ביטול חבילת נופש לאנשים מבוגרים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול חבילת נופש לאנשים מבוגרים:   במקרה דנן, נרכשו מן הנתבעת חבילות-נופש לאי כרתים, אשר נועדו לשלושה זוגות מבוגרים, בגילאי 60 עד 80 שנה (להלן: "חבילות הנופש").   התביעה הינה לביטול ולהשבה של העיסקה שנעשתה בין הצדדים למכירתן של חבילות הנופש, ולקבלת פיצויים בגין נזקים אשר לטענתם של התובעים נגרמו להם כתוצאה מכך שחבילות הנופש לא הותאמו לצרכיהם.   1. טענות הצדדים:   1.1. לטענתם של התובעים, הנתבעת הזמינה עבורם שהות במלון אשר אינו מתאים והולם את גילם, זאת למרות שהיא ידעה כי חבילות הנופש שהוזמנו יועדו לאנשים מבוגרים. כחיזוק לטענתם זאת, טענו התובעים כי הנתבעת הפנתה אותם לרכוש ביטוח דרך קופת החולים וסירבה לבטחן בעצמה, בטענה שהיא מנועה מלמכור להם ביטוח בשל גילם.   לדברי התובעים, המלון לא התאים לגילם כיוון שהוא משתרע על שטח רב, וכיוון שהוא ממוקם על צלע הר. לגרסתם של התובעים, החדרים בהם הם שוכנו, היו חדרי "בונגלו" אשר היו רחוקים זה מזה, ואשר הגישה אליהם הייתה באמצעות מדרגות רבות ולא במעלית. לדבריהם, הם נאלצו לבזבז את יומם הראשון על-מנת לעבור לחדרים חלופיים אשר הגישה אליהם הוא אמנם עם מספר קטן יותר של מדרגות, אך הדבר גרם להם לעייפות , תשישות ולכאבי רגליים. כמו כן, תיארו התובעים את העובדה כי לאור המרחק הרב שקיים בין החדרים לבין משרדי המלון, הלובי והמסעדה, היה צורך כל העת להיזקק לשירותי הסעה אשר נעשו באמצעותו של אוטובוס זעיר. לדבריהם, גובה מדרגת העלייה אל האוטובוס היה קשה מדי עבורם, והם נאלצו להתמודד עם כך מדי יום ביומו, כאשר קרה לא פעם שהם מעדו על המדרגה.   לגרסתם של התובעים, למחרת בואם הם שלחו פקס בעניין אל הנתבעת, אולם, זו השיבה להם רק כעבור יומיים מיום שליחתו, אשר היה הוא יומם האחרון במלון.   לאור האמור, טענו התובעים כי נגרם להם סבל והיעדר הנאה, ולפיכך, יש להטיל על הנתבעת את האחריות לנזקיהם. לדבריהם, היה על הנתבעת להתאים את השירותים השונים שהיא מעניקה במסגרת החבילה לגילם בהתאם להזמנתם, או לכל הפחות לכתוב על גבי ההזמנות שביצעה כי הן מיועדות לאנשים מבוגרים.   1.2. לטענת הנתבעת, לא הובהר לנציג שמטעמה בשום שלב של העיסקה כי המדובר הוא באנשים מבוגרים (סעיף 4 בכתב-ההגנה). לגרסתה של הנתבעת, ההפנייה לקופת החולים לשם רכישת הביטוח נעשתה בשל שיקולים כלכליים גרידא, זאת לאור העובדה כי נודע לה שאחד מן התובעים היה מאושפז בשנה האחרונה בבית חולים, ולכן, יותר משתלם היה בנסיבות שכאלה לבטח דרך קופת החולים מאשר לבטח דרכה.   הנתבעת טענה להגנה כי בו ביום שנודע לה על הבעיה, היא פעלה למציאת מלון חלופי והודיעה על כך לתובעים.   לחלופין, טענה בנוסף הנתבעת, כי במידה ותתקבל התביעה הרי שיש להפנות את האחריות אל עבר צד ג' הספקית אשר ממנה הוזמנו השירותים השונים, זאת כיוון שהיא זו שאחראית על המידע שפורסם על המלון, ואשר הועבר לידיעתם של התובעים.   1.3. לטענת צד ג', הנתבעת ביצעה בעצמה את ההזמנה ללא מעורבות ישירה של צד ג' בכך. לגרסתה, לא היה בינה לבין התובעים קשר ישיר כלשהו, ולכן, לא היה ביכולתה לדעת על גילם של מזמיני חבילות הנופש. כמו כן, טענה צד ג' כי היא לא התחייבה לתת חדרים ספציפיים, דבר שבא לידי ביטוי בסעיף 7 לדף התנאים הכלליים לעסקה (צורף כנספח ג' לכתב ההגנה של צד ג'). לאור כל זאת, טענה צד ג' כי יש לדחות את התביעה כנגדה.   2. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, ועיינתי במסמכים שהוצגו בפניי, החלטתי כלהלן:   בסעיף 3 ד' לכתב-הגנתה, טענה הנתבעת כי הינה משמשת כמתווכת בלבד בין התובעים לבין צד ג'. במסגרת זאת, טענה הנתבעת כי מחד לא נאמר לה בידי התובעים שההזמנות מיועדות לאנשים מבוגרים. כן טענה כי מאידך אין היא אחראית למידע שפורסם אודות המלון אשר הובא לידיעתם של התובעים. נראה לאור זאת, כי הנתבעת מבקשת להתגונן למעשה בטענה כי אין היא אחראית לחליפת המידע העובר דרכה בין הצדדים אשר בניהם היא מתווכת, דהיינו, בין התובעים לבין צד ג'. בשל נסיבותיו של המקרה דנן כפי שתפרוטנה בהמשך, לא נזקקתי לדיון בטענה זו לגוף של עניין.   במהלך הדיון, העידה בפניי אשת התובע מס' 3, הגב' אורה אורלב, כי היא הייתה בקשר אך ורק עם נציגתה של הנתבעת. לדבריה, היא אמרה לנציגה שההזמנה מיועדת גם להוריה המבוגרים ולכן היא מקווה לקבל מקום שבו לדבריה גם "מבוגרים יוכלו לנוע" (שורות 22-28 בעמוד 2 לפרוטוקול). כמו כן העידה היא, כי למרות בקשתה היא לא קיבלה פרוספקט של המלון, וכי לא צוין בכתב על הבקשה לבית המלון כי נדרש בית מלון המתאים לאנשים למבוגרים (שורות 28-29 בעמוד 2 לפרוטוקול). כאשר הדגישה העדה את הטענה כי הנתבעת סירבה לבטח את הוריה כבני 80 השנה, הגיבה נציגת הנתבעת והעידה כי לא ניתן לבטח אנשים אשר היו מאושפזים בחצי השנה האחרונה. בתגובה לכך, טענה העדה כי הוריה היו מאושפזים 3 שנים לפני כן, והטענה לא הוכחשה או הוכחה כאחרת. לאור זאת, האמנתי לעדותה של העדה אשר לכשעצמה נשמעה לי ככנה.   גם אשת התובע מס' 2, הגב' ורוניקה סולטן, העידה באופן דומה, כי היא וחברתה הגב' אורלב אמרו לנציגת הנתבעת שההזמנות מיועדות גם להוריה של הגב' אורלב שהינם כבני 80 שנה, וגם להן עצמן אשר הצעירות מבין כולם וגילן כ 60. כמו כן, העידה גם היא על סירובה של נציגת הנתבעת לבטח את הוריה של הגב' אורלב. גם עדות זו של הגב' סולטן נשמעה לי ככנה, והאמנתי לדבריה כמו גם לדברי חברתה הגב' אורלב (לעניין עדותה של הגב' סולטן ראה שורות 4-15 בעמוד 4 לפרוטוקול).   במהלך הדיון, העידה נציגת הנתבעת, כדלקמן: "אם הייתי יודעת שהם בני 80 לא הייתי שולחת אותם לשם…" (שורה 25 בעמוד 3 לפרוטוקול). בעצם דברים אלה, הרי שנראה כי בכל הקשור לצד ג', אין מקום לקבל את התביעה כנגדה, וזאת משתי סיבות. הסיבה האחת נובעת כאמור מעצם הודאתה של נציגת הנתבעת כי לו היא הייתה יודעת את הגילאים האמורים, היא לא הייתה שולחת אותם למלון נשוא התובענה. דברים אלה מעידים על כך שהיא ידעה שהמלון שהוזמן אינו מתאים לאנשים מבוגרים, ולחיזוק לכך נמצא גם בעדותה של נציגת צד ג' אשר העידה כי המלון איננו מתאים לבני 80 שנה (שורות 14-15 בעמוד 2 לפרוטוקול). הסיבה השניה נובעת מכך שאם הנתבעת לא ידעה את גילם של התובעים הרי שקל וחומר הוא שגם צד ג' לא יכולה הייתה לדעת עניין זה, שכן, לאור טענותיה של הנתבעת עצמה בדבר היותה המתווכת, ולאור העובדה שהיא לא הכחישה את הטענה כנגדה שהיא זו שביצעה את ההזמנות באופן ישיר מן המערכת (ראה בעמוד 1 בפרוטוקול), הרי שנראה כי לצד ג' לא היה כל קשר עם התובעים. לאור כל זאת, הרי שיש מקום לדחות כאמור את התביעה שכנגד צד ג'.   באשר לנתבעת, ציינתי לעיל, כי האמנתי לשתי העדות שהן אמרו לנציגת הנתבעת כבר בתחילתו של המשא ומתן כי ההזמנה הייתה מיועדת לאנשים מבוגרים. לא זאת אף זאת, שלאור הקשר הישיר שהתקיים בין שתי העדות לבין נציגת הנתבעת, הרי שניתן היה להניח ממראה עיניים בלבד כי הוריה של הגב' אורלב הינם מבוגרים דיים בכדי שיהיה מקום לייחס לגילם משמעות בעת הזמנתן של חבילות הנופש. במאמר מוסגר אף אציין, כי נראה לי שאך טבעי הוא הדבר שעניין מעין זה יועלה ויודגש בשעת הזמנתן של חבילות נופש למבוגרים בגילאי 60-80 שנה, ולאור כל האמור לעיל קודם לכן, הרי שהאמנתי גם כי סירובה של נציגת הנתבעת לבטח את הוריה של הגב' אורלב היה אכן בשל גילם, ולא בשל אשפוז שנעשה בחצי השנה האחרונה, אשר כאמור הוכחש. נוסף לכל האמור, העידה אף נציגת הנתבעת בהמשך עדותה, כי המלון שהוצע לתובעים היה שונה מזה שהם ביקשו מלכתחילה. וכך אמרה היא בעדותה: "אם הייתי יודעת שהם בני 80 שנה לא הייתי שולחת אותם לשם אלא מלון שהם הציעו מלכתחילה. הם לא קיבלו את המלון שהם רצו, הצעתי להם מלון אחר, והם הסכימו" (שורות 25-27 בעמוד 5 לפרוטוקול). דברים אלה יש בהם רק כדי לחזק את גרסאותיהן של העדות כי הן דרשו מנציגת הנתבעת מלון שיתאים לגילאיהם.   הואיל והאמנתי כי נציגת הנתבעת הייתה מודעת לגילאיהם של הנופשים, והואיל ונציגת הנתבעת הודתה במהלך הדיון שהמלון איננו מתאים לגילאים שכאלה, הרי שהחלטתי שבנסיבות שכאלה יש מקום לקבל את טענות התובעים באשר לאי התאמת המלון לדרישתם.   לעניין גובה הנזקים, יש לציין את העובדה כי רק חלק מסויים מחבילות הנופש היה לקוי, אשר חלק זה בא כאמור לידי ביטוי באי התאמת המבנה הפיזי של המלון לצורכיהם של התובעים. יחד עם זאת, לתובעים לא היו כל טענות בדבר רמתו של המלון ושאר השירותים שנכללו במסגרתן של חבילות הנופש. לפיכך, הרי שהתובעים ניצלו ונהנו משאר חלקיהן האחרים. לאור זאת, ולאור העובדה כי לתובעים נגרם סבל והעדר הנאה בשל אותו חלק שהיה לקוי בחבילות הנופש, החלטתי כי בנסיבות אלה יוענק פיצוי בשיעור גלובלי בסך 7,500 ש"ח.   אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים ביחד ולחוד סך של - 7,500 ₪.   הנתבעת תחוייב לשלם לתובעים סכום זה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ותישא בהוצאות משפט בסך 300 ₪ לכל תובע.        התביעה כנגד צד ג', כאמור לעיל, נדחית.      ביטול חופשה / טיולסוכני נסיעות (תביעות)נופש