מה חשיבותו של תצהיר בקשת רשות להתגונן ?

כידוע בהתאם להלכות בכל הנוגע להליך בסדר דין מקוצר, הרי שהליך זה נועד לחסוך זמן שיפוטי ולמנוע דיוני סרק כאשר ברור שלנתבע אין סיכוי להדוף את טענות התובע בהליכים שנגדו, ועל בית המשפט לבחון בשלב בקשת הרשות להתגונן, האם התצהיר מגלה הגנה אפשרית ולו בדוחק ואין להיזקק בשלב זה, לא למהימנות עדים ולא לשאלה כיצד יצליח הנתבע להוכיח הגנתו. אולם מקום שמסתבר כי תצהירו של המבקש אינו אלא הגנת בדים, לא תינתן למבקש רשות להתגונן. (ראה לעניין זה ע"א 6514/96 חניון המרכבה חולון בע"מ נ' עיריית חולון, פ"ד נ"ג (1) 390, 400)בקשת רשות להתגונןמסמכיםשאלות משפטיות