עבירת הצתה

עבירת הצתה הינה עבירה שתוצאתה אינה נחזית מראש, שהרי המצית שולט ביצירת מעשה ההצתה אך לא בתוצאת מעשהו , כך נאמר: "ראשיתה מצער- גפרור- ואחריתה מי יישורנו" [ע"פ 7925/06 אבו עראר נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 25.4.07)]. תוצאת הצתה הפוטנציאליות הינם פגיעה בחיי אדם, בשלום הציבור וברכושו , וכן גרימת מפגע סביבתי. מכאן המסוכנות הגבוהה הנובעת ממעשה עבירה זה, ואשר לא אחת עמדו בתי המשפט על חומרתו. כך, נקבע: "...עבירת הצתה הינה מן החמורות שבעבירות - שיודע אתה את תחילתה ואין אתה יודע את סופה, ומי שמתיר לעצמו לסכן בדרך זו רכוש וחיים - ובעניינו, כאמור, בשל דבר של מה בכך - עשוי להוסיף, לסכן את זולתו גם בנסיבות אחרות" [בש"פ 6526/02 מוחמד אלענמי נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 30.7.02), ראו גם את בש"פ 142/05 צלי טנצר נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 13.1.05)]. שריפההצתה