הגדרת בעל מקצוע חופשי

מיהו בעל מקצוע חופשי ? לשאלה המשפטית- מהו מקצוע חופשי יש למצוא התשובה לפי המבחן שנקבע בבר"ע 593/86 - אהרון פוטשניק נ' שמואל שליסל ואח' . פ"ד מא(4), 533. באותו מקרה בית המשפט העליון קבע כי סוכן ביטוח הינו בעל מקצוע חופשי תוך הגדרת מאפייניו של מקצוע חופשי לתקנה זו, וכדברי בית המשפט: "עיסוק דורש מומחיות, שתחילתה רכישת השכלה ומקצועיות וקשור בעבודה עיונית, להבדיל ממומחיות טכנית או ידנית; הוא פועל באורח עצמאי תוך הפעלת שיקול דעת עצמי לצורך התאמת סוגי ביטוח מתאימים לנסיבות ספציפיות וטיפול בתביעות; המקצוע בתוך שכזה הוא ייחודי הטעון רישוי ותפקידיו וסמכויותיו מוגדרים בחוק, - וקבלת רשיון מותנית בהתמחות של שנתיים אצל מאמן ועמידה בבחינות בתום ההתמחות. (דרישות הקיימות לגבי בעלי מקצועות חפשיים אחרים, כגון עורכי-דין, רואי חשבון וכו'). שכרו משולם לו על ידי הלקוח, כלפיו נושא הוא בחבות ואחריות להגיש לו מיטב הייעוץ. ודאי כי בכל אחד ממאפיינים אלה ואף בכולם יחד ניתן למצוא פרכות ובקיעים, באשר בסופו של דבר המושג "מקצוע חפשי" הרבה פנים לו אך לא סימני הכר ברורים ומדוייקים. בין הצדדים מחלוקת משפטית- האם אופטומטריסט הינו מקצוע חופשי ומחלוקת עובדתית מהו עיסוקו בפועל של המשיב. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגדרת בעל מקצוע חופשי: מבוא המשיב- דייר מוגן שכר מבעלה המנוח של המבקשת חנות ברח' החלוץ 18 חיפה. המשיב משלם דמי שכירות חודשים בגובה 325 ש"ח. המבקשת פנתה בבקשה להגדלת דמי השכירות בטענה כי המבקש הינו אופטומטריסט דהיינו "בעל מקצוע חופשי" כמוגדר בתקנה 14 לתקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבית עסק אי תחולת השיעורים המירביים והפחתות) תשמ"ג 1983. המבקשת בקשה בבקשתה להעמיד דמי השכירות בגובה של 700$ לחודש. המשיב לא מצא לנכון להגיש כתב הגנה, אך מסר מפי בא כוחו בישיבת קדם המשפט כי הוא כופר בטענה כי תקנה 14 חלה על אופטומטריסט וכי בפועל המשיב בשל מצבו הרפואי מזה שלוש שנים אינו עובד כאופטומטריסט והמקום משמש רק למכירת משקפי שמש, הוא גם חלק על גובה דמי השכירות המבוקש. בישיבת ההוכחות העידו מטעם המבקשת: עו"ד ריבק, הגב' פזיה סער חרלף ובנה של המבקשת מר משה מצליח. מטעם המשיב העידו המשיב ואשתו. במהלך הדיון הסתבר כי המשיב הפסיק לשלם דמי שכירות מחודש ינואר 2002. המחלוקת בין הצדדים מחלוקת משפטית- האם אופטומטריסט הינו מקצוע חופשי ומחלוקת עובדתית מהו עיסוקו בפועל של המשיב. במידה וייקבע כי אכן מדובר במקצוע חופשי דהיינו שאין תקרה מחייבת לגובה דמי השכירות יש צורך לקבוע מהם דמי השכירות החופשיים שעל המשיב לשלם למבקשת. דיון והכרעה לאחר שמיעת העדויות, הנני מעדיף את עדות מר משה מצליח והגב' חרלף על עדות המשיב ואשתו והנני קובע כי המבקש מקיים במקום חנות למכירת משקפיים לרבות ביצוע בדיקות עיניים כאופטומטריסט. העדה הגב' פזיה סער חרלף שעדותה אמינה עליי העידה כי בקרה בחנות סמוך לאחר הגשת התביעה והמשיב ביצע לה בדיקת עיניים, אחריה היא רכשה משקפי ראייה והיא אף הציגה חשבונית ת/ 2 לחיזוק עדותה. גם בנה של המבקשת- מר משה מצליח העיד עדות לפיה על החנות שלט המודיע כי במקום מתבצעות בדיקות רפואיות למשרד התחבורה והוא העיד כי המוכרת בחנות- כנראה אשת המשיב אישרה בפניו כי במידת הצורך מגיע המשיב חנות לבצוע בדיקות עיניים. לעומת גרסה זו, עדות המשיב היתה בלתי אמינה בנושא זה. המשיב ניסה להמעיט ממשמעותה של בדיקת עיניים לצורך קבלת רשיון נהיגה באופן המעורר תמיהה ואני משוכנע כי לא כך רואים במשרד התחבורה את תפקידו של אופטומטריסט ואישוריו. לפי התמונה ת/1 ניתן לראות כי נכון למועד פתיחת ההליכים היה תלוי על החנות שלט גדול המתאר את המשיב כ"אופטומטריסט בעל רשיון משרד הבריאות מס' 0673". המשיב אישר בחקירתו הנגדית כי לא החזיר את הרשיון למשרד הבריאות ואפילו תאר מקרה של בדיקה שערך לעו"ד "בתקופה האחרונה". צרוף כל העובדות הנ"ל מעיד בוודאות כי המשיב פועל במקום כאופטומטריסט המבצע בין השאר גם בדיקות עיניים. לשאלה המשפטית- מהו מקצוע חופשי יש למצוא התשובה לפי המבחן שנקבע בבר"ע 593/86 - אהרון פוטשניק נ' שמואל שליסל ואח' . פ"ד מא(4), 533. באותו מקרה בית המשפט העליון קבע כי סוכן ביטוח הינו בעל מקצוע חופשי תוך הגדרת מאפייניו של מקצוע חופשי לתקנה זו, וכדברי בית המשפט: "עיסוק דורש מומחיות, שתחילתה רכישת השכלה ומקצועיות וקשור בעבודה עיונית, להבדיל ממומחיות טכנית או ידנית; הוא פועל באורח עצמאי תוך הפעלת שיקול דעת עצמי לצורך התאמת סוגי ביטוח מתאימים לנסיבות ספציפיות וטיפול בתביעות; המקצוע בתוך שכזה הוא ייחודי הטעון רישוי ותפקידיו וסמכויותיו מוגדרים בחוק, - וקבלת רשיון מותנית בהתמחות של שנתיים אצל מאמן ועמידה בבחינות בתום ההתמחות. (דרישות הקיימות לגבי בעלי מקצועות חפשיים אחרים, כגון עורכי-דין, רואי חשבון וכו'). שכרו משולם לו על ידי הלקוח, כלפיו נושא הוא בחבות ואחריות להגיש לו מיטב הייעוץ. ודאי כי בכל אחד ממאפיינים אלה ואף בכולם יחד ניתן למצוא פרכות ובקיעים, באשר בסופו של דבר המושג "מקצוע חפשי" הרבה פנים לו אך לא סימני הכר ברורים ומדוייקים; ואולם בעניין שלנו אין כוונה ואין גם צורך לתת למונח זה הגדרה כוללת, ממצה ומדוייקת. עלינו להסיק מתוך ההיסטוריה והמטרות של התקנות האמורות את הכוונה של מחוקק המשנה, וזו ברורה די הצורך: להרחיב באופן מתמיד את כמות המושכרים שיוצאו מהגבלת שכר דירה מקסימליים ולהוסיף יותר ויותר סוגי עסקים ועיסוקים המשוחררים ממגבלה זו". בחוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991 הוגדר המקצוע "אופטומטריה" - מדידה של כושר הראייה או של טווח הראייה של אדם, קביעה של מצב ההסתגלות או השבירה של קרני האור בעינו של אדם, התאמת עדשות לשיפור הראייה, מתן מרשם או הוראה בדבר שימוש במכשיר אופטי לראייה ומתן מרשם לעדשות מגע, התאמתן או קביעתן לעינו של אדם" בהמשך נקבע בחוק כי אין לעסוק בו ללא רשיון. מהוראות החוק ומהעדויות שבפניי ניתן לקבוע כי עבודתו של אופטומטריסט דורשת מומחיות, לאחר רכישת השכלה ומקצועיות, הוא פועל תוך הפעלת שקול דעת עצמאי, המקצוע ייחודי ודורש רישוי מטעם משרד הבריאות ויש לראותו בהתאם להלכת פוטשניק כמקצוע חופשי לענין תקנה 14 הנ"ל. העובדה כי בהוראות מס הכנסה לא מחוייב אופטומטריסט לנהל פנקסי חשבונות בדרך מסוימת אינה רלונטית כלל וכלל ולא ניתן להסיק ממנה את המסקנה המתבקשת ע"י ב"כ המשיב. לענין גובה דמי השכירות הודיע עו"ד חרלף בסיכומיו כי מתוך התחשבות במצבו של המשיב מעמידה המבקשת את גובה דמי השכירות על 500$ החל מיום 1.9.02. יצויין כי מעדותו של עו"ד ריבק שהובא להעיד מטעם המבקשת עולה כי באותו מקום בחנות שבה עיסוק זהה משולם סכום הקרוב לסך של 700$. הנני קובע מתוך הכרותי עם סכומי שכר הדירה המשולמים ברח' החלוץ לעיסוקים דומים כי הסכום המבוקש- 500$ מבטא סכום ראוי וסביר המבטא את דמי השכירות החופשיים והראויים בהתחשב גם בגודל הנכס ובמיקומו כפי שתואר ע"י הצדדים. סיכום הנני קובע כי החל מיום 1.9.02 על המשיב לשלם למבקשת בגין המושכר- החנות ברח' החלוץ 18 חיפה הידועה גם כגוש 10838 חלקה 70 חלקת משנה 4, דמי שכירות חופשיים בסכום בשקלים השווה ל- 500$ (חמש מאות דולאר ארה"ב) ובסה"כ 6,500$ שישולמו לפי שערו היציג של הדולאר בעת התשלום בפועל. את חוב העבר בגין דמי השכירות לפי גובהם הנ"ל- 500$ לחודש- והחלים עד ליום 1.10.03 ישלם המשיב תוך 30 יום מהיום. החל מיום 1.10.03 ישולמו דמי השכירות החודשיים בגובה 500$ לפי המועדים הקבועים בהסכם שבין הצדדים . מן הראוי כי המשיב יפרע גם את חובו בגין התקופה שקדמה ליום 1.9.02- חוב בקיומו הודה המשיב בדיון. הנני מחייב את המשיב לשלם למבקש שכ"ט עו"ד בגובה 4,000 ש"ח בצרוף מע"מ והפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל. הנני פוסק לעדה הגב' פזיה סער חרלף הוצאות משפט בסך 125 ש"ח אשר ישולמו ע"י המשיב. המשיב ישיב למבקשת את אגרת המשפט ששולמה על ידה בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל. מקצוע חופשיהגדרות משפטיות