יגיעה אישית מס הכנסה

מהו מבחן "יגיעה אישית" במס הכנסה ? סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה נותן פטור ממס להכנסה עד לסכום מסוים "מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבע לו נכות של 100% או נכות של 90% לפחות". בע"א 631/79 משה אידר נ. פקיד שומה ירושלים פד לו(2) 223 הבהיר בית המשפט העליון, כי הפטור לפי ס' 9(5) לפקודה מותנה בפעילות אינדיבידואלית של ממש של הנישום, ועליו הנטל להוכיח את יגיעתו האישית. כב' השופט א. ברק (כתוארו אז), כתב לעניין זה: "כדי ליהנות מהפטור צריך הנישום להראות יגיעה אישית משלו, דהיינו פעילות אינדיבידואלית של ממש שהביאה לצמיחת הכנסה". באותו עניין משהוברר כי המערער אך שמר על ספרי החשבונות וביצע תשלומים ע"פ דרישת אחרים, קבע בית המשפט, כי מעורבותו לא הגיעה לרמה המינימאלית הנדרשת. גם בע"א 4107/09, 5415/09 בן עוז שמואל וחברת תבניות במשיכה נ. פקיד שומה חיפה, (נבו), הבהיר בית המשפט העליון כי נדרשת פעילות המגיעה לרמה ממשית, אקטיבית. "דרישתה הברורה של הפקודה העומדת בלב הפטור כי ההכנסה תנבע מיגיעה אישית: זו כשמה כן היא - תוצר של "עמל, מאמץ, עבודה קשה" של מבקש הפטור... כך למשל הכנסתו של אדם שבבעלותו עסק שבו הוא אינו פעיל - ואדגיש אינו פעיל פירוש שאינו עובד כלל אלא פועל באמצעות אחרים - לא תיחשב כהכנסה אקטיבית מיגיעה אישית" בעמ"ה 1179/05 (מחוזי ת"א) עליזה מנסור נ. פקיד שומה (מסים) רמלה, כתב כב' השופט מ. אלטוביה, בהתייחס לפסיקה שצוינה - "מכאן שמבחן היגיעה האישית הינו מבחן כמותי ואיכותי, דהיינו כדי לקבוע האם הכנסת הנישום מהעסק נובעת מיגיעתו האישית יש לבחון את מכלול הפעילות והמעורבות של הנישום בעסק ובין היתר לבחון האם הפעולות של הנישום בעסק תרמו לצמיחת הכנסה". מהאמור לעיל נובע, שאין די בזכות לקבל סכומי כסף בלבד אלא, נדרש שהכספים יגיעו מכוח מאמץ או פעילות בעלת אינטנסיביות של הנישום.יגיעה אישיתמיסיםמס הכנסה