הארכת מועד להגשת תביעת חוב לאחר 6 חודשים

סעיף 71(ב) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 קובע כי ממועד פרסום צו הכינוס רשאים נושים להגיש תביעות חוב בתוך שישה חודשים. חובו הנטען של נושה אשר איחר את המועד ולא הגיש תביעת חוב בתוך שישה חודשים, ולא עתר להארכת מועד בהתאם לסעיף 71(ב) לחוק ולתקנה 76 לתקנות בטל, במובן זה שהנושה מאבד את זכותו לתבוע את החוב מן החייב. למסגרת זמן זו חשיבות רבה ותכליתה ייעול וקידום הליכי הכינוס ופשיטת הרגל, באופן שבחלוף המועד להגשת תביעות החוב ידעו הנושים את מצבם ולא יאלצו להתמודד עם נושים אחרים "שהתעוררו" מאוחר (פש"ר (מחוזי-ת"א) 2040/01 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' עו"ד אייל ארנברג בתפקידו כמנהל מיוחד, פורסם במאגרים [19.04.04]). משכך, ציינו בתי המשפט לא פעם כי הוראת סעיף 71(ב) לפקודה הקובעת כי הנאמן רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב של נושה אם שוכנע כי הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע, הינה מהותית ולא פרוצדוראלית מפני שהיא נועדה לאפשר לנושי החייב לדעת בתוך פרק זמן סביר מהי מצבת הנשייה (פש"ר (מחוזי-ת"א) 1852/02 בש"א 24647/07 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' עו"ד רוני כהן, פורסם במאגרים [7.12.08]; פר"ק (מחוזי-נצ') 303/08 תאור בקר בע"מ נ' עו"ד משה לוי, המפרק של תאור בקר בע"מ, פורסם במאגרים [9.06.10]). טעמים אלו נכונים גם למקרה זה וקבלת טענת המערערים תשים לאל מטרה זו, שכן לפיה חייב שהגיש למשל, תביעת חוב בגין שקל אחד יוכל בשלב מאוחר יותר להכפילה ככל שירצה. הארכת מועדתביעת חובחוב