בקשה למתן צו לעיון בחומר חקירה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה למתן צו לעיון בחומר חקירה: לפניי בקשה למתן צו לעיון בחומר חקירה מכח סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי. העובדות הרלבנטיות לבקשה הינן בתמצית העובדות הבאות: ביום 18/11/09 עוכב ונעצר המתלונן בתיק העיקרי, קטין, אשר שמו יישאר חסוי בשלב הזה (להלן: "המתלונן"), בחשד כי היה מעורב בעבירות גניבה והחזקת סמים. בתהליך עיכובו ומעצרו היו מעורבים שלושה שוטרים. המבקש, מר אמיר רבאח (להלן: "המבקש"), הינו אחד מאותם שלושה. המתלונן טוען כי במהלך העיכוב והמעצר הופעלה כלפיו אלימות מילולית ופיזית מטעם השוטרים, ביניהם המבקש. מעצרו של המתלונן הוארך והוא הועבר למתקן כליאה לקטינים. המתלונן טוען כי ביום 21/11/09 הוא הותקף מינית קשות על ידי קטינים אחרים, עת שהה במתקן המעצר. כנגד שלושת השוטרים שלהם מיוחסות עבירות התקיפה כנגד המתלונן הוגש כתב האישום בתיק זה. כנגד שלושת הקטינים אשר להם מיוחסות עבירות התקיפה המינית כנגד המתלונן הוגש כתב אישום אשר מתברר בביהמ"ש המחוזי בחיפה במסגרת ת"פ 5569-12-09 (להלן: "התיק המחוזי" - המכונה גם תפ"ח 8917/09 ותיק פ.א. (זבולון) 46714/09). בבקשה הנוכחית עותר המבקש למתן צו לעיין בכל המסמכים שבתיק המחוזי. בבקשה המקורית התבקש גם עיון ברישום הפלילי שקיים, ככל שקיים, לגבי המתלונן - אך החלטה בנושא זה כבר ניתנה ביום 8/11/10. על מנת להכריע בבקשה הנוכחית ביקשתי שיועבר לעיוני מלוא תיק החקירה שבבסיס התיק המחוזי. לאחר "תלאות" לא חיוניות, הועבר החומר על גבי שני תקליטורים (בימים 20/2/11 ו-23/2/11) וכן הועבר מסמך אחד מודפס. מכלול החומר אשר בו עיינתי הינו הבא: ת/1 - תמונה, שרטוט. ת/2 - עדות של אחד הנאשמים. ת/3 - עדות של נאשם נוסף. ת/4 - עדות של נאשם נוסף. ת/5 - תמונות. ת/6/א - יומני חקירה. ת/6/ב - מזכר טכני. ת/6/ג - מזכר טכני. ת/6/ד מזכר חקירה. ת/7/א - מזכר +חקירה. ת/8 - תמונה. ת/9 - דוח פעולה. ת/10 - דוח פעולה. ת/11 - מזכר טכני. ת/12 - דוח זכ"ד. ת/13 - מזכר פנימי. ת/14 - אישור חקירה. ת/15 - אישור חקירה. ת/16 - דוח מעצר. ת/17 - דול מעצר. ת/18 - דוח קצין ממונה. ת/19 - דוח עיכוב. ת/20 - דוח פעולה. ת/21 - דוח פעולה. ת/22 - דוח קצין ממונה. ת/23 - מזכר. ת/24 - דוח פעולה. ת/25 - מזכר. ת/26 - דכ"ד לגבי חשוד. ת/27 - זכ"ד לגבי חשוד נוסף. ת/28 - תמונות. ת/29 - תיעוד רפואי. ת/30/א - תמונות. ת/31 - הפניה לבדיקות. ת/32 - תיעוד רפואי. ת/33 - תיעוד רפואי. ת/34 (כולל המשך א' עד המשך ו') - תמונות. ת/35 - יומן משמרת. ת/35/א - יומן משמרת. ת/36 - זכ"ד. (ת/37 - מוצג פיזי). ת/38 - חוו"ד רפואית. ת/38/ב - תיעוד רפואי. ת/38/ג - מסמך רפואי. ת/39 - הודעה. ת/40 - הודעה. ת/41 - הודעה. ת/42 - הודעה. ת/42/א - הודעה. ת/43 - תפריט. ת/44 - הודעה. ת/45 - הודעה. ת/46 - הודעה. ת/47 - הודעה. ת/48 - הודעה. ת/49+ת/49/א - הודעה + תרגום. ת/50 - תמונה. ת/51 - הודעה. ת/52+ת/52/א - הודעה של עו"ד. ת/52/ב - תמונות. ת/53 - חומר רפואי. ת/54 - חוו"ד רפואית. ת/55 - פרוטוקול דיון בבימ"ש השלום בעכו ביום 19/11/09 במסגרת תיק 23383-11-09. ת/56 - פרוטוקול דיון בבימ"ש השלום בקריות ביום 22/11/09 במסגרת תיק 25498-11-09. ת/57 - הודעה. ת/58 - הודעה שנגבתה ביום 24/11/09. ת/59 - הארכת מעצר. ת/60 - הודעה. ת/61 - הודעה. ת/62 - הודעה. ת/63/א + ת/63/ב - הודעות. נ/1 - הודעת המתלונן מיום 22/11/09. נ/2 - הודעה מיום 23/11/09. נ/3 - הודעה מיום 26/11/09. נ/4 - הודעה מיום 29/11/09. נ/7 - חוו"ד של מומחה. פרוטוקולי דיונים שהתנהלו במסגרת התיק המחוזי מהמועדים הבאים: 22/12/09 - עמ' 1-2, 9/1/10 - טכני, 14/1/10 - עמ' 6-7, 1/2/10 - עמ' 8-40, 3/2/10 - עמ' 41-91, 17/2/10 - עמ' 92-125, 9/3/10 - עמ' 126-103 - ביקור בזירה, 10/3/10 - עמ' 131-149, 14/4/10 - עמ' 150-192, 26/4/10 - עמ' 193-194 - טכני, 10/5/10 - עמ' 195-226, 14/6/10 - עמ' 227-257, 28/6/10 - עמ' 258-265, 5/7/10 - עמ' 266-278, 12/7/10 - עמ' 279-296, 14/7/10 - עמ' 297-336, 15/7/10 - עמ' 336-357, 3/1/11 - עמ' 366-379, ו-17/1/11 - עמ' 381-400. בנוסף הועבר חומר חקירה המכונה "נוסף" (על גבי התקליטור השני) אשר כולל חומר "כפול" שחוזר על עצמו, עדויות נוספות, צוי מעצר שהוצאו, פרוטוקולים של הדיונים בבקשות המעצר, העתק מהמרשם הפלילי של הנאשמים בתיק המחוזי, תמונות, כרטיסי האסיר הרלבנטיים, העתק של תיק קודם שנפתח כנגד המתלונן, מסמכים לגבי החומר החשוד כסם אשר נתפס בקשר עם המתלונן ועוד. אציין עוד כי במסגרת המסמכים שהועברו לעיוני קיימת גם טבלה המפרטת את רשימת הפריטים שקיימים בחומר החקירה ואשר הוצגו בבהמ"ש המחוזי, אך ההגדרה של המסמכים באותה טבלה איננה בדיוק ההגדרה שאני נתתי לאותם המסמכים. ההגדרה שלי דלעיל קצרה ונועדה רק על מנת להסביר איזה סוג של מסמכים הועברו לעיוני וכמובן שאין לייחס כל חשיבות להגדרה שאני נתתי למוצגים ולמסמכים, כפי שמפורט מעלה. בכל אופן, לאחר ששקלתי את הטיעונים המפורטים שהגישו הצדדים בכתב במסגרת הבקשה והתגובה, לרבות הפסיקה שאליה התייחסו הצדדים, ולאחר שקראתי בקפידה את כל החומר שהועבר אלי כמתואר מעלה - מסקנתי היא כי דין הבקשה להתקבל בחלקה הקטן בלבד, כלומר, שיש צורך להעביר לעיון בא כוחו של המבקש אך ורק את המסמכים שאמנה להלן: מוצגים ת/52 + ת/52א' - הודעות של עורך דין. ת/53 - הכולל מספר מסמכים רפואיים, כולל מזכר רפואי של ד"ר אולגה מרקוס. ת/55 - פרוטוקול הדיון שהתקיים בבימ"ש השלום בעכו ביום 19/11/09 (במסגרת תיק 23383-11-09). ת/56 - פרוטוקול ישיבה שהתקיימה בבימ"ש השלום בקריות ביום 22/11/09 (במסגרת תיק 25498-11-09). ת/58 - הודעה שנגבתה ביום 24/11/09. מתוך פרוטוקול הדיון מיום 3/2/2010 - עמ' 52 שורה 1 עד עמ' 53 שורה 16 כולל. מתוך פרוטוקול הדיון מיום 3/5/2010 - עמ' 196 שורה 13 עד שורה 23 כולל ובעמ' 206 שורה 10 עד שורה 19. בהקשר זה יובהר כי המדובר בחקירתו של מר יונתן פיאמנטה, עו"ס ממרכז הסיוע לנפגעי תקיפה מינית בתל-אביב, אשר הגיש לתיק חוות דעת לגבי התרשמותו מהמתלונן, לרבות לגבי מצבו הנפשי הקשה. הוא נשאל מה הרקע לממצאיו והתשובות - שאולי יכולות להיות קשורות לתיק הנוכחי, מצויות בקטע הרלבנטי שפרטתי בסעיף זה. אין צורך לקרוא את כל חוות הדעת של מר פיאמנטה, כיון שכמכלול אין היא קשורה לתיק הנוכחי ואינה יכולה להחשב כ"חומר חקירה" לגביו. מתוך פרוטוקול הדיון מיום 14/6/2010 - עמ' 229 שורה 5 עד שורה 27 כולל, שזוהי החקירה המתייחסת למוצגים ת/52 שציינתי מעלה, ובעמ' 255 שורה 2 עד שורה 11 כולל. אבהיר כי לגבי הציטוטים מהפרוטוקול - יש להעביר לעיונו של ב"כ של המבקש העתק בו ימחקו שאר הקטעים וכך גם יש למחוק את הכותרת של הפרוטוקול שכן שם מופיע שמו של הנאשם הראשון, וזאת על מנת להגן על פרטיותו של אותו נאשם שהינו קטין. למיטב בדיקתי, בחומר שאותו יש להעביר אין אזכורים של שמותיהם של הקטינית הנאשמים בתיק המחוזי (או פרטים מזהים אחרים), אך יש לבצע בדיקה קפדנית בהקשר זה טרם העברת המסמכים - וכך לא יפגעו האינטרסים של אותם קטינים. אוסיף עוד כי שאר המסמכים הרבים שקיימים בתיק המחוזי אינם רלבנטיים כלל ועיקר לתיק שמתברר בעניינו של המבקש. נכון הוא שהאירוע הנטען, אשר בגינו הואשם המבקש, אירע זמן קצר בסמוך לפני האירוע הנטען אשר מתברר בתיק המחוזי - אך סמיכות הזמנים אינה מחייבת את המסקנה לפיה כל התיק המחוזי קשור לתיק הנוכחי, או כי המדובר באירוע אחד מתמשך - ובוודאי שלא ניתן לומר שחומר החקירה בתיק הנוכחי כולל את כל התיק המחוזי. ואדגיש כי שאר המסמכים שבתיק המחוזי (אלו שאינם יכולים להחשב כ"חומר חקירה") אינם קשורים לתיק הנוכחי והאירועים נשוא התיק הנוכחי אינם מוזכרים בהם כלל וכלל, ואף לא ברמז. כעיקרון, ניתן היה אולי לומר שאם יתברר שהקטין שיקר בכל הגרסאות שמסר לגבי האירועים שמתבררים בתיק המחוזי, אזי, יתכן והוא גם משקר בכל הנוגע לתלונתו בתיק הנוכחי. כמובן שאפשרות שכזו קיימת ואני יכולה להבין את האינטרס של המבקש ובאי כוחו לנסות ולהוכיח שהמתלונן מסר גרסה שקרית דשם. יחד עם זאת, לא יעלה על הדעת לנהל את התיק המחוזי במסגרת התיק הנוכחי, וכידוע - אף אם יקבעו ממצאי מהימנות לגבי המתלונן בתיק המחוזי אין בכך כדי להשפיע בהכרח על מהימנותו כאן. המדובר בשני אירועים נפרדים - ודווקא לאחר קריאת כל החומר מצאתי ששניהם אינם קשורים האחד לשני ואין אינדיקציה בחומר לקשר זה או אחר בין שני האירועים - בין אם במישור הזמן, בין אם בהיבט של דמויות או אנשים שקשורים לשני האירועים גם יחד, ובין אם בכל היבט אחר. לכן, אני מוצאת שדין הבקשה להתקבל בחלקה בלבד וכי מתוך מכלול החומר שקיים בתיק המחוזי יש להעביר לעיון בא כוחו של המבקש רק את המסמכים שפירטתי מעלה. צר לי שההחלטה התעכבה. הדבר נובע בין היתר בשל שהותי בשבתון ולאור היקף החומר הרב שהועבר ללשכתי. את התקליטורים אעביר באמצעות המזכירות בחזרה לידי נציגי הפרקליטות. צו עיוןמסמכיםצוויםחומר חקירהעיון בחומר חקירה