כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה ? | עו"ד תו נכה | רונן פרידמן

כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה ? מהם תנאי הזכאות לקצבת נכות מביטוח לאומי ? מהי דרגת אי כושר להשתכר ? סעיף 208 לחוק הביטוח הלאומי {נוסח משולב}התשנ"ה-1995 שכותרתו "אחוזי נכות רפואית", קובע כי רק מי שעבר סף רפואי של 40% נכות בא בשעריה של ועדת נכות, הקובעת את הנכות התפקודית להבדיל מזו הרפואית. (דב"ע נב/118-99 צבי יאמין נ' המל"ל פד"ע כד' 281). במקרה שבפנינו למערער נקבעו (במשוקלל) אחוזי נכות מעל ל-40% ובכך דילג מעל המשוכה הראשונה ובא בשעריה של ועדת הנכות לקביעת הנכות התפקודית. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה ? משרד התחבורה קובע את הזכאות לקבל פטור מאגרת רישוי ותו חנייה לנכה במקרים הבאים: נכה שזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות. נכה שאחוזי הנכות שלו 60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו. נכה המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו. סעיף 209 לחוק הביטוח הלאומי שעניינו קביעת דרגת אי כושר להשתכר קובע לאמור: (א) פקיד תביעות כאמור בסעיף 298 יחליט אם התובע הינו נכה ויקבע את דרגת אי כושרו להשתכר. (ב) בהחלטתו יביא פקיד התביעות בחשבון את השפעת ליקויו של התובע על יכולתו לחזור לעבודתו במלואה או בחלקה, ועל יכולתו לבצע עבודה אחרת או לרכוש מקצוע חדש מסוג העבודות או המקצועות שהתובע מסוגל לעסוק בהם והתואמים את כושרו הגופני ומצב בריאותו, וזאת לאחר שרופא מוסמך ופקיד שיקום שהמוסד הסכימו לכך חיוו דעתם בכתב לעניין זה; פקיד התביעות לא יביא בחשבון אם הוצעה לתובע עבודה או אם לא השתלב בעבודה כאמור. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאי פקיד התביעות לקבוע לתובע דרגת אי כושר להשתכר, שאינה פחותה מ-75% אף ללא קבלת חוות דעת של פקיד שיקום. סעיף 209 לחוק מכיל הנחיות (לפקיד התביעות ולועדת העררים), כיצד לנהוג ומה לברר, כגון, אם קיים סיכוי שהתובע יחזור לעבודתו ואם כן, באיזה היקף; האם טמונה בו יכולת הסתגלות לעבודה אחרת או לימוד מקצוע חדש. בשלב הראשון קובע פקיד התביעות אם הפונה אליו הוא "נכה" כהגדרתו בסעיף 195 לחוק. ובשלב השני בוחנים את דרגת אי הכושר; "הנכות התפקודית באה להצביע על מידת הפגיעה בתיפקוד (הנכות התפקודית) שיש בנכות הרפואית. היא באה להצביע על מידת ההגבלה בדרך כלל, שיש בנכות הרפואית שנגרמה לתובע. כשמזכירים "נכות תפקודית" כוונת האמירה תהיה אחת, דהיינו מידת ההשפעה של הנכות על התיפקוד בדרך כלל"(ע"א 3049/93 רוגיסיאן נ' רמזי(לא פורסם). הלכה פסוקה היא כי הדיבור בסעיף 209(ב) לחוק "מסוג העבודות והמקצועות" שהתובע מסוגל לעסוק בהם והתואמים את כושרו הגופני ומצב בריאותו - צריך שתתאמנה למגבלותיו של הנכה (דב"ע מב/1638/01 רוזינגר נטע נ' המל"ל פד"ע טו 349) וזאת, בלי קשר, בהכרח, לעבודתו הקודמת של המערער (דב"ע מד/924-01 מוחמד אחמד דושנאק נ' המל"ל יח' 40). שאלות משפטיותנכותאחוזי נכותחניית נכים / תו נכה