תביעת עורך דין בתביעות קטנות בגין נזקי רכוש בתאונה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעת עו"ד בתביעות קטנות בגין נזקי רכוש בתאונה: בפני תביעתו של התובע- עו"ד במקצועו, לתשלום פיצויים על נזקי רכוש אשר נגרמו לרכבו בתאונת דרכים בה היה מעורב גם רכבו של הנתבע 1 מבוטח אצל הנתבעת 2 על פי גרסת התובע בכתב התביעה התאונה אירעה כך "ביום 27/12/00 בסביבות השעה 18:30 נהג הנתבע 1 במכונית 9727516 ברחוב יהודה הלוי בתל אביב ותוך כדי נסיעתו סטה במפתיע ימינה ופגע במכונית בה נסע התובע " גרסתם של הנתבעים לאירוע התאונה שונה והם טוענים בכתב ההגנה כך " 5- הנתבעים יטענו כי האחריות על התובע עצמו פגע בנתבע תוך כדי פניה לכיוון שוק הכרמל" אם כן גרסתו של התובע שהנתבע סטה ימינה. גרסתם של הנתבעים כי התובע הוא אשר סטה לכיוון רכב הנתבע 1 . בישיבת יום 24/4/02 שמעתי את עדויות הצדדים, והתובע אף הגיש תרשים סכימטי לתיאור מקום האירוע . שני הרכבים נסעו מצפון לדרום ברחוב יהודה הלוי . התובע בנתיב הימני והנתבע 1 בנתיב השמאלי . התובע בעדותו חזר על האמור בכתב התביעה והדגיש " ברכבי נפגעה הדלת הקדמית השמאלית. לאחר התאונה פניתי שמאלה ועצרתי במקום המסומן באות ג בת/2 . אני לא זוכר איפה הוא עצר לפני שהגעתי לצומת ויאלולא התאונה גם ממילא הייתי פונה שמאלה ." הנתבע 1 לעומתז את העיד " נסעתי ברחוב יהודה הלוי מכיוון צפן לדרום נסעתי בנתיב השמאלי הגעתי לרמזור היה אדום ואחר כך התחלף נסעתי אולי מטר ואז הרכב מצד ימין פנה שמאלה . התובע נסע בנתיב הימני , ובצומת הוא התכוון לפנות שמאלה . יש מקום לסברה של הנתבעים כי התובע החל סוטה שמאלה כדי שבצומת הבאה יעמוד בנתיב השמאלי הפונה שמאלה, וכדי שלא לפנות שמאלה מן הנתיב הימני . מאידך גורסם הנתבעים שהאחריות על התובע אשר פגע בנתבע תוך כדי פניה לשוק הכרמל . שוק הכרמל ככל הידוע נמצא מימין לכיוון נסיעת הצדדים . היתכן כי זו היתה פליטת פה וכי למעשה הנתבע שנסע בנתיב השמאלי התכוון לפנות לשוק הכרמל. יש רגליים לסברה שכן. האם יד המקרה הביאה את שני הנהגים, באותה עת זה הנוסע בנתיב הימני יחל בסטיה שמאלה וזה הנוסע בנתיב השמאלי יסטה ימינה ?!! . על פי מכלול העובדות והנתונים אשר בפני , זה כנראה מה שקרה. אין בפני ראיה אחרת למערכת עובדות אחרת היה דרוש לי לצורך השלמת התמונה תמונה של מקום האירוע כדי לעיין בנתיבי הנסיעה ימינה, ישר ,ושמאלה ולבחון האם ניתן היה מן הנתיב הימני בו נסע התובע לפנות שמאלה או האם היה ניתן מן הנתיב השמאלי בו נסע הנתבע 1 לנסוע ישר.. לפיכך הצדדים , לפי הערת בית המשפט, בקשו להמציא תמונה כאמור. החלטתי שהצדדים רשאים להמציא לי תמונה בתוך 15 ימים מיום הישיבה. עד היום טרם התקבלה תמונה כלשהיא. ולכן אפסוק את הדין על סמך החומר אשר בפני בלבד לפיכך אני קובע כי האחריות לאירוע התאונה משותפת לשני הנהגים, וכי אחריתו של הנבתע 1 הינה בשיערו של 50% נזקו הנתבע של התובע כדלקמן 1- הוצאות תיקון 2914 ש"ח 2- ירידת ערך הרכב 5000 ש"ח 3- בזבוז זמן 500 ש"ח להוכחת ראש הנזק הראשון הגיש התובע חשבונית מס ממוסך אמיר בו תוקן הנזק . אם כי אין בחשבון מטבע הדברים התיחסות לבלאי, והתובע לא הגיש חוות דעת שמאי מטעמו, הרי מכיוון שמדובר בעבודת תיקון בעיקר ולא חלקים, אני מקבל את המסמך כראיה הן לגבי עצם התשלום והן לגבי גובה הנזק שנגרם בתאונה באשר לירידת ערך , זו נשארה משאלת לב, או הערכת נזק עצמית סוביקטיבית שאינה נתמכת בחוות דעת מקצועית,ועל כן איני יכול לפסוק פיצוי בסעיף זה באשר לבזבוז הזמן, לא הובאה בפניר ראיה כי לתיקון הרכב הוקדש זמן בלתי סביר או כי נגרם לתובע נזק ממשי בגין אובדן שעות עבודה . מכל מקום התובע יפוצה במסגרת פסיקת הוצאות בתיק זה . המסקנה היא שאני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע את הסכום של 1457 ש"ח (מחצית הנזק הממשי) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום 2/1/01 ועד התשלום המלא בפועל, אגרת המשפט בסך 119 ש"ח וכן הוצאות משפט בסכום כולל של 300 ש"ח בקשת רשת ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מקבלת פסק הדין נזקי רכושתביעות קטנותעורך דין