קצבת נכות כללית עקב הפסקת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קצבת נכות כללית עקב הפסקת עבודה: 1. זו תביעה לקצבת נכות כללית. 2. הנתבע בכתב הגנתו ביקש לדחות את התביעה, באשר לטענתו אין התובעת בגדר נכה כמוגדר בסעיף 127כא לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, הואיל והיא הפסיקה את עבודתה לא עקב ליקוי ממנו היא סובלת, אלא עקב פיטורים כתוצאה מצמצומים במקום עבודתה. 3. התובעת, ילידת 1931, הועסקה בעבודות ניקיון עד שפוטרה ב-9/81. הוצג בפני מכתב הפיטורים (מוצג נ/1) ממנו עולה, כי התובעת פוטרה לאור צמצומים במקום עבודתה במרכז הסמינריוני "אפעל". התובעת טוענת, כי למעשה פוטרה בגלל מחלתה ובגלל אי-יכולתה לבצע את העבודה שהוטלה עליה, אך על מנת לעזור לה במציאת עבודה אחרת נכתבה סיבת הפיטורים כאמור ב-נ/ 1 ולא כפיטורים עקב מגבלות רפואיות. 4. לדברי התובעת היא סובלת ממיחושים בעמוד השדרה, בכתפיים וברגל, מזה הרבה שנים. 5. הוצג בפני איבחון רפואי שערך ד"ר ויברובסקי - פסיכיאטר - בתאריך 12.9.1982 לתובעת והוא קבע, כי התובעת הינה היפוכונדרית וכפי שתיפקדה במשך כל ימי חייה - על אף תלונות על חולי ומיחושים - היא יכולה להמשיך בכך גם בעתיד. הוא נתן לה % 0 נכות רפואית. 6. הוצג בפני גם איבחון רפואי מתאריך 7.11.1982 שערך ד"ר כץ לתובעת והוא קבע לה % 40 נכות רפואית כתוצאה ממצב לאחר כריתת רחם החל משנת 1975 ו-%0 נכות רפואית כתוצאה מספונדילוסיס החל משנת 1975. כן הוסיף הרופא וקבע, כי לדעתו התובעת מסוגלת לעבוד. 7. לא שוכנעתי כי התובעת פוטרה מסיבה אחרת מזו המצוינת ב-נ/ 1. היא לא הביאה עדות לתמיכה בגרסתה זו. 8. ממכלול הראיות שהיה בפני עולה, אם כן, כי התובעת פוטרה מעבודתה ב- 9/81 לרגל צמצומים במקום עבודתה, כי החל משנת 1975 סובלת היא מאותם המיחושים שמהם סבלה לאחר 9/81 אין עדות על החמרת מצב - וכי למרות אותם מיחושים עבדה בעבודתה הרגילה, וכי החל מ- 9/81 היא אינה עובדת למרות שמבחינה בריאותית לא השתנה מאומה. 9. המסקנה היא, איפוא, כי התובעת הפסיקה את עבודתה לא עקב מצב בריאותה, אלא עקב פיטורים מהעבודה לרגל צמצומים במקום. 10. אין התובעת עונה על הגדרת "נכה" שבחוק ואינה זכאית לקצבת נכות כללית. 11. אני דוחה את תביעת התובעת נגד הנתבע.נכותקצבת נכותנכות כלליתהפסקת עבודה