כרטיס טלויזיה למחשב - תביעות קטנות

התובע טען כי היו תקלות שונות בהפעלת כרטיס הטלויזיה של המחשב, וביום 29/11/2000 מסר התובע את המחשב לגלעד לצורך תיקון. לטענתו, גלעד מסר לו ששלח את הכרטיס ביום 5/12/2000 להחלפה ל- M.I.E אך זו לא ביצעה תיקון כיוון שכבר חלפה תקופת האחריות. התובע קיבל את דברי גלעד ורכש כרטיס טלויזיה חדש בתשלום. כאשר הפעיל התובע את המחשב בביתו הסתבר לו כי כרטיס הטלויזיה לא תקין, ובסופו של דבר הוחלף הכרטיס החדש בכרטיס הישן - המקורי. ביום 7/6/2001 מסר התובע את המחשב ל- M.I.E אשר החליפה את כרטיס הטלויזיה הפגום בכרטיס חדש. התובע טען, כי בשל השתלשלות ענינים זו, הוא נאלץ להיות פרק זמן של ½ שנה ללא כרטיס טלויזיה תקין. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא כרטיס טלויזיה למחשב - תביעות קטנות: 1. התובע הגיש תביעה על סך 11,435 ₪ נגד הנתבעות. 2. הנתבעת 1 ("להלן: “M.I.E") היא חב', העוסקת בין היתר ביבוא וייצור מחשבים. 3. הנתבעת 2: ("להלן: "טיטניום") היא חנות ברח' אוסישקין 38 ברמת השרון המופעלת על ידי מר גלעד הוכמן (להלן: "גלעד") ועובד מטעמו. 4. תמצית עובדתית: התובע רכש בשנת 1999 מחשב מחב' "ראשית מחשבה" וקיבל תעודת אחריות מ- M.I.Eלמשך 24 חדש. דהיינו - עד סוף חודש נובמבר 2001. "ראשית מחשבה" נסגרה, ובאותה חנות בה ישבה, יושבת כיום טיטניום. תמצית טענות התובע: א) התובע טען כי היו תקלות שונות בהפעלת כרטיס הטלויזיה של המחשב, וביום 29/11/2000 מסר התובע את המחשב לגלעד לצורך תיקון. לטענתו, גלעד מסר לו ששלח את הכרטיס ביום 5/12/2000 להחלפה ל- M.I.E אך זו לא ביצעה תיקון כיוון שכבר חלפה תקופת האחריות. התובע קיבל את דברי גלעד ורכש כרטיס טלויזיה חדש בתשלום. כאשר הפעיל התובע את המחשב בביתו הסתבר לו כי כרטיס הטלויזיה לא תקין, ובסופו של דבר הוחלף הכרטיס החדש בכרטיס הישן - המקורי. ביום 7/6/2001 מסר התובע את המחשב ל- M.I.E אשר החליפה את כרטיס הטלויזיה הפגום בכרטיס חדש. התובע טען, כי בשל השתלשלות ענינים זו, הוא נאלץ להיות פרק זמן של ½ שנה ללא כרטיס טלויזיה תקין. ביחס לצורב ותוספת זכרון: ביום 6/12/2000 פנה התובע לטיטניום וביקש לרכוש צורב מדגם אמין ומתקדם. גלעד המליץ לו על דגם ועל תוספת זכרון וכך נעשה. בהמשך ביקש התובע להחליף לדגם בעל מהירות צריבה גבוהה יותר ולטענתו גלעד לא גילה לו כי מדובר ברכיבי חומרה שאינם משווקים ע"י M.I.E וכי קימת בעית מהירות עקב מגבלות המחשב. תקלות במערכת ההפעלה שטופלו ע"י טיטניום: התובע טען כי בעקבות התקנת מרכיבי החמרה החדשים (צורב, כרטיס זכרון) החלו להתגלות תקלות ושגיאות במערכת ההפעלה. התיקונים לא בוצעו בפועל למרות שנמסרו מס' פעמים לתיקון וגלעד לא הסכים לפרק את רכיבי החמרה שהותקנו. ד) בעיות שטופלו ע"י M.I.E התובע פרט באריכות את השתלשלות הענינים במהלך הנסיונות לביצוע התיקונים (סע' 28 - 37 לכתב התביעה). ה) התובע טען כי גם אחרי שביצע טיפול אצל M.I.E והמחשב הוחזר למצבו הקודם, נמחקו תוכניות ישומיות שונות שהיו מותקנות על הדיסק הקשיח ולא ניתן להתחבר לאינטרנט באמצעות "בזק בינלאומי" שהיא ספקית האינטרנט מטעם M.I.E. 6. רכיבי התביעה: (עפ"י סעיף 7 לכתב התביעה) 4,500 ₪ - סכום עלות מחשב. 1,935 ₪ - עלות צורב/כרטיס זכרון 5,000 ₪ - עוגמת נפש, בזבוז זמן ופגיעה בלימודי התובע 7. טענות M.I.E א) M.I.E טענה, כי היא סיפקה שירות לתובע וכאשר הוא פנה אליה, הוא טופל עפ"י כתב האחריות ומעבר לו. הנתבעת טענה, כי שדרוג הדרייברים של הכרטיסים אינו מוחק תוכנות יישומיות, והם אינם אחראים לשירותי האינטרנט של "בזק בילנאומי". M.I.E טענה, כי למרות שתקופת האחריות פגה, הוחלף כרטיס הטלויזיה, כחלק ממדיניות השירות של הנתבעת. M.I.E טענה כי הצורב וכרטיס הזכרון אינם משווקים על ידה ואינם באחריותה, ולפנים משורת הדין ביצעה בדיקת תקינות לכרטיס הזכרון - ללא חיוב בתשלום והכרטיס נמצא תקין. כמו כן, ביצעה בדיקת תקינות לצורב - ללא חיוב בתשלום, והוא נמצא תקין! 8. טענות טיטניום: המחשב לא נרכש מטיטניום כי אם מחב' ראשית מחשבה בע"מ, ואין כל קשר חוזי ו/או עסקי המחייב את טיטניום לתת שירות ללקוחות אשר קנו מחשב מחב' ראשית מחשבה בע"מ. השירות ניתן לקוחות לפנים משורת הדין, ומשיקולי טיטניום. התובע רכש מראשית מחשבה בע"מ כרטיס טלויזיה לא תקין. טיטניום בצעה תיקון ללא תשלום ובהתאם לתנאי האחריות וזאת לפנים משורת הדין. התובע ביקש לרכוש כרטיס טלויזיה אחר, צורב וזכרון. כעבור מספר ימים דרש זיכוי עבור כרטיס טלויזיה - וקיבל זיכוי. טיטניום נתנה אחריות מטעמה לצורב ולזכרון, ולפנים משורת דין הסכימה טיטניום לספק לתובע צורב אחר על פי דרישתו, למרות שהוא לא ציין דבר באשר למהירות המבוקשת על ידו בשעת הרכישה. רק לאחר שרכש את הצורב הודיע כי הוא אינו מתאים למהירות הרצויה לו, הוא חזר לחנות, ביקש כספו בחזרה - וסורב. טיטניום טענה כי היא קצה בהטרדות החוזרות והנשנות של התובע, ונתנה שירות לגבי צורב שנקנה ממנה ולגבי המחשב - הופנה התובע ל-M.I.E יצרנית המחשב. 9. לאחר עיון בטענות הצדדים ולאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, הגעתי למסקנה ולפיה יש לדחות את התביעה מהנימוקים כלדקמן: א) שוכנעתי לאחר עיון מעמיק בכתבי הטענות, כי הנתבעות עשו ככל יכולתן, הן בתקופת האחריות והן לאחריה, להשביע את רצון התובע התובע לא רכש את המחשב מטיטניום ולמרות זאת הסכימה טיטניום, ושיקוליה עימה, ליתן לו שירות. לא הוכח כלל ע"י התובע, אשר נטל ראיה עליו, כי טיטניום הסתירה ממנו פרטים מהותיים כלשהם. לא הוכח כי כאשר הוא רכש את הצורב/כרטיס הזכרון הוא מסר דרישות מסוימות לגבי אותם רכיבים, ונמסרו לו הרכיבים אותם ביקש לקנות, אשר גם בדיקת M.I.Eלא מצאה בהם כל פגם. באשר לכרטיס הטלויזיה: הוחלף כרטיס לבקשת התובע, וכאשר גם זה לא מצא חן בעיני התובע הוחלף הכרטיס החדש בכרטיס המקורי והושב לו כספו. חברת M.I.E תיקנה את הכרטיס ולא מצאתי כי התקימה רשלנות כלשהי מבחינתה. באשר לצורב וכרטיס הזכרון: אין כל מקום לתבוע בענין זה את M.I.E שכן הרכיבים לא משווקים כלל על ידה, מה עוד שרכיבים אלו נבדקו על ידה ונמצאו תקינים. באשר לטיטניום: לא הוכח כלל כי טיטניום הטעתה את התובע כאשר מכרה לו רכיבים אותם ביקש. הרכיבים נמצאו תקינים בבדיקה ולפיכך לא הוכח כי היה קיים בהם ליקויי כלשהו ועל כן יש לדחות את התביעה נגדה. לסיכום: דין התביעה להדחות. התובע ישלם לכל נתבעת הוצאות בסך 500 ₪. מחשבים ואינטרנטתביעות קטנותטלויזיה