בקשה למינוי מומחה בתחום השיקום

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית בקשה למינוי מומחה בתחום השיקום - תאונת דרכים: 1. ב"כ התובעים עתר לבית המשפט בתחילת הדיון בתיק זה, למנות לתובעת מומחה בתחום השיקום. 2. ביום 15.5.97 קבעתי בסעיף 6 להחלטתי כי מינוי של מומחה בתחום השיקום ייקבע רק לאחר קבלת חוות הדעת של המומחים האחרים. 3. ביום 17.3.98 ציינתי בהחלטתי את כל אחוזי הנכות שנקבעו בינתיים לתובעת ע"י המומחים השונים: א. הנכות האורטופדית שנקבעה בגין יציבות ברך שמאל (15%), ונוכחות מתכת בעצם הירך (5%) - הן נכויות זמניות; כמו כן נקבעו לתובעת 15% נכות צמיתה בשל פגיעה בפיקה הימנית; ועוד 10% נכות צמיתה בשל צלקות - שאינן מצריכות מומחה בתחום השיקומי. ב. הנכות בתחום הפסיכיאטרייה (50% לשנה הראשונה לאחר התאונה, 30% לשנה השנייה לאחר התאונה) - הינה נכות זמנית, שלאחריה תידרש הערכה נוספת; ג. נכות פלסטית - שאינה מצריכה מומחה לשיקום; ד. נכות בתחום העיניים בגין צניחת עפעף חד-צדדית, חלקית - שאינה מפריעה לראייה, ואינה מצריכה מומחה לשיקום. ה. בתחום אף-אוזן-גרון - לא נקבעה נכות כלשהי אך הומלץ על-ידי המומחה כי התובעת תיבדק על-ידי מומחה בתחום הפה והלסת; מומחה כזה מונה - אך טרם קבלתי את חוות דעתו עד היום. ו. כמו כן ציינתי באותה החלטה שהתובעת טרם נחקרה, וטרם הגישה תצהיר עדות ראשית. 4. למרות שחלפו רק חודשיים, הגיש ב"כ התובעת בקשה חדשה למנות לתובעת מומחה בתחום השיקום, ואף ביקש לחייב את הנתבעת בהוצאות אם תתנגד לבקשה. 5. א. הנתבעת מתנגדת לבקשה מן הטעם שטרם הושלמו חוות הדעת של המומחים השונים, מה גם שבתחומים חשובים כמו פסיכיאטרייה ואורטופדיה - ניתנו רק נכויות זמניות. ב. ב"כ הנתבעת מציין כי מומחה שיקומי נהוג למנות לאחר שמוצו כל ההליכים של שאלות הבהרה למומחים השונים, ולאחר שאותם מומחים נחקרו (אם נתבקשה חקירתם), והוברר שאינם יכולים ליתן תשובה מספקת שיש בה כדי לענות על צרכי הריפוי, הטיפול והשיקום של הנפגע. (רע"א 5124/93 ציון חב' לביטוח נ' איברהים זועבי). ג. ב"כ הנתבעת אף מציין כי הבקשה החדשה הוגשה ללא תצהיר ובלי שהובהר מה הסיבה להגשתה נוכח החלטות קודמות של בית המשפט. ד. ב"כ הנתבעת מוסיף ומבהיר כי טענת ב"כ התובעת ש"הושלמו חוות הדעת" - אינה נכונה. 6. אני מסכימה עם ב"כ הנתבעת כי לא היה מקום להגיש בשלב זה בקשה נוספת למינוי מומחה שיקומי - מכל הטעמים המפורטים לעיל. 7. מצבה הרפואי של התובעת טרם התגבש, וטרם מוצו כל ההליכים לשאלות הבהרה למומחים השונים, וחקירתם בבית המשפט (אם זו תידרש). יתכן מאד כי לאחר שתקבענה כל הנכויות הצמיתות של התובעת וימוצו כל ההליכים כאמור - לא יהיה כלל צורך במומחה שיקומי. 8. נוכח האמור - אני דוחה את הבקשה הנוספת למינוי מומחה בתחום השיקום. 9. אין מניעה לבקשה השנייה של ב"כ התובעת - לשלוח שאלות הבהרה למומחה בתחום האורטופדיה. 10. מאחר שב"כ התובעת הטריד שלא לצורך את ב"כ הנתבעת, אני מורה לו לשלם לנתבעת בגין הבקשה מיום 26.5.98 למנות מומחה שיקומי - שכ"ט עו"ד בסכום של 3,000 ש"ח + מע"מ. הסכום יישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל. 11. ההחלטה ניתנה בהעדר הצדדים, ותשלח להם על-ידי מזכירות בית המשפט.מומחהמינוי מומחה שיקומימינוי מומחה