שבר ברצפת ארובת העין

בתאונה נגרמו לתובע פגיעות לא קלות: זעזוע מוח, שבר ברצפת העין השמאלית ואיבוד נוזלי העין, חבלה באף, שבר בחוליית הגב, אובדן 2שיניים, חתכים בשפה ובאף, חבלה בכף הרגל הימנית ושבר מרוסק בעצם הסירה. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שבר ברצפת ארובת העין: .1התובע יליד 24.9.76נפגע בתאונת דרכים ביום 30.11.94 (להלן - התאונה), כשנהג ברכב מהעבודה לביתו. הוא היה אז בן 18 שנה ו- 2חודשים, סיים 12שנות לימוד בבית הספר "כפר גלים" (ללא תעודת בגרות), עמד להתגייס לצבא בינואר 95' ובתקופה הקודמת לתאונה, גם עבד כטבח במסעדת "דהוינצ'י" ואח"כ במסעדת "רסיטל" בחיפה. .2בתאונה נגרמו לתובע פגיעות לא קלות: זעזוע מוח, שבר ברצפת העין השמאלית ואיבוד נוזלי העין, חבלה באף, שבר בחוליית הגב, אובדן 2שיניים, חתכים בשפה ובאף, חבלה בכף הרגל הימנית ושבר מרוסק בעצם הסירה. הוא נלקח לביה"ח "כרמל" בחיפה שם אושפז עד ליום 6.12.94ונזקק לניתוחים בעין השמאלית ובאף. .3התאונה הוכרה על ידי המל"ל כתאונת עבודה. הוועדות הרפואיות קבעו לתובע נכויות זמניות אלה: עד ליום 31.10.95- נכות של 50אחוז; עד ליום 30.6.96 - נכות של 40אחוז ועד ליום 31.12.96- נכות של 20אחוז. כמו כן נקבעו לתובע נכויות אלה לצמיתות המחייבות בתובענה דנן: בגין הפגיעה בראייה - 15אחוזים; בגין הפגיעה באף והפרעות בנשימה - 10אחוזים; בגין השבר בחוליית הגב - 5אחוזים ובגין אובדן השיניים - 0.50אחוז. הנכות הכוללת המשוקללת עומדת על 28אחוזים לצמיתות. לא חל שינוי בנכות גם לאחר פניית התובע אל המל"ל בגלל החמרה, לה טען. .4קודם לתאונה סבל התובע מבעיות רפואיות שונות (כאבי גב, מחלת שוירמן). גיוסו נדחה לינואר 95' והפרופיל הורד ל-.64 עקב התאונה, חלה דחיה נוספת בגיוסו. הוא גוייס לצה"ל ביום 7.4.96בפרופיל .31ביום 7.8.96שוחרר מן הצבא בפרופיל .21הורדת הפרופיל באה בעקבות אי התאמה בלא קשר ישיר לפגיעות בהן נפגע התובע בתאונה. .5כאמור, שוחרר התובע מן השרות הצבאי ביום .7.4.96ביום 5.7.96החל לעבוד כטבח במסעדה "וילה רוז" בחיפה, עד שפוטר ביום 13.10.96עקב צמצומים. לאחר מכן קיבל, משך תקופה מסויימת, דמי אבטלה ובאפריל 97' החל ללמוד טבחות בבית ספר ל"שפים" בצרפת. מקובל עלי שזהו בית ספר יוקרתי על רמה גבוהה. באפריל 99' צפוי התובע לסיים את לימודיו בבית הספר ואת ההתמחות ולזכות בתואר "שף". זו רק תחילתה של דרך. בעתיד, ובהמשך חייו של התובע עד סוף תוחלת חיי העבודה, יש להניח כי ימצא מקומו בעבודה כ"שף" אחראי במסעדה, בית מלון, או יועסק בעבודה דומה במוסד אחר. .7פגיעותיו של התובע לא היו קלות. הנכות אינה נמוכה. תלונותיו, המקובלות עלי, הן בגין כאבים ברגל הימנית, קשיים בהליכה או עמידה ממושכים, כאבי גב, כפילות בראייה, קשיים בנשימה, ולעיתים הפרשות מתמשכות מן האף. מגבלות אלה אין בהן כדי להסיטו ממסלול העבודה כ"שף". יש בהן כדי להפריע לו, במידה מסויימת, בביצוע העבודה, והן מקטינות את כושר עבודתו במקצוע זה. נראה לי מתאים להעריך את היקפה של הגריעה לשעור של 20אחוזים. .8אני מעריך, כי אלמלא התאונה היה התובע מתגייס לצה"ל בינואר 95'. עוד אני משער, שלא היה מצליח לסיים שירות של 3שנים בצבא בגלל בעיות "אי התאמה", שאינן נובעות מן התאונה. יחד עם זה, אלמלא התאונה היה הוא מגוייס לצה"ל בפרופיל 64וכושרו ויכולת עמידתו היו טובים יותר לעומת מה שקרה בפועל עקב התאונה, כשגוייס בפרופיל .31 הערכתי היא כי אלמלא התאונה היה התובע מצליח לשרת בצבא משך שנה. .9לגבי ההפסדים בעבר: התאונה ארעה ביום .27.11.94היה זה כחודשיים לפני גיוסו לצבא. ההפסד החודשי הוא בסכום של כ-500, 4ש"ח נטו, בכסף של היום. עבור חודשיים אלו זכאי התובע לסכום של 000, 9ש"ח. בשנה שלאחר מכן צפוי היה התובע לשרת בצה"ל שהיה מספק את עיקר צרכיו במזון, במגורים בביגוד והדבר נמנע ממנו. עקב התאונה עבור תקופה זו של 12חודשים, אפסוק לתובע 000, 24ש"ח. אלמלא התאונה היה התובע משתחרר מן הצבא (בשל "אי התאמה") בינואר 96'. בשנתיים שלאחר מכן, כך יש לשער, לא היה עובד אלא לומד את מקצוע ה"שף". מינואר 98' ועד היום, היה יכול לעבוד כ"שף" ולהשתכר סכום העולה כדי - 000, 6ש"ח נטו לחודש. מדובר בתקופה של 13חודשים. אעריך את הפסדו, בתקופה זו, לסכום של - 000, 2ש"ח לחודש. סה"כ - 000, 26ש"ח. עבור הוצאות רפואיות, נסיעות וכו', אפסוק לתובע בגין העבר - 000, 10ש"ח. ההפסדים לעבר עולים איפוא לסכום כולל של - 000, 69ש"ח. .10כזכור, נולד התובע ב- .24.9.76כיום הוא כבן 22שנים + 6חודשים. עד גיל 65לפניו עוד 42וחצי שנות עבודה. במהלך תקופה זו יוכל להתקדם בעבודתו כ"שף", והשתכרותו הממוצעת עשויה לעלות לכדי כפל השכר הממוצע במשק. אעריך את ההפסד לפי - 000, 12ש"ח השתכרות ברוטו; - 000, 9ש"ח לחודש השתכרות נטו. הפסד חודשי של - 800, 1ש"ח לחודש. מקדם .288ההפסד לעתיד עולה כדי - 000, 520ש"ח. באשר לפנסיה, אשער כי ההפסד עולה כדי - 000, 30ש"ח. .11לא שוכנעתי כי התובע יזקק לעזרה של צד שלישי בגין פגיעותיו בתאונה. .12הנזקים מוערכים לפיכך כך: (א) נזק בלתי ממוני, לפי 28אחוזים מן הסכום המקסימלי. 10ימי אישפוז. וכמוסכם על הצדדים בצירוף ריבית (במעוגל) - 000, 46ש"ח. (ב) הפסדים והוצאות בעבר - 000, 69ש"ח. (ג) הפסדים לעתיד - 000, 520ש"ח. (ד) הפסד פנסיה - 000, 30ש"ח. סה"כ - 000, 665ש"ח .13יש להוסיף ריבית כחוק לגבי הפסדי ההשתכרות בעבר, לפי כל פריט שחושב לעיל, ממחצית כל תקופה. .14יש לנכות: תשלום תכוף בסך - 000, 5ש"ח מיום 2.5.95בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. תגמולי מל"ל בסכום כולל של 000, 431ש"ח, להיום. .15הנתבעת תשלם לתובע את הסך של - 000, 665ש"ח, בצירוף הריבית כנזכר לעיל, בניכוי הסכום של - 000, 436ש"ח בצירוף הריבית וההצמדה לגבי הסכום של -. 000, 5ש"ח הנ"ל. לסכום המגיע יש לצרף שכ"ט עו"ד (לפי %13) ומע"מ, וכן את הוצאות המשפט שנגרמו לתובע. שבר