.1.2009); ע"פ 6681/09 אלחטיב נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 13.1.2010) וע"פ מדינת ישראל נגד רמי מוסא ואח' (ניתן ביום 20.9.10) והפסיקה שהובאה שם. כלל ידוע שביחס לקביעות שבעובדה ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בהן והיא תעשה זאת רק במקרים נדירים ומיוחדים - לעניין זה ראו ע"פ 2056/09 פלוני נגד מ"י (ניתן ביום 27.5.09); ע"פ 7401/07 מדינת ישראל נ' פלוני, (ניתן ביום 31.7.2008); ע"פ 2132/04 קייס נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 28.5.2007); ע"פ 9352/99 יומטוביאן נ' מדינת ישראל פ"ד נד(4) 632, 643 (2000); ע"פ 9216/03 אלרז נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 16.1.2006); ע"פ 7282/08 עיסאם אבו עמרה נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 13.1.2010) וע"פ 1353/07 מחאמיד נגד מדינת ישראל, (ניתן ביום 17.3.08).שאלות משפטיותערעור