תביעה בגין קניית מכונת כביסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה בגין קניית מכונת כביסה: התביעה היא לפיצוי בסך 3,000 ₪ וכן הוצאות נוספות שנגרמו לתובע עקב רכישת מכונת כביסה מהנתבעת. בכתב התביעה מגולל התובע את השתלשלות העניינים ולגרסתו: ב- 28.4.00 רכש התובע מכונת כביסה מדגם אריסטון מחברת בסט ביי שביבנה. המכונה הגיעה לביתו ביום 30.4.00 כפי שהובטח, אולם לטענתו זו הגיעה מטונפת מפחם, ג'וקים ועכברים, כאשר שנת הייצור הרשומה היתה 98' בניגוד לבקשת התובע לשנת ייצור 2000. לאחר דין ודברים מתמשכים עם הנתבעת ענה לו מנהל השרות, גיל צוקרמן "קפוץ לי, זה מה יש". פנייה למוקד חברת אריסטון בת"א, יבואנית המכונה, נענתה בחיוב והמכונה הוחלפה, אך זו חדלה לפעול לאחר כשבוע. לאחר פניות של התובע למחלקת השרות נענה, לגרסתו, באיום על-ידי גיל צוקרמן על תלונה במשטרה. כאשר הגיע פיסית למקום משך גיל צוקרמן, לטענת התובע, בכתפו ואמר לו: "קפוץ לי, אנחנו מרמים אלפי לקוחות כמוך בכל יום, אנחנו מחפשים פראיירים כמוך שירכשו את המכונה. העסקה כבר נעשתה. ויזה אין לבטל ואם לא שמת לב גוון עורך הוא כושי. זה פוגע לנו בעסקים תצא מכאן ואל תחזור לפה". (כתב התביעה, פסקה 3). התובע פנה לעיתונות ופורסמה כתבה בנדון. בעקבות המאורעות הללו בוטלה העיסקה. מכונת הכביסה הוחזרה ב- 7.7.00 והחיובים בכרטיס האשראי בוטלו ב- 13.7.00 למרות ההבטחה על קבלת הכסף ודמי ההובלה תוך יומיים. חברת ויזה חייבה את התובע גם ב- 57 ש"ח ריבית. הנתבעת טוענת בכתב ההגנה כי התובע קיבל מכשיר באריזתו המקורית, ולפנים משורת הדין המכונה הוחלפה למכונת כביסה מדגם משופר ללא תוספת מחיר. (להלן המכונה השניה). לאחר טענות התובע בדבר פגם במכונה השניה הסכימה הנתבעת לבטל את העסקה עם התובע ואף לא לגבות דמי ביטול כדי לסיים את הקשר העסקי ביניהם וזאת בשל התנהגות אלימה של התובע. הנתבעת השיבה את מלוא התמורה וכן הושבו דמי ההובלה. לגרסת הנתבעת, התובע הוא אשר התנהג באלימות כלפי עובדיה, קיללם והפריע למהלך העבודה התקין, ולא הוגשה נגדו תביעה בשל מצבו הרפואי. בדיון ביום 13.5.01 הופיעה ירדנה הרוניאן פור, אשת התובע, במקומו, עקב פטירתו של אבי בעלה. בעדותה חזרה על הטענות שבכתב התביעה, ולטענתה נכחה בכל המאורעות המתוארים. לבסוף הוסיפה שהעסקה בוטלה, כספם הוחזר ותביעתם הינה על עוגמת הנפש שנגרמה להם ללא מכונת כביסה פעילה בבית במשך 4 חודשים, על הכינויים הגזעניים ועל הזלזול מצד פקידות השירות בחברה. בשם הנתבעת הופיע מר גיל זילברמן, אשר אף קשור לדיון קשר ישיר, עקב אזכורו פעמים כה רבות מצד התובע כאדם שזלזל בו ופגע בכבודו. מר זילברמן חזר על טענות הנתבעת לפיהן, המכונה החדשה שנשלחה לתובע הינה מתקדמת יותר וניתנה ללא תוספת מחיר וזאת על מנת לפצות את התובע, שטען שבמכונה הראשונה היו ג'וקים ועכברים. בנוסף, טען מר זילברמן, כי המכונה הוחזרה ב- 9.7.00, ובאותו היום התבצע הזיכוי - לכך הביא ראיה - זיכוי דרך המחשב, נ/1. למעשה משבוטלה העיסקה הושב המצב לקדמותו. הנתבעת קיבלה חזרה את המכונה והתובע קיבל חזרה את כספו. במקרה שבפנינו, נראה כי הנתבעת עשתה כמיטב יכולתה על מנת לספק דרישות התובע: החליפה את מכונת הכביסה הראשונה באחרת משופרת יותר, ללא תוספת מחיר, ומשהגיעה תלונה נוספת ביטלה את העיסקה והחזירה את הכספים ששולמו לרבות כספי ההובלה. בהתבקש בית המשפט לפסוק פיצוי לא ממוני עליו לפסוק פיצוי המקיים את מבחני הסיבתיות והצפיות הקבועים בסעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). על פי החוק והפסיקה מטרת הפיצוי "החזרת המצב לקדמותו ואין מטרתו הענשת המפר...סעיף 13 לחוק התרופות לא נועד להוות מנוף לפסיקת פיצויים עונשיים בדיני החוזים". (ר' ע"א 348/79, גולדמן נ' מיכאלי ואח', פ"ד לה' (4) 31, עמ' 9 לפסק-הדין, פסקה 17 דברי השופט ברק). במקרה שבפנינו הוחזרו הכספים כאמור. באשר לאמירות המעליבות שנאמרו, כביכול על ידי גיל זילברמן, הרי אלה לא הוכחו. יתרה מכך: סרוב הנתבעת לבטל את העיסקה הוכח כלא נכון. התובע לא התייצב לדיון ואשתו טענה בשמו: "בעלי הושפל מהכינויים הגזעניים והאיום למשטרה" (עמ' 2 שורה 14). אלה הם דברים שבעדות שמיעה, ובמקרה הטוב הם בגדר עדות מול עדות שכן ב"כ הנתבעת מכחיש אותם. התראת התובע על ידי מר זילברמן שאם לא ייפסקו הטרדותיו יפנו למשטרה, אינה בגדר התראה המצדיקה בפיצוי. לנוכח כל האמור לעיל נדחית התביעה. התובע ישלם לנתבעת הוצאות בסך של 200 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)