עתירה כוללנית

כבר נקבע בעבר לגבי עתירה כוללנית כי שדי בכוללניותה של עתירה וכריכת עניינים רבים שאינם קשורים זה בזה יחדיו, כדי להקים עילה לדחייתה על הסף (בגץ 3006/10 ועד מקומי הר עמשא נ' ראש המועצה האזורית תמר ( 28.7.2010); בג"ץ 1398/02 מלכא נ' ממשלת ישראל ( 27.5.2002)). זאת, ודאי כאשר כלל לא ניתן להבין מן העתירה הקשרן של העובדות והטענות השונות, בשל אופן וצורת הגשתה (בג"ץ 6938/08 אליאס נ' אולמרט - ראש הממשלה היוצא ( 9.9.2008). הטעם לכך הוא שככל שהטענות מרובות וכוללניות יותר, וככל שאינן מובאות בצורה בהירה וסדורה, כך יקשה על בית המשפט לדון בעתירה כראוי וליתן סעד. עם זאת,  בטרם ידחה בית המשפט עתירה בעילה זו, יש מקום לבחון את הרקע להגשת עתירה שכזו, ובכלל זה את השאלה האם העותר הינו בלתי-מיוצג או מצוי במצוקה שיש בה כדי להוות טעם לאופן הגשתה של עתירה שכזו. עתירה מוקדמת / תיאורטית / כוללנית