ראיות מהימנות לכאורה - מהימנות עדי התביעה

שאלת המהימנות של הנאמר מפי עדי התביעה במשטרה, אינה עומדת לדיון בשלב בקשה למעצר עד תום ההליכים, אלא אם כן המדובר הוא בשקרים הזועקים על פניהם. אומרת השופטת דורנר בבש"פ 8087/95, שלמה זדה נ' מדינת ישראל, תקדין עליון, כרך 96 (2) 1996, בעמ' 559: ננ "זוהי דרך הניתוח הראויה לבחינתה של הראיה לכאורה. השופט הבוחן אותה אינו קובע ממצאים מרשיעים או מזכים על פיה. אין הוא עוסק בסיכום הראיות והכרעה באשמה. הוא קובע סיכוייה בסיום המשפט. הוא בוחן את ערכה הראייתי הגולמי, את הפוטנציאל הראייתי הטמון בה ואת אפשרויות התפתחותה בעתיד". דיוןמהימנות עדיםראיות