תאונה בין אופנוע למכונית בתל אביב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה בין אופנוע למכונית בתל אביב: 1. ביום 13.4.96 ארעה תאונת דרכים ברחוב נוח מוזס בתל אביב בין אופנוע שהיה נהוג בידי תובע מס' 2 לבין מכונית מסוג פורד פיאסטה שהייתה נהוגה בידי הנתבעת. 2. התביעה הוגשה נהג הנתבעת ע"י תובעת מס' 1 הבעלים של הרכב, והתובע מספר 2 הנהג על סך 6,728 ש"ח. 3. הנתבעת כפרה באחריותה לאירוע התאונה ובכתב הגנתה טענה כי התאונה נגרמה באשמתו של נהג מכונית אחרת מסוג "אאודי" שסטה מנתיב נסיעתו מימין לשמאל, ופגע באופנוע והדפו לעבר רכב הנתבעת. 4. הנתבעת הגישה הודעת צד ג' כנגד נהג האאודי שלא התגונן. 5. העיד בפני התובע מס' 2 ולפי עדותו נהג את האופנוע ברחוב נוח מוזס בת"א בנתיב האמצעי, שכן בנתיב הימני עמד רכב מסוג אאודי וכאשר הגיע כ20- מטר לפני הצומת, האיט מהירות נסיעתו ומיד הרגיש בחבטה בחלק האחורי של האופנוע מצד שמאל ממכוניתה של הנתבעת. 6. העד ציין כי יתכן ונהג האאודי החל לנסוע כאשר התקרב אליו, אך הכחיש כי האאודי פגע בו או אילץ אותו לסטות לשמאל מכוניתה של הנתבעת. העד חזר וציין כי הנתבעת חתמה על הודאה שצורפה לתצהירו באות ג', כי אכן היא פגעה מאחור באופנוע, ושלל כל אפשרות שהוא הוסיף משפט זה לאחר מכן כטענת הנתבעת. 7. העד דחה בשעת נפש את גירסתה של הנתבעת כי נהג באופנוע אדם אחר. 8. הנתבעת העידה בפני וגירסתה כפי שהופיעה בתצהירה נ2/ כי התקרבה לצומת במרחק של 3,4 מטר חשה בחבטה בחלק הימני של רכבה שנגרמה כתוצאה מאופנוע שבא מאחור וניסה להשתלב בין רכבה לרכב האאודי שהיה נהוג בידי ברוך אילן (הצד השלישי). 9. הנתבעת במכתבה לתובע מס' 2 (ת3/) טענה לגירסה אחרת והיא שהתאונה ארעה כאשר רכבה עמד הראשון ברמזור בנתיב השמאלי שהמתין לאור ירוק, כאשר התובע 2 בנסיון כושל ניסה לעבור בין מכוניתה למכונית אחרת. 10. בהודעת הצד השלישי ששלחה הנתבעת לנהג האאודי ברוך אילן טענה בסעיף 2 ב' להודעה כי נהג האאודי דחק את האופנוע של התובע 2 אל עבר רכב הנתבעת וגרם לו לפגוע ברכב הנתבעת. 11. אני מעדיף ללא היסוס את גירסתו של התובע מס' 2 מהנימוקים הבאים: א. העד עשה עלי רושם מהימן, ואני מקבל את עדותו כמהימנה ללא סייג. ב. אני דוחה את גירסתה של הנתבעת אשר בכל הזדמנות כאמור לעיל, מסרה גירסה אחרת. ג. אני דוחה את טענתה של הנתבעת כי נהג האופנוע היה אדם אחר. 12. הנתבעת אישרה בחתימתה (נספח ה') בתצהיר (ת1/) כי פגעה מאחור באופנוע ואין לי ספק כי התובע מס' 2 לא הוסיף המשפט הנ"ל לאחר מכן כטענת הנתבעת, ובזה הודתה בפגיעה מאחור כנטען ע"י התובע מס' 2. 13. לאור האמור לעיל, אני קובע על פי עדותו של התובע מס' 2 ועל פי הודאתה של הנתבעת כאמור בנספח ה' לעיל, כי הנתבעת תוך כדי נהיגה בהתקרבה לצומת פגעה מאחור באופנועו של הנתבע מס' 2 שהחל להאיט את מהירותו והפילה אותו ואת אופנועו ארצה והנזקים שנגרמו בחלק הקדמי ימני של מכוניתה נגרמו תוך כדי התקדמותה קדימה לאחר ופגעה באופנוע מאחד החלקים של האופנוע. 14. רשלנותה של הנתבעת בולטת ומהווה נהיגה רשלנית בניגוד לתקנה 49 לתקנות התעבורה - תשכ"א 1961. 15. הצדדים הסכימו כי הנזקים שנגרמו לאופנוע הם בסך של 2,476 ש"ח מיום 19.7.95 בתוספת סך 296 ש"ח עבור שכ"ט השמאי. 16. התובעים לא הוכיחו את ירידת ערך האופנוע. 17. לאור האמור לעיל, אני מחליט כדלקמן: א. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים את הסך של 2,772 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 19.7.95 ועד לתשלום בפועל, אגרת התביעה ששולמה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום ההוצאה ועד היום, ועוד סך 1,000 ש"ח שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ, סכום שישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. ב. מאחר והצד השלישי ברוך אילן לא הגיש, כתב ההגנה על אף שנמסרה לו הזמנה כדין עוד ביום 15.9.97, על כן אני מחייב אותו לשלם לנתבעת את הסך של 2,772 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 19.7.95 ועד לתשלום בפועל, אגרת התביעה ששולמה ע"י הנתבעת בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום ההוצאה ועד היום, ועוד סך של 1,000 ש"ח שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ, סכום שישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. אופנוערכבתל אביב