בקשת רשות להתגונן התנגדות לביצוע שטר

לעניין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות לביצוע שטר כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר (סעיף 81 א(ג) לחוק ההוצאה לפועל , התשכ"ז - 1967; בר"ע 87/72 אלבוים נ' חברת פרץ אפשטיין , פ"ד כו(2) 145, 147). כידוע, בשלב זה די בראיה לכאורה שישנו פגם בזכות הקניין של התובע כדי לזכות את הנתבע ברשות להתגונן. הדיון בבקשה לרשות להתגונן אינו משפט ואף לא קדם משפט. כל כולו אינו אלא בחינה ראשונית מוקדמת של העניין. אם התצהיר על פניו יחד עם חקירת המצהיר מגלים לכאורה עילה חוקית בעלת משמעות וממשות כלשהם, אשר אם תוכח במשפט תוכל לשמש תריס ומגן בפני התביעה, יש לתת רשות להתגונן. זה מה שנדרש ולא יותר מזה (ע"א 153/66 בית וגן בהרצליה בע"מ נ' בנק המזרחי בע"מ , פ"ד כ (3) 515, 518 ; ע"א 594/85 זהבי נ' מגרית בע"מ ואח', פ"ד מ"ב(1) 721, 722). די לו לנתבע להראות כי הגנה אפשרית בפיו, ולו רק בדוחק, ובית המשפט חייב ליתן לו רשות להתגונן (ע"א 82 / 169 כץ נ' מלינה בע"מ (בפרוק) באמצעות המפרק עו"ד ו' וגנר , פ"ד לט (1) 511, 518 ). שכן, כבר נאמר כי "סדר הדין המקוצר משמש את המטרה למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק, שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו..." (ע"א 96 / 6514 חניון המרכבה חולון בע"מ נ' עיריית חולון פ"ד נג (1) 390, 400; י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה 7, ש' לוין עורך, 1995) 675). כמו כן, אין זה תפקידו של הרשם בדיון מקוצר להביע את דעתו על מהימנות העדים (ע"א 76 / 575 עיזבון המנוח יעקב דוביצקי ז"ל נ' אהרון דוביצקי, פ"ד לא (3) 197, 202 ). שכן, בשלב זה של בקשה למתן רשות להתגונן אין בית המשפט נכנס לשאלת מהימנותם של דברי המצהיר. טענה, שבא עליה תצהירו של נתבע, יניח בית המשפט כי אמת היא, ואם מגלה התצהיר הגנה אפשרית - תינתן לנתבע רשות להתגונן (ע"א 91 / 1266 קרן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ , פ"ד מו (4) 193, 196). בשלב זה, די למבקש להראות שלכאורה יש לו טענה הראויה להישמע. אפילו אם בחקירה הנגדית של המצהיר נחלשה גרסתו במידה רצינית, אין מונעים ממנו רשות להתגונן אם קיימת אפשרות קלושה, שאחרי גביית הוכחות מלאות יתברר שיש יסוד לטענתו (ע"א 65 / 519 ברזילי נ' קשת, ואח' , פ"ד כ (2) 141, 143). בקשת רשות להתגונןשטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר