תאונת דרכים בכביש 4

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים בכביש 4 מצפון לדרום: בתביעה זו תובע התובע מאת הנתבעים, בעל הרכב הפוגע והמבטחת שלו, את הנזקים שנגרמו לרכבו של התובע כתוצאה מהתנגשות שני כלי הרכב של בעלי הדין בצומת פרדסיה ביום 19/10/00. הנתבע שלח הודעת צד ג' לצד ג' ולפי הבקשה של המבטחת של צד ג', צורפה גם המבטחת של צד ג' לתיק זה. על העובדות אין למעשה כמעט מחלוקת ואין לי ספק כי התאונה אכן ארעה כמתואר בתרשים ת/2/א שנערך ע"י התובע. לגופו של עניין - כל שלושת כלי הרכב המעורבים נסעו בכביש מס' 4 מצפון לדרום, כאשר רכבו של התובע נסע בנתיב השמאלי, רכב צד ג' והנתבע נסעו זה אחרי זו בנתיב הימני, עובר לתאונה. גירסת התובע הייתה כי נסע בנתיב השמאלי במהירות של 80 קמ"ש וכאשר התקרב לצומת היה במרחק של כ- 15 מ' מהצומת ראה את הרמזור מהבהב באור ירוק והיה בטוח שהוא יספיק לעבור את הצומת, ואז קיבל מכה מצד ימין שלו, ורכב הנתבע מס' 2 פגע ברכב התובע מצד ימין ודחף אותו אל הברזלים שהיו מצד שמאל של הנתיב שבו נסע התובע מעבר לצומת. לטענת התובע נפגע רכבו של התובע ע"י רכב הנתבע כ- 5 - 6 מ' לפני הצומת והוא הועף לעבר הברזלים הנ"ל כ- 10 מ' מעבר לצומת. רכבו של הנתבע מס' 2 עצר כ- 200 מ' אחרי הצומת. גירסת הנתבע הייתה כי נסע אחרי רכב צד ג' מס' 1 בנתיב הימני במהירות של 80 - 60 קמ"ש ובמרחק של 15 - 20 מ'. לטענתו התובע הגיע מאחוריו במהירות של 120 קמ"ש בנתיב השמאלי. צד ג' מס' 1 עצרה לפני הרמזור ואז כדי לא לפגוע ברכב צד ג' מס' 1 סטה שמאלה ונכנס לנתיב הנסיעה של התובע, ואז ארעה ההתנגשות בין שני כלי הרכב. כמו כן פגע הנתבע ברכב צד ג' מס' 1 בצידו השמאלי האחורי. גירסת צד ג' מס' 1 הייתה כי נסע בנתיב הימני וכאשר הייתה במרחק של כ- 50 עד 100 מ' בצומת הרמזור החל להבהב באור ירוק ואז עצרה לפני הרמזור. מיד לאחר מכן נפגע רכבה בצד שמאלי אחורי שלו ע"י רכב הנתבע מס' 2. אין חולקין כי כלי הרכב המעורבים נפגעו כדלקמן: רכבו של התובע נפגע הן בצד שמאל והן בצד ימין (ראה לעניין זה חוות הדעת ת/3 לתצלומים ת/1). רכבו של הנתבע מס' 2 נפגע בחזית הרכב הן בצד שמאל והן בצד ימין (ראה לעניין זה חוות הדעת נ/3). רכב צד ג' מס' 1 נפגע בצד שמאל אחורי שלו, ראה לעניין זה התצלומים נ/1 ונ/2. אומר כבר בשלב זה כי גם התובע וגם הנתבע מס' 2 נסעו במהירות מופרזת בנסיבות העניין: מן הידועות הוא כי המהירות המירבית מותרת אך ורק כאשר כלי רכב נוסע בתנאים אופטימלים ולא במקומות כמו צומת, בו יש להקטין מהירות זו באופן משמעותי. קיימים בעניין זה מאות פסקי דין, אבל גם התובע וגם הנתבע מס' 2 סטו מכלל זה. יחד עם זאת אין לי גם ספק, כפי שאבהיר להלן, כי לא מהירות הנסיעה של התובע הייתה הגורם לתאונה. הנתבע מס' 2 ניסה להטיל את האשמה על אירוע התאונה על צד ג', ואומר מיד כי זה לא המצב כפי שיפורט להלן: באשר לסימן ירוק מהבהב ברמזור, לפי הכללים בתקנות התעבורה איתות זה מעניק לנהג המתקרב לצומת את שיקול הדעת להחליט באם הוא מסוגל או לא מסוגל לעבור את הרמזור. לאור עדותה של צד ג' מס' 1 שראתה את ההיבהוב הירוק ברמזור ממרחק של 50 - 100 מ', צד ג' מס' 1 הייתה רשאית להחליט לשם זהירות כי היא עוצרת לפני הרמזור. החלטתה של צד ג' מס' 1 רק מראה על שיקול דעת נבון של זהירות סבירה. כאשר הנתבע מס' 2 אומר כי נסע אחרי רכב צד ג' מס' 1 במרחק של 15 עד 20 מ' ובמהירות של 80 - 90 קמ"ש הוא הראה באופן ברור ביותר כי לא שמר על מרחק סביר מרכבה של צד ג' מס' 1. במהירות של 80 קמ"ש נסע רכב הנתבע מס' 2 22.22 מ' לשניה, וברור לי כי בנסיבות אלה לא יכול היה הנתבע מס' 2, ברצון הטוב ביותר, לבלום את רכבו אחרי רכב צד ג' מס' 1, כאשר זו בלמה את רכבה לפני הרמזור ומשיקולי זהירות סבירים ומוצדקים. יתרה על כך, הנתבע מס' 2 גם טעה בשיקול דעתו כאשר ניסה, כדי למנוע התנגשות עם רכב צד ג' מס' 1, לעקוף את רכב צד ג' מס' 1 מצד שמאל שלו. יתכן ואילו היה סוטה ימינה היה הנתבע מס' 2 מונע את התאונה אבל הוא בחר לפנות שמאלה וע"י כך גרם לא רק לפגיעה ברכב צד ג' מס' 1, אלא גם לפגיעה ברכב התובע. התוצאה היא לכן שאני מקבל את תביעת התובע נגד הנתבע מס' 2 ודוחה את הודעת צד ג' שהנתבעים שלחו לצד ג'. התובע הוכיח את הנזקים הבאים: א. נזקים לפי חוות הדעת ת/3 9531 ₪ ב. הוצאות השמאי לפי ת/4 500 ₪ ג. סה"כ 10031 ₪ 13. התוצאה מכל הנ"ל היא כי אני מחייב את הנתבעים הדדית לשלם לתובע סך 10,031 ש"ח וסכום זה יישא ריבית צמודה והפרשי הצמדה למדד יוקר המחייה החל מיום 19/10/00 ועד לתשלום מלא בפועל. כמו-כן אני מחייב את הנתבעים הדדית לשלם לתובע את הוצאות המשפט בסכום כולל של 1765 ש"ח וסכום זה יישא ריבית צמודה והפרשי הצמדה למדד יוקר המחייה החל מהיום ועד לתשלום מלא בפועל. 14. לאור כל הנ"ל אני דוחה את הודעת צד ג' של הנתבעים ומחייב את הנתבעים הדדית לשלם לשני צידי ג' את הוצאות המשפט בסכום כולל של 1765 ש"ח וסכום זה ישא ריבית צמודה והפרשי הצמדה למדד יוקר המחיה החל מהיום ועד לתשלום מלא בפועל. כבישתאונת דרכים