מינוי מומחה רפואי תאונת דרכים

מה הדין בסוגיית מינוי מומחה רפואי בתאונת דרכים ? בית המשפט הוא הממנה את המומחים הרפואיים השונים במסגרת תביעה המוגשת לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. הצדדים עצמם אינם רשאים להביא בפניו ראיות של מומחים מטעמם בעניינים רפואיים. מצב זה מחייב את בית המשפט להבטיח שחוות דעת רפואית מתאימה תהיה בפניו כדי שיוכל להכריע בגורל התביעה אשר בפניו, הכרעה הכרוכה בקביעת מצבו הרפואי של הנפגע בתאונה. לדוגמה, לא יתכן מצב שמומחה אשר מונה על ידי בית המשפט אינו נמצא מהימן או כראוי להסתמך עליו והתוצאה תהיה שאין בפני בית המשפט ראיות רפואיות על פיהן יוכל להכריע בדבר מצבו הרפואי של התובע. במקרה כזה, חובה עליו למנות מומחה אחר תחת המומחה שמונה קודם לכן, אשר עליו אין הוא מוכן לסמוך. שאם לא יעשה כן, יצא התובע וידיו על ראשו רק משום שהשופט טעה בבחירתו את המומחה הרפואי. ייתכנו מקרים שונים מהדוגמה שלעיל, בהם חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט בצירוף ראיות נוספות יאפשרו לבית המשפט להגיע אל המסקנה הנדרשת בעניינים הרפואיים בהם עליו להכריע, אפילו לא יהיה מוכן בית המשפט לסמוך על חוות דעתו של המומחה הרפואי כלשונה. יש להבחין, אם כן, בין מצב של העדר חוות דעת רפואית עליה ניתן לסמוך, ועל כן בית המשפט אינו יכול להגיע לממצאים רפואיים הדרושים לו כדי להכריע בסכסוך שבפניו, לבין מצב בו בית המשפט אמנם אינו סומך בפסק דינו על קביעות המומחה הרפואי כלשונן, אך יש בפניו חומר ראיות המאפשר לו, לדעתו, לפסוק בסכסוך. בהקשר למצב אחרון זה - אין בית המשפט קשור בחוות דעתו של המומחה הרפואי, כמו זו של מומחים בתחומים אחרים, והוא רשאי לקבלה בחלקה או בשינויים כמתחייב מהנסיבות, על פי התרשומות ושיקול דעתו של בית המשפט. מומחהמומחה רפואימינוי מומחהתאונת דרכיםרפואה