בקשת מעצר לחמישה ימים לצורך המשך חקירה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשת מעצר לחמישה ימים לצורך המשך חקירה: נגד המשיב קיימות ראיות הקושרות אותו לביצוע עבירה של התפרצות לבית עסק בכוונה לגנוב. המשטרה מבקשת לעוצרו לחמישה ימים לאחר שנתפס הלילה בשעת מעשה. לטענת המשטרה יש לחקור מקרים נוספים שבוצעו באותה שיטה שבה בוצעה הפריצה הנידונה. המשיב נעצר לפני מספר שעות ונחקר רק בקשר לפריצה הנידונה. לצורך חקירתו בקשר למקרים הנוספים אין צורך בחמישה ימי מעצר המבוקשים. המשיב ישוחרר לאחר חקירתו היום ולא יאוחר מהשעה 18: 00. המשיב ישוחרר בערבות עצמית וצד ג' על סך 10,000 ש"ח כל אחת, ערבות צד ג' יכולה להחתם בתחנת המשטרה. לא תחתם ערבות צד ג' ייעצר המשיב עד מחר בשעה 15: 00 ויובא בפניי. המשיב יתייצב לחקירה בכל עת שיידרש ולהמשך ההליכים. בקשת מעצרמעצר