מכירת ציוד הגברה ותאורה - תביעות קטנות

הנתבע טען שהציוד שנמכר לו בפועל, ברובו לא היה תקין וגרם לו לתקלות באירועים. הציוד סופק באיחור מהמועד שהוסכם כי יסופק, לא סופק במלואו וחלק מהציוד לא סופק עד היום או שסופקו פריטים שלא לפי ההזמנה. כל התקלות הללו גרמו לנתבע לתקלות ולנזקים באירועים אליהם היה מוזמן כתקליטן. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכירת ציוד הגברה ותאורה - תביעות קטנות: 1. התובע תובע את הנתבע לתשלום הסך 9,400 ₪. 2. לטענת התובע רכש ממנו הנתבע ציוד הגברה ותאורה בסך של 67,500 ₪. 3. על חשבון העיסקה לטענת התובע שולם סך 62,000 ₪. היתרה בסך של 5,500 ₪ לא שולמה. 4. בנוסף לטענת התובע לקח ממנו הנתבע ציוד נוסף לפי הפירוט בכתב התביעה. 5. יצויין כי כתב התביעה מנוסח באופן רשלני ולוקה בהעדר פירוט בסיסי כגון עלותם של הפריטים שנרכשו ולא שולם עבורם. כמו כן לא צורפו כל ראיות לתמיכה בתביעה. 6. הנתבע מכחיש מכל וכל את התביעה של התובע וטוען כי לא זו בלבד שאין הוא חייב לתובע מאומה אלא שהתובע חייב לו עשרות אלפי שקלים. 7. לטענתו, פנה לתובע בבקשה לקבלת יעוץ בתחום שירותי המוסיקה. התובע התחייב לספק לנתבע ציוד מוסיקלי עד ליום 1.10.99 ובתמורה לקבל 67,000 ₪. בפועל סופק הציוד רק ביום 25.10.99 ואף זאת לא במלואו ומה שסופק לא תאם את ההזמנה או שהיה פגום ובלתי ניתן לשימוש. 8. כתוצאה מכך נגרמו לנתבע, לטענתו, נזקים בעבודתו. 9. בנוסף לטענת הנתבע הבטיח לו התובע להדריכו וללוותו בעבודתו כתקליטן ולסייע לו באיתור תקלות, בפועל לא עמד התובע בהבטחותיו. אף על פי כן טוען הנתבע הוא שילם לתובע את כל המגיע לו בגין העיסקה. 10. לפיכך, טוען הנתבע לא רק שהתובע אינו זכאי לקבל מהנתבע כספים אלא הוא עצמו נותר חייב לנתבע כספים. 11. בבית המשפט בדיון שהתקיים ביום 26.6.00 חזר התובע וטען כי קיבל רק סך של 62,000 ₪ ולא 67,708 ₪ כפי שהוסכם בין הצדדים. לצורך כך צירף מסמך בכתב ידו של שותפו של הנתבע ששם נרשם כי סכום העיסקה 67,708 ₪. 12. הנתבע חזר וטען כי שילם לתובע את מלוא סכום התביעה, אך לא קיבל כל קבלה. התובע אינו מכחיש כי לא נתן לנתבע קבלה אך לטענתו בכל פעם שהנתבע שילם לו הוא חתם על כך ביומנו. 13. בדיון שהתקיים ביום 12.12.00 העיד מטעם הנתבע שותפו, מר חיים תורג'מן, שחזר על טענותיו של הנתבע לפיהן, בין היתר, הציוד שהובטח לא סופק במועד ומה שכבר סופק נתגלה כמשומש ולא תקין. עוד לטענת העד הבטיח התובע בכל פעם להשלים את הציוד, אך לא עמד בהבטחותיו והציוד שכן סופק ולא במלואו, סופק לסירוגין. לטענת העד הוא והנתבע התחייבו כלפי צד ג' שונים לנגן באירועים שונים ועקב הציוד הלקוי נגרמו להם תקלות באירועים. 14. לטענת העד רוב הציוד מושבת ולא ניתן להשתמש בו ואף על פי כן ובניגוד לעמדתו של העד שילם הנתבע לתובע את מלוא התשלום עבור הציוד. 15. עד נוסף שהעיד מטעם הנתבע הוא מר שרון ממן. לטענתו הציוד שמכר התובע לנתבע היה קודם ברשותו עקב עיסקה שהייתה בינו לבין התובע בנוגע לציוד. לדבריו, ביקש התובע ליטול ממנו את הציוד, אך הוא התנגד למסירתו שכן התובע היה חייב לו כסף. לדבריו, אמר לו התובע שיתן לו את הציוד כי מצא שני קונים "פראיירים" והוא יקבל מהם כסף וישלם אותו לעד. לדבריו, ברגע שהתובע שילם חלק ממה שמגיע לו, הוא שיחרר את הציוד. עוד לדבריו, הציוד לא היה תקין וההגברה לא הייתה תקינה. 16. יצויין כי אימו של הנתבע העידה אף היא מטעמו בעניין התשלום ששולם לתובע ע"י בנה, עבור הציוד ואשר כתוצאה מכך התקשרה אליה אשתו של התובע והודתה לה על התשלום. 17. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את עדויותיהם של הצדדים וכן את עדויות העדים מצאתי שיש לדחות את התביעה. 18. כידוע הכלל הוא המוציא מחברו עליו הראיה. נטל ההוכחה הוא על התובע. 19. כבר ציינתי לעיל שכתב התביעה הוגש ללא פירוט ותיאור העובדות המקימות את עילת התביעה. לא צורפו גם כל מסמכים או ראיות כמו הסכם בכתב בין הצדדים או חישוב הסכום הנתבע ועל מה הוא מבוסס. התביעה היא סתמית והתובע לא הצליח להרים את הנטל גם במהלך הדיון. 20. זאת ועוד, כל טענותיו של התובע הוכחשו ואף נסתרו מניה וביה על ידי גירסתו של הנתבע אשר נתמכה כולה בעדויות של העדים מטעמו. 21. התובע לא הצליח להראות לבית המשפט כי הנתבע לא פרע את מלוא סכום העיסקה בסך של 67,708 ₪ בעוד שהנתבע טען כי שילם לתובע מלוא סכום זה, ואף הוסיף וטען כי התובע הוא זה שחייב לו כספים. 22. הנתבע גם טען שהציוד שנמכר לו בפועל, ברובו לא היה תקין וגרם לו לתקלות באירועים. הציוד סופק באיחור מהמועד שהוסכם כי יסופק, לא סופק במלואו וחלק מהציוד לא סופק עד היום או שסופקו פריטים שלא לפי ההזמנה. כל התקלות הללו גרמו לנתבע לתקלות ולנזקים באירועים אליהם היה מוזמן כתקליטן. 23. כאמור לעיל לא הרים התובע את הנטל המוטל עליו ומשכך אין מנוס מלדחות את התביעה. 24. אשר על כן אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובע בתשלום הוצאות לנתבע בסך של 300 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל. תביעות קטנות